Gorila

Dnešná upútavka slov, ktoré mi určujú hĺbku dnešného dňa:

  • gorila
  • v našej peci myši pištia, v našej peci psík spí
  • prechod na druhú stranu
  • kniha života

Gorila: upriamený zrak do zeme – ukotvenie:

  1. utíšiť svoju myseľ: ,,advent – 4 x 7 = hormonálny systém
  2. utíšiť svoje slová: pôst 6 x 7 = 42 – zima – prebúdzanie všetkých orgánov v tele, plodnosť života
  3. utíšiť svoj skutok: 24 x 60 x 100 = 144 000 – prebúdzanie svalov tela, pre koordinovaný pohyb
  4. utíš sa v odbornosti: stačí okamih a všetko pohltia plamene života, preto svoju pýchu kroť, ďakuj za aktívnu psychiku – dušu – dokonalý internet pre výkon fyziky tela

V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí:

  • myši – kto, čo povedal – gej, kto čo urobil – lesba, neplodnosť života, práca so železnou rudou v človeku. Pohár – poháre znázorňujú vysokú pec na tavenie vzácnej rudy. Kritika je rozsypávanie železnej rudy – znehodnocovanie úrodnej zeme, nespracovanej energie pre nové vyššie ciele, ktoré vyžadujú lásku
  • psík spí v peci – potlačená láska k sebe – zneuctené váhy života: Ja 50 % – blížny/i/ 50% – psychika – duša – dokonalý internet / váženie: … tony, kila, miligram …./

Prechod na druhú stranu: je mať jasnosť zmyslov pre rozum, ktoré načúvajú jadru:

Komukoľvek požehnávaš, hľadáš riešenie, staviaš most na druhú stranu, buduješ vzťah – ladíš nebeskú kapelu života, všetko je o hudobnej skupine života, blížny/i/ je tvoj hudobný nástroj pre lahodné chvíle života – jasnopočuteľnosť

Kniha života: mať jasno – viditeľnosť

Na kohokoľvek a čokoľvek pozrieš máš víziu, vidíš možný proces tvorby života

Používajme všetky zmysly: jasno – viditeľný, jasno – počuteľný, jasno – čuchový, jasno – chuťový, jasno – hmatový a jasno – rozumový človek, tak spolu tvoria svetlo plodnosti života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.11.2022

Konzultanti: Mária Bednárová, Iveta Pavelová

Vytlačiť Vytlačiť