Živý pergamen

Pergamen je živý vzťah človeka k dennodenným situáciám. Vpisuje sa každý moment žitia. Oko za oko, zub za zub, zabudol somár, že malým somárikom bol. Vidíme a počujeme dopad, zanedbaného ,,fluidum“ – synchronizáciu symbiózy, tak vzniká duchovný hlad, pamäť neslúži, keď zabúdame na vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“.

Dnešný dátum 25.03.2024 nás posilňuje pergamen:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre zápis DNA ohlasovaným ranným kohútom – nových prichádzajúcich lúčov lásky, pre nové situácie a ukončené – na večernom bidle sliepkami, pre zápis vajca – aury na mojom/tvojom/ tele. Buďme múdrym zajačím tímom, pozorne natiahnime chcený poznávací tlak v ušiach, pre pochopenie – rezonovanie v ušiach, kým srdce okysličí mozog v danej a každej situácii, ktorá sa vpisuje do aury.
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre pozornosť a rešpekt pred materiálom situácie, kde lúčom lásky tvoríme niť a tak nabaľujem/š/ svoje vajce – oplodňujem/š/ seba/teba/ ohňom svetla poznania, svoju/tvoju/ auru
  3. 1 x 3. = som/si/ Božím dieťaťom, pre husté chvíle života, s možnosťou presvetliť všetko lúčom lásky
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, nepríjemné situácie meditujem/š/ – rozmýšľam/š/ pre spracovanie života: hudby – múdrosti – matematiky: ,,-+-=+, mínus plus mínus sa rovná plus“
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, najsilnejší a najhodnotnejší, najkvalitnejší pergamen je tvorený s našimi blížnymi, kde s lúčom lásky spevňujem/š/ svoju auru, pre zdravý chod orgánov – svalov tela, čo prajem/š/ druhým, prajem/š/ sebe

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 25.03.2024 /25.03.2024/

PS:

  • viete, že sliepky, keď zapadne slnko urýchlene bežia do kurína na bidlo?
  • viete, že sliepka, ktorá sedí 21 dní na vajíčkach, každý deň ich v jednom smere otáča? Opýtajte sa v liahni kuriatok
  • viete, že fluidum – synchronizácia symbiózy má varovné pípanie? Energiu vyrobiť ako fontánu nahor- rašenie jari – pros, a energia padajúca v tlaku oblúku dole, podľa obehu planét slnečnej sústavy? – A tým sa tvorí poznanie – žatva jesene života
  • skúsme používať senzory: prosím a ďakujem pre zdravú hygienu v ústach s následnou silou v pevnom chrupe, ktoré majú spojitosť so zmyslami a orgánmi tela
  • používaním sklopených zajačích uší: vytváram/š/ tlak na brucho – črevá, očisťujem/š/ mozog. Stará fráza: ,,sklop uší“
Vytlačiť Vytlačiť