Dotyk hmoty

Kde sa buduje duchovná hmota? Duchovná hmota sa buduje v dvojici: ,,srdce, tenké črevo“ – lúč lásky, zovretým hmatom uchopiť, získať informačné pole, kde sú zapísané záznamy o živých i mŕtvych, ako pracovali s lúčom lásky – depom, ktoré tvoria dvojicu: ,,pľúca, hrubé črevo“, realizovaným pomalým zvedavým detským dychom života – krok za krokom. Váž si svojich blížnych, posilňuješ jadro lúča, ktoré poznáme ako čiary EKG a na duchovnej úrovni funguje telepaticky. Váž si svoje telo, s ktorým načítavaš z informačného poľa cez svojich blížnych, tým vzniká dôkaz zrkadlenia /ne/zvládnutých emócií.

Dnešný dátum 13.04.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ hmoty uchopenia lúča lásky, ktorý informuje rozum ukazovákom a číta: A – ako byť živým, B – ako byť mŕtvym
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, pracujem/š/ na ceste so svojím lúčom lásky EKG: A – si v podsvetí/dole/, pracuješ so svojimi darmi, B – som, si v nebi/hore/, mám/š/ výsledky svojej práce – použité Božie dary dobrého srdca
  3. 2 x 2. = stíš sa, s každým máš spojenie a jasne vidíš a počuješ vo svojom tele, aký program máš zapnutý: A – byť živým, B – byť mŕtvym
  4. 2 x 3. = daj všetkému čas, lúč lásky môžu používať spravodliví a zneužívať sebeckí jedinci – tým, že majetok, peniaze sú viac ako človek, ktorý je majiteľom lúča lásky
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života – používajme žiaru srdca, ktorá sa plazí ako had a žiari ako blesk, je to kríž, statika, kompas, hormonálny systém …, odbornosť mysle je ľadoborcom, ktorý si razí cestu vpred, zanecháva za sebou slovo, ktoré sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť