Mier

Vo svojej prapodstate nastavujem/š/ si silu mier – pokoj svojho vnútra. Slovo po Slovensky mier rozdelím/š/ na dve častí: ,,mi re“, alebo Český ,,mi ŕ“, aby som/si/ mal/a/ dobré trávenie a tak si každé ráno pripomenieme skok zajaca, zo svojho úkrytu – z teplučkej postele, tlakom vyskočíme bombardovať WC.

Svojou detskou zvedavosťou – trénujem/š/ krotím/š/ sily napätia pre bombardovanie v cieli WC:

 1. strážiť si svoj jazyk mysle slova, povedaného i nevypovedaného plným pevným zákusom svojho chrupu, pre kopanie studne na svojom jazyku, kým sa objaví slina života, to znamená: deštruktívne materiály sú kameňom žuly strachu, roztavíme do konštruktívnej formy, čo znamená: nápad ,,slovo“ preverené skutkom – žiť inteligenciu života – vkročiť do novej doby.
 2. svojím ukazovákom hmatateľne kontrolujem/š/zrak/ a spevňujem/š//sluch/ rozprúdenú energiu žuly/chuť/ pre pokojný dych/čuch/ života a tým svaly tela, pracujú ako švajčiarske hodiny – zdravý rozum

Spoznávam/š/ v sebe ,,Y“, prácu s EKG, rozpoznávam/š/ deštruktívne – materiál pre napredovanie, zapojím/š/ všetky zmysly v jednotu, prebúdzam/š/ v sebe pokoj konštruktívnej prapodstaty pre súčasnú chvíľu. Každý deň prejde, zaznamenáva chvíľu života, aby som/si/ si uvedomil/a/ zodpovednosť za prštek, rozpoznávania dvoch slov: ,,Nie“ – deštruktívne je materiálom pre ,,Áno“ – konštruktívne, mať za sebou výsledky poctivej práce EKG.

Plaziaci sa had nás dnes 16.03.2023 posilňuje: pomôžeme si tabuľkami plaziaceho sa hada

16.majorMerkúr2.čakraoranžovátvorivosť2.prídavné menáNevezmeš meno Božie nadarmo
 1. číslo 16 spočítame 1+6=7, slovo Božie žije v prapodstate sedem dní v týždni
 2. som majorom svojho života, slovo ,,major“ rozložím/š/ na dve častí a čítam/š/ ,,má roj“ – mám/š/ spracovaný deštruktívny materiál tmy, na konštruktívny materiál svetla dňa pre jasný koordinovaný pohyb tela
 3. planéta Merkúr je svetlo nočnej oblohy, kde spolu 28.03.2023 bude na oblohe tancovať z planétami: Venuša – možnosti života, Mars – počuť prapodstatu života, Jupiter – vidieť prapodstatu života, Urán – voniam/š/ každý kvet života pre: viditeľné, počuteľné možnosti tvorivosti života. Vytvorila sa nám veta, zoradíme planéty od stredu slnečnej sústavy von: ,,Tvorivé/Merkúr/ možnosti/Venuša/ počuť/Mars/ a vidieť/Jupiter/ nežný kvet /Urán/ života
 4. v druhej čakre sa skrývajú majstri života – energia spravodlivosti pre tvorivosť. Prirodzená spravodlivosť vytvorená svojou húževnatosťou, rozumiem/š/, rozpoznávam/š/, určím/š/ svedectvo spravodlivosti ktorú, kde sa vonia, počuje, vidí, hmatá, chutí kvalita fachu
 5. oranžová – prirodzený semafor rozpoznávanie tmy – deštruktívnosti od dňa – konštruktívnosti
 6. tvorivé chvíle života sú poslaním na planéte Zem – zem rodí ovocie, telo rodí zdravý rozum pre koordinovaný pohyb tela. Vyskočeným/š/ ako zajac, zbavovať sa stolice, ktorá kľučkuje ako zajac po črevách – spracovaná emócia Nie, aby vyčistila rozum, žiaril čistotou. V hodine dvanástej v istom okamihu vyplavujú sa nám, prichádzajú výsledky úmyslu: vedomia, podvedomia, karmy, dedičnosti – tú sa mi/ti/ nachádzajú otázky – postoja ,,deštruktívnosť“ a odpoveď – postoj ,,konštruktívnosť“
 7. číslo dva spája, alebo rozvracia dušu a telo, o tom rozhoduje každý sám, svojim plným, pevným zákusom – postoja: prsta – hmatu , oka – zraku, ucha – sluchu pre čuch – dych života ,, /ne/kopania, /ne/hľadania sliny na jazyku“, /ne/objaviť chuť života zdravého rozumu
 8. prídavné mená: čo som/si/ si na váhach života pridal/a/ zrkadlí sa v tele: deštruktívnosť alebo konštruktívnosť
 9. každý a všetko je materiálom, čo svojim prštekom hmatateľne označíme, zrak, sluch, čuch dáva do pohybu chuť, aby rozum mál certifikát kvality, voláme to Božím dieťaťom, preto sa nám pripomína ôsmy Boží príkaz vety s významom opornej barličky: ,,Nevezmeš mená Božieho nadarmo“

Aký tvoríš dotyk svojich zmyslov? Jednotný – konštruktívny mám/š/ svetlo života dňa života v mieri v prítomnej chvíli, obrábaš svoje polia – svaly, pravidelne čistíš svoje rieky – krv vo svojich žilách.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.imanuel.eu

V Bardejove: 16.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť