Ihlan a kužeľ v živote človeka

Akú úlohu zohráva v človeku ihlan – pyramída v Rubikovej kocke? Poďme sa pozrieť na moju víziu. Kocka sa skladá zo šiestich ihlanov, ktoré sú kostrou pre šesť pracujúcich kužeľov. V každom ihlane je pracujúci kužeľ, s ktorým pracuje človek ako farár pri vzývaní Boha na svätej omši. V šiestich stranách, ktoré sú knihou života roztáčame informačnú kocku. Spodná strana muru je zem – naše fyzické telo, vyživujeme ju ostatnými stranami, vrchná strana múru je nebo, ktorá je našimi emóciami: ,,noc – Nie, nepoznám, nemám načítané informácie a deň – Áno, poznám, mám načítané informácie“ pre aktívnu zdravú myseľ. Človek používa steny múru – kocky, kde sú skryté ihlany pre aktívne kužele knihy poznania pre hry života nadobudnúť cit života v praxi:

  1. strana múru je mysľou: aktivujeme rozum
  2. strana múru je slovom: aktivujeme jazyk
  3. strana múru je skutkom: koordinovane aktivujeme telo
  4. strana múru je odbornosťou: ukotvíme pevnú zem pod nohami. ,,Pre laika zázrak – môže sa stať učňom a začať sa učiť, pre odborníka samozrejmosť – je učiteľom doby daného remesla“

Poďme sa pozrieť na postupnosť strán. V myšlienke držíme stranu ihlana, kužeľ sa roztočí a tým zasahuje jadro, ktoré: voniame, počujeme, vidíme, rozumieme, hmatáme, chutnáme. Ihlan a kužeľ pracujú v časoch: minulých, prítomných a budúcich v kolobehu života: ,,myseľ – zima, slovo – jar, skutok – leto, odbornosť – jeseň“, čítame v živej knihe života, ktorá kontroluje kohokoľvek a čokoľvek, všetko sa nanovo štyrikrát v daný moment zapísalo. Prítomná chvíľa v ihlane na danej strane tvorí kužeľmi číslo osem – spracované emócie, minulosť -smrť a budúcnosť – život nám aktivujú kužeľovú ležiacu osmičku, ktorú nazývame nekonečno, tým si tvoríme kvet života šťastného štvorlístka.

V živote lezie had s vojenskou disciplínou a s anjelským dopadom dvadsaťštyri hodín denne:

Zdravá myseľ je večne zelená, slovo je posvätným ohňom farby červenej, sústredený skutok je farby slnka známkou sprítomnenia, odbornosť je farby modrej, svedčí o znalosti spojenia s Univerzom.

Živý dokonalý systém skúšaný rokmi má v sebe Boží kód Univerzum DNA – QR. Pripomínam jednu udalosť, ktorú som dávno počula. Jeden liečiteľ navštívil väzenie, výlučne sa zdržiaval v kartotéke, nestretával sa s daným väzňom, len čítal ich priestupky života. Po čase sa väzni uzdravení vrátili domov a viedli harmonický život. Poučme sa z príbehu, požehnávajme všetkým a každému, lebo každú bytosť máme v sebe, pre aktiváciu otvorenia informácií, aby sme zapli svoj šťastný štvorlístok života. Nevedomosť neospravedlňuje, cez blížnych načítavame nové programy, kde máme možnosť liečiť seba a svojich blížnych detskou zvedavosťou, zdravým vzdorovaním pre detailné vychytania pružnosti situácie, alebo receptu.

Čo všetko sa skrýva ďalej? Máme nádej, vieru, lásku pre život skúmať, objavovať nové zátišia doby kvetov: štvorlístok, päťlístok, šesťlístok a štrnásťlístok. Súvisiaci článok, s ktorým moja myseľ pracovala viď obrázok: Hviezda: Uhlíková stopa s vojenskými pravidlami

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 08.08.2022

Čísla nám ponúkajú: 2x nulu – základ života, 2x osmičku – zákazku poslania života a 3x dvojku stíš sa. Keď čísla numerológiou spočítame, tvoria nám súčet 22, tak to máme znovu 2x dvojku, čo je to – stíš sa, dva a dva je štyri a číslo štyri v štrnásťlístku znamená: ,,pre plodnosť života“. Aký vedieš život? Plodný v pravde? Čas vždy odhalí pravdu, pravda sa zrkadlí v zdravom tele človeka.

Vytlačiť Vytlačiť