Kristus svetlo sveta

Kristus svetlo svetla.

Kristus = činnosť
Svetlo = stvoriteľ
Sveta = deti svetla – človek

Človek so svojou pokorou a čistým úmyslom sa dotýka celku, ktorý hreje a výkon má ako slnko – jadrová energia.

Preto sa nesmie chváliť!!! Priamy pohľad do slnka.

Preto má stať, čakať na vytvorenie pokornej slúžiacej láske!!! Zlomeným lúčom svetla. Zlomeným lúčom svetla pozeráme priamo do slnka, aby sme opísali, vyrobili kľúč – technológiu napredovania.

Potrebujeme druhým požehnávať!!! Stať sa zdravým hviezdnym odborníkom, ktorý napomáha opisovať nové poznatky vedy, techniky, rozvoja, pokroku a vývoja. Z chorého DNA sa prepájaš na zdravé DNA:
Požehnávaním druhých držíme na svojom jazyku RAJ – pozitívne myslenie. Ponúkame svojim blížnym možnosť, čítať knihy nebeskej z dokonalej knižnice. Našim príkladom: „myšlienky, slová a skutky.

Keď myseľ jazyk a skutky hovoria jednou rečou, sme zdravým jedincom. Aby skutok, myseľ a jazyk hovorili, mysleli, konali jedno. Tak ničili falošnosť – rozdvojenú duchovnú osobnosť. Iné hovoria, iné konajú, iné myslia. Zamlčujú, skrývajú pravdu, majú svoj zákon. Tak vytvárajú 3D pre zlý kód DNA – spúšťač diagnóz.

BOH nás prosí o pomoc!!! Daroval nám slobodnú vôľu.
Čokoľvek sa nám nepáči, prichádza k nám boží posol. Vidíme a počujeme rubovú stranu – začiatok nového. Otočíme svoj kabát na lícnu stranu!!! Hľadáme riešenie!!! Tu sa nám vyplatí pokora s úmyslom svojho srdca – duše, chcem to úprimne riešiť.

Príklad:
To čo sa ti nepáči je už pokosená tráva. Si bylinožravec!!! Ty si máš seno vysušiť, s úmyslom chcem to úprimne riešiť, aby si zvieracie pudy nasýtil. Tak prekonávaš zimu, aby prišla nová jar. Po návyku pozitívneho myslenia prichádza leto, a tak príde aj neskoré leto zvané babie leto – žatva všetkého druhu. Všestrannej činnosti.

Kritika, hodnotenie je jeseň. Tráva na veľkých kopách v našich senníkoch sa nesuší. Naša nespokojnosť je, nepriaznivé počasie. Seno za pár dni začneme cítiť hnilobou. Keď ho nadvihneme, vidíme samu chrobač- našich parazitov – negatívne myslenie. Použitý zlý kód Dna.

Čo robíš keď druhých kritizuješ!!! Si mäsožravec. Meníš sa na veľmi chutne pripravenú pečenú zver!!! K tomu veľká kritika – hladné zuby po spravodlivosti, hryzieš vlastné telo, aby si zničil gény – zlé choré návyky. Činnosť zlého kódu DNA.
Si vojakom, ktorý strieľa do bezbranných ľudí, aby im zabránil čítať v nebeskej knižnici.

Ako vyzerá v pekle!!!
Plné stoly, plných jedál – zneužité sebou- aký máš postoj k sebe, alebo dopraješ iným trénovať, aby sa stali lepšími odborníkmi, ako ty- inými možnosťami činnosti človeka potravy duši.. Okolo človeka je mreža– naše telo a duša. Cez tú mrežu k potravinám duše sú Čínske paličky na jedenie. My ich voláme myseľ, slová – jazyk, skutky – ruky, nohy. Čo robia naše ruky nohy? Lomia lúč svetla? Ohýnajú sa? Nie, ukazujú na druhých, stvrdli, lebo nesprávne používali myseľ , neprebúdzali v sebe nebo, Mesiáša v človeku, jazyk – Ježiša zabíjali a tak pribili svoje vlastné ruky nohy, aby energia nazmar pretekala – zabili zdravú činnosť – Krista v sebe.

Čo robíš, čo sa deje, keď druhých požehnávaš!!!
Boh ukazuje stádo svíň a vedrá z krmivom. Hovorí: „ Chceš papať rezne, šunku chop sa práce, nachovaj svine.“ Pozitívne myslenie – raj.

Dotýkaš sa raja!!!
Plné stoly, plných jedál – rub, použité svoje riešenia, nájdené líce. Priať všetkým možnosť činnosti človeka – potravy duše.. Okolo človeka je mreža– naše telo a duša. Cez tú mrežu k potravinám duše sú Čínske paličky na jedenie. My ich voláme myseľ, slová – jazyk, skutky – ruky, nohy. Čo robia naše ruky nohy? Lomia lúč svetla? Vracia sa? Áno, ukazujú na teba, ohýna sa, lebo správne si používal myseľ , prebúdzal v sebe nebo – Mesiáša v človeku, jazyk – Ježiša – zdravú učenlivú reč, aby prelomili lúč svetla – prietok energie medzi telom a dušou, tak obnovili v sebe Krista, zdravý kód DNA. Si správny žiak- učeník Ježiša Krista nášho Mesiáša. Ďakuj za poznanie dobrého pocitu, aby si v raji pretrvával
Jedávaš boží chlieb – činnosť a piješ božie víno – poznaná spokojnosť.

Čo robíš keď chceš riešiť!!!
Stávaš sa vojakom na svojom hrade, ktorý má jasný príkaz, jasný smer. Uvítať svojich blížnych v raji – spokojnosti ,ktorú poznáš cez svoje skutky, bránené tvoje božie dieťa- poznaná s láskou prevedená činnosť.
Cez svoje pozitívne myšlienky – nebo pracovať v 3D – vytvárať priestor, tak spustime  4D – pohyb v priestore.

Ako vyzerá naša osobná pravda!!! Vidíme a počujeme v čiernobielom prevedení. Na duchovnej úrovní volá sa to rovnošata. Preto máme druhým požehnávať, aby sme kráčali vedou, technikou, pokrokom, rozvojom, vývojom a tak napredovali vo všetkých odtieňoch všetkých farieb.

Pomôž bohu dostať všetkých ľudí do raja.
Ako? S láskou a svojou úprimnosťou a pokorou si pre každého človeka sprievodnou, zázračnou lampou do raja.— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť