Kalvária v človeku

Dnes si pripomeňme námety dvoch mečov, ktoré som kreslila 22 – 29 marca a uverejnila 15.01.2017 pod názvom Obrazy – Premena. Po šiestich rokov sa vraciam k nim, aby som pripomenula hĺbku týchto dvoch mečov. Slovo pros, je o pochopení detailu mini steru pod mikroskopom – hľadať vrchol poznania, slovo ďakujem je dosah ďalekosiahlych dôsledkov konania osoby a celku – zísť dole z vrcholu poznania cez svojich blížnych s odovzdávaním skúsenosti.

 1. blížni sú osobnými mikroskopmi zachytávajúc detail života mini steru z temnoty do svetla, kontrolujú zdravý základ úmyslu poznávania mikroskopických spojitosti pre zdravý vývoj jedinca a následne celku slova pros – detská zvedavosť, budovať v sebe nástavec mikroskopu Jednorožca – vyjsť hore na kalváriu – vrchol poznania: do – re -mi – fa – so – la – si – do
 2. blížni sú osobným ďalekohľadom zachytávajúc detail života mini steru zo svetla do temnoty, kontrolujú zdravý základ úmyslu poznávania ďalekohľadom spojitosti pre zdravý vývoj jedinca a následne celku slova ďakuj – skúsenosti zvedavca, vybudovaný nástavec ďalekohľadu Jednorožca – zisť dole z kalvárie – realita života: do – si – la -so -fa – mi – re – do

Takto používaný osem žilový kábel všetkých zmyslov vyživuje orgány v tele spojené s jadrom človeka:

Roztočíme vír olympijského ohňa pre čistý dokonalý hudobný koordinovaný výkon duše a tela ladený osemžilovým káblom pre jemnocit:

 1. do – svetlo – rozum – um
 2. re – oheň – hmat – srdce, tenké črevo
 3. mi – kov – čuch – pľúca, hrubé črevo
 4. fa – voda – sluch – obličky, močový mechúr
 5. so – zem – chuť – žalúdok, pankreas, slezina
 6. la – drevo – zrak – pečeň, žlčník
 7. si – raj jadra výkonu
 8. do – možnosti raja výkonu

Ubrzdíme vír olympijského ohňa pre čistý dokonalý hudobný koordinovaný výkon duše a tela ladený osemžilovým káblom v hrubo hmotnosti:

 1. do – možnosti raja výkonu
 2. si – raj jadra výkonu
 3. la – drevo – zrak – pečeň, žlčník
 4. so – zem – chuť – žalúdok, pankreas, slezina
 5. fa – voda – sluch – obličky, močový mechúr
 6. mi – kov – čuch – pľúca, hrubé črevo
 7. re – oheň – hmat – srdce, tenké črevo
 8. do – svetlo – rozum – um

Pozrime sa na obrázky pozorne, je tu zobrazený dvojramenný kríž, ktorý máme v tvári: Ježišu Ty spíš a my tu hynieme

 1. to, čo rozum zachytil, srdce spracováva tvoju budúcnosť. Um a hmat tvorí prvú dvojicu na mojej, tvojej kalvárii tvári kríža
 2. to, čo si videl je to minulosť práca tvojej pečene, ktorá poskytuje informácie v prítomnej chvíli mysli, v akom stave je kvet života v tvojej budúcnosti, ako tvoj čuch pestuje Afrodiziakum pre zdravé pľúca, hrubé črevo. Zrak a čuch tvorí druhú dvojicu na mojej, tvojej kalvárií tvári kríža
 3. to, čo v prítomnej chvíli počuješ, to obličky, močový mechúr informujú v prítomnej chvíle chuť čistoty tvojich plodov života, ako ti funguje: žalúdok, pankreas, slezina. Sluch a chuť tvoria tretiu dvojicu na mojej, tvojej kalvárií tvári kríža

Pozrime sa na obrázky pozorne, je tu zobrazený dvojramenný kríž, ktorý nás napomína: Ježiš utíšil búrlivé vody mora

 1. drevo kríža: um a sluch – um načúva sluchom duši
 2. vrchné ramená kríža: zrak a hmat – zrakom hmatáme
 3. spodné ramená kríža: chuť a čuch – čuchom chutnáme

Pracujme s pokorou, blížni sú naším rohom Jednorožca:

 1. mikroskop slova prosím pre výkon vrcholu svojho ega – otvoriť silu jadra energie – energia duše roztáča energiu tela
 2. ďalekohľad slova ďakujem pre výkon reality svojho ega – vypnúť silu jadra energie – energia duše udržiava energiu v tele

Buďme múdry pri transformácií energie z duše do tela, človek je živým diamantom, brúsi sa cez blížneho a kvalita sa udržiava skúsenosťou, pri ktorej sme spolu s blížnymi rástli. Sme stáli šoféri svojho ega, venujme sa prítomnej chvíli, kde riadime tok energie z duše do tela slovom prosím. Slovom ďakujem, a hľadaním nových možností udržiavame energiu vo fyzickom tele.

Dnešný dátum 15.01.2023 dvojramenného kríža nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = stála pevná aktuálna kalvária človeka
 2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom pri obsluhe mikroskopu – prosím/detská zvedavosť/ a ďalekohľadu – ďakujem /zrelosť človeka/
 3. 2 x 2. = stíš sa, len tak nájdeš správnu cestu k čerstvej vône plodu života
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, každú chvíľu máš nový pokus – ráno nesľubuj večera a večer nesľubuj rána, ži v prítomnej chvíli, čas je v stálom pohybe spojitosti s Univerzum pre pohyb zubov: pros – hýbe sa vrchná čeľusť zubov, ďakuj – hýbe sa spodná čeľusť zubov
 5. 1 x 5. = cez prijatie blížneho si udržiavaš komponenty rohu nadstavcov Jednorožca: mikroskopu a ďalekohľadu

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 15 – som, si slnkom svetla života, nosím/š/ v sebe dokonalosť, som, si kapitánom svojho tela
 2. 01 – som, si Božím dieťaťom, dokonalých presýpacích hodín
 3. 20 – s možnosťami pri detskej zvedavosti práce s egom, som, si pri nevyčerpateľnom zdroji života, používam/š/ šiestu čakru – tretie oko, ktoré je mojím, tvojím mikroskopom a ďalekohľadom som, si majiteľom duchovného Jednorožca
 4. 23 – čerstvý plod života je známkou spracovaného ega majiteľa chrámu Božieho – fyzického tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.01.2023

Konzultant: Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť