Oko za oko zub za zub

Žijeme, žili sme a budeme žiť v uhlíkovej stope. Všetko dokonale líže uhlíkovú stopu, pre človeka lízať znamená v okamihu meniť slinu v kolobehu života: myšlienkami – zima, slovami – jar, skutkami – leto, v odbornosti – jeseň života.

Poďme si vysvetliť vetu: ,,Oko za oko, zub za zub.“ Oko znamená pohľad, kde je zaznamenaná uhlíková stopa. Čistota uhlíka je čistý diamant, ktorý riadime úmyslom. Preto sa pýtam: ,,Aký mám vedomý vnútorný úmysel, aby som sa vyslobodila, ochránila od súhvezdia žraloka, kde sa človek stal väzňom už koľko rokov? Citujem vetu so súhvezdia žraloka: ,,Nie je more na Zemi, ktoré by mohlo byť domovom tohto žraloka. Jedným z dôvodov je, že na dĺžku má 16 svetelných rokov. Druhý dôvod je, že sa nejedná o žraloka, ale o planetárnu hmlovinu. Prach a plyny rozmetané v priestore do tvaru žraloka. Je ako cigaretový dym v priestore. Pozostatky z výbuchu obrej hviezdy sa gravitačným pôsobením znova zoskupujú. …“ Výstižné vysvetlenie kritiky, krídiel človeka. Zhoda čísel, šestnásť svetelných rokov a šestnásť lekcií učenia pre pohyb krídiel človeka: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, aby človek zachoval v sebe imunitu. Zub je imunita pre vytvorenú slinu dokonalosti cez detskú zvedavosť, ktorá viaže dych človeka, spracovávať kysličník uhličitý, je ako odstrániť vzduch z nafukovačky. Pomalým dýchaním z úmyslom lízania dokonalosti pochopenia súvislosti, ovládame v sebe časticu energiu ,,blesku“ z celku ,,guľového blesku“. Guľový blesk je sila v kolobehu života – tabuľky ,,štyri a štrnásť“, ukrytý kríž – statika lekcia nula, základ života pre zdravú imunitu.

Staneme sa rozumný, aby sme s uhlíkovou stopou správne naložili a tak zistili tajomstvo všetkých darov anjelských krídiel s možnosťami čistoty nášho stvoriteľa: ,,každý sa čistí a nabíja silou s každým“, lebo každý v sebe nosí požehnanie stvoriteľa: ,,som Božím dieťaťom“, pohľad na človeka je bleskom, ktorý ti brúsi stopu uhlíka na čistý diamant pri pravidlách Božej čistoty, vytvára palivo sily pre existenciu. Pri nespracovaní emócií – porušení váh, krídla človeka sa stratia v žraločej hmlovine, kde sa každý sám dobrovoľne uväzní. Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Miluj svojho blížneho, ako seba samého tvorí pevnú reťaz brúseného diamantu – pamäť bunky, počuť a vidieť známi hlas a obraz dokonalosti Boha Univerzum.

Náramok s príveskom žlté zlato Spojené kruhy

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 08.07.2022

Vytlačiť Vytlačiť