Používaj k životu svoje zdravé bunky.

Zdravé bunky, riadia kolobeh života. Chceš sa učiť- napredovať? Obnovuješ bunku. Vytváraš si zlatú svätožiaru, hojíš, posilňuješ telo novou, tebou overovanou skúsenosťou. Chceš odovzdávať učenie, ktoré vedomé, podvedomé, dedične a karmicky poznáš? Vytváraš si diamantovú svätožiaru, chrániš svoju auru diamantovou svätožiarou – zdravou bunkou tela.

Koľko času máš venovať neplodným myšlienkam, slovom, skutkom? Keďže systémy v sebe máme kohút a sliepka, alebo strom poznania. Podľa kohúta, toľko času, ako strávi kohút na sliepke, aby oplodnil vajíčko sliepky. Podľa stromu poznania: strom má čas zimy. Je predpísaných stoštyridsaťštyri tisíc minút, čo je to sto dní. Za tento čas prebudíme v sebe energiu života. Pre prebudeného človeka stačí čas kohúta. Kto nepracoval v danom obore má čas stromu, aby rozpoznal zdravé, pokrokové od zakrpatenia. Zaspal v čase ako šípová Ruženka.

Poďme prebúdzať seba, svojich blížnych. Vo všetkom hľadajme skutočného odborníka, ktorý má skúsenosti vedome, podvedomé, dedičné, karmické. Poďme, podľa funkčnej navigácie zdravého rozumu. Pokrokovo modernizovať život človeka podľa známej vety: miluj svojho blížneho, ako seba samého. Stíšiš sa, pomalým dychom hľadáš navigačné pokrokové slovo. Tak funguje boží dokonalý internet od počiatku sveta. Zdravé lúče energie sa spoja, vytvoria novú hudbu, tanec obraz pokroku.

Nad človekom nevyhráš. Je v človeku dokonalý systém – zdravá bunka. Si kapitánom – ducha pravdy, riadiš svoje telo. Uvedom si, že každý človek je hercom – strážcom pokladu pre pokrok života. Chci poznať pána odbornosti, prebudíš zdravú silu, získaš navigáciu slova, zdravého života. Udržuj zdravú psychiku – neba v človeku a zdravú fyziku – zem v človeku, obhajuj božie dary, vyššie Ja v rutine života.

Každý človek za svoj pozemský život obhajuje zlatú korunu života: prijíma nové pokrokové učenie- obnovuje svoje bunky tela.

Každý človek za svoj pozemský život obhajuje diamantovú korunu života je majstrom života svojho oboru: odovzdáva učenie zo zdravých buniek tela.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 17.10.2020

Vytlačiť Vytlačiť