Čo je Mier, a čo je vojna

V roku v 1989 v týždni popolcovej stredy sa mi prisnil sen, s nebohou babkou, oznámila mi, že ešte v tomto roku zomriem, práve som oslávila čerstvých 30 rokov. Mojou jedinou nádejou bol Ježiš Kristus, preto som si opakovala, že ak mám taká mladá zomrieť, tak nech sa na druhej strane stretnem s Ježišom Kristom. Vieme, že v tomto roku zomrela stará vláda, a nastala nová vláda. Všetci sme túžili po lepšom živote, takzvanom raji. Uťahujme si opasky, takto nás lákali, chytali do novej doby. Poctivý človek robil za minimálnu mzdu a bezbožný človek sa stal novodobým Jánošíkom, ozbíjal totálne všetko, naplnil svoju osobnú kapsu, čo vytvorila predošlá vláda. Boli sme nezávislá zem, všetko žilo vo fyzickom mieri, rozkvitalo. Neuvedomovali sme si, že naši dedovia – babky nám budovali fyzický raj, no psychika sa potláčala. Po dvoch rokoch som sa dozvedela o psychike – liečiteľstve, kde blížni, ktorých som vyhľadala, mi radili a tvrdili, že som mala byť na tejto ceste už sedem rokov.

Tak, dnes 07.04.2021 som pochopila, kto je Ježiš Kristus. Pozrime sa na dnešný dátum a prečítajme si ho podľa nových autosugescií krížovej cesty, použijeme čísla novej krížovej cesty pre prítomnú chvíľu (čo hovoria karty dnes cez čísla – numerológiu):

 1. siedma autosugescia znie: slovo Božie Univerza žije sedem dní v týždni
 2. štvrtá autosugescia znie: pre plodnosť života
 3. druhá autosugescia znie: stíš sa
 4. prvá autosugescia znie: si Božie dieťa
 5. Máme tri nuly, nultá lekcia znie: postav si koráb – kríž – statiku – kompas

Pre porovnanie máme dva vzory učiva v mínus prvej lekcii:

 1. kohút a vajce
 2. strom poznania

Pozrime do histórie, vždy boli dva tipy vládcov: mieroví a vojenskí. Sami vidíme škody na psychickej a fyzickej úrovni po bojovej vojenskej sile páchanej v rodinách, v štátoch, v školách, na pracoviskách… prejavená sila človeka vo zvieracej koži, nezvládnutý úvod Manuál života, človek sebec – bezbožník žije podľa vzoru kohút a vajce – to je cesta krížovej cesty o zabíjaní človeka človekom.

Čítame v biblii, Adam a Eva boli vyhnaní z raja, od stromu poznania. Adam Je psychika a Eva fyzika. Keď porovnáme učivo „kohút a vajce“, s učivom strom poznania, je rozdiel len v lekcii: mínus jedna. Kohút sa delí na dve častí: naučí človek sa naučí nenažranosti, pomsty, sebectva, že na tomto dvore je on pánom kohútom, autosugescie od 1 – 12, všetkých kohútov – odborníkov zneužije na svoje ciele, zlikviduje okolo seba prosperitu mieru, tak ako nám to príroda ukazuje použitá nadvláda vykorisťovateľa človeka s človekom, zneužitá autosugescia: 13 – 14. Tu jasne vidíme škodcu života, ktorý si povedal, že je Boh na tejto zemi. Uväznená ľudskosť života vo zvieracej koži..

Podľa stromu poznania v lekcii mínus jedna sa riešia: korienky, korene a koreň života:

 1. korienky života – miluj seba – autosugescie od 1 – 8.
 2. korene života – miluj blížneho – autosugescie od 9 – 12
 3. koreň života – miluj boha – autosugescie od 13 – 14

Tu jasne vidíme pokoru a vďačnosť, učiť sa a rozvíjať svoju psychiku – cestu na vrchol života po štvorprúdovej ceste: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, vitálne vyživovať svoju psychiku, kde sa všetko rozpína – rozkvitá pre fyzické vedomosti, zdatnosť kondície človeka, kde energia preverí funkčnosť slova, tak vytvára sťahujúcu energiu, overené informácie prinášajú človeku charizmatické, plodné, trvalé chvíle života, na štvorprúdovej ceste života.

Nová doba nás pozýva používať psychiku, stíšením emócií človek funguje ako dokonalý internet = liečiteľstvo užíva vízie 2D až 9D = vložené do deviatich autosugescií. Každý úspešný človek má liečiteľstvo otvorené, jedno či kráča mierovými podmienkami, alebo vojenským spôsobom. Každý má na výber, kde sa prikloní, rozpoznávajme mierových vodcov života, ktorí sa označujú bielou mágiou, používajú vetu: „miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ žijú podľa vzoru strom poznania.

Stará doba bije, udupáva múdrosť inteligenciu človeka, vidieť a počuť úspešných vojenských vodcov života, zo všetkých síl ničia psychiku – dokonalý internet, z človeka robia zombie – živé ľudské nevedomé mŕtvoly a tak nevedomé mŕtve zombie slúžia podradným bezbožným ľuďom. Stávajú sa hračkami bezbožných, krutých, chorých ľudí, ničia v človeku prirodzený vývoj Božieho obrazu.

Je čas sa zobudiť, prijať za seba zodpovednosť, napoviem Vám na ceste života, k ceste k vrcholu. Na psychickej úrovni všetko potrebujete uchopiť – zapnúť, preto na všetko potrebujeme priestor dva metre, aby ťa nestiahla negatívna, usmrcujúca energia, aby sme si problém mohli z každej strany pozrieť, situácia má uchopenie je ako zverák – francúzsky kľuč, nechajme psychiku pracovať, aby v dokonalej databáze, (v duši = v tele) našla, podrobné informácie. Použijeme prvú autosugesciu: som Božie dieťa, preto svoje telo potrebujeme maximálne upokojiť – nasadiť si rúško (nekritizovať) – venovať sa pomalému tichému dychu, použiť druhú autosugesciu: stíšim sa, a tak už používam tretiu autosugesciu: všetkému dávam čas. Cítim ako sa mi telo a myseľ upokojuje, zbavuje sa kŕčov. Človek sa posúva k štvrtej autosugescii: pre plodnosť života. Pripomeňme si autosugesciu: „Nesúď, odsúdiš sám seba“- prijímaš informácie z otvoreného kanálu vedomosti pre rozklad, podľa vzoru: kohút a vajce, žitý zvierací život človeka. Stíšení v pomalom tichom dychu, čakáme na spásonosnú myšlienku, podľa vzoru: strom poznania, pri tom pevne držíme francúzskym kľúčom patogénnu situáciu, to zvládame piatu autosugesciu: prijatie blížneho, alebo podľa celej vety „miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Až myseľ produkuje pozitíva, otvoril sa kanál vedomosti pokrokového mieru, o tom je šiesta autosugescia: pre nové pokrokové slovo – nápad. Slobodná, charizmatická chvíľa života nás obklopí, to je siedma autosugescia: slovo Božie žije sedem dní v týždni. Toto je holý základ pre statiku, prijatie kríža na svoje ramená – zodpovednosť za žitý život života. Takto pripravil Boh Univerza zdravý základ pre človeka za sedem dní = sedem krokov k úspechu.

Druhá časť zábavy človeka začína autosugesciou: pre zákazku života, hovorí ôsma autosugescia. Všetci pred všetkými, chceme vyzerať inteligentne, tak sa chytíme deviatej autosugescie: pre múdrosť života, aby sme boli aj úspešní, potrebujeme k tomu desiatu autosugesciu: pre vytrvalosť života. Takto si pripravíme tri premyslené kroky, otvoríme jedenástu autosugesciu: pre zvládnuté nové pokrokové učivo – prax. Získali sme dvanástu autosugesciu: vyššie Ja v rutine života, čo znamená: vieme – sme v obraze – prosperujeme. A to nás posúva k trinástej autosugescii: kraľovanie v srdci človeka, kde sa krv okysličuje úmyslom človeka. Tak, akú myšlienku nosí človek vo francúzskom kľúči?

Spoznávame sa, aký je človek ešte rozbitý, kde všade vládne sebectvo a kde Božia láska – liečiteľstvo – vízia dokonalého internetu – zoradíme človeka so zrakom a sluchom, teraz v modernej vyspelej dobe tomu hovoríme: 1D – 9D, a razom to polopatisticky vysvetľuje aj deväť autosugescie, ktoré nás usmernia – zoradia v praxi podľa osobného výberu predom zvolenej cesty:

 1. prijal si verziu kohút a vajce: človek bez Boha vytvára okolo seba chudobu, vykorisťuje človeka, zneužíva sa odbornosť.
 2. prijal si verziu strom poznania: lásku si človek uctieva, vytvára okolo seba charizmatické myšlienky, slová, skutky z rozkvitajúcej odbornosti.

Mier je láska, zvládnutý úvod vojenskej sily v človeku. Slovenský národ, zdvihni hlavu hore a preber všetky vojenské hodnosti s úsmevom. Každú vojenskú hodnosť rozober písmenko po písmenku, a nájdeš odkazy slovenského národa, napríklad: vojak – Ja kov – každá informácia v človeku sa presúva ako po elektrickom drôte. V každej hodnosti je odkaz slovenských predkov, pripravovaná nová doba, tak máš možnosť prijať učenie: „Manuál života.“

Čas ťa odhalí, či sme zvládli patogénnu chvíľu: nový začiatok – novú jar a dopracovali sa k charizmatickej chvíli: jeseni života. Človek žije život hrou, v kolobehu života.

V Bardejove 07.04.2021

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vytlačiť Vytlačiť