Človek je živý z informácií: „SLOVOM.“

Každý človek žije svoju laserovú šou. Pozitívne myslenie, je slnko v štyroch etapách, v troch radoch. Na duchovnej úrovni – myseľ, na fyzickej úrovni – aktivita, aby fungoval ľudský mozog – prehrávač duše.
Duchovná úroveň je laserovej šou rozpísaná na www.immanuel.eu, v kolónke Hviezda, pod názvom Immanuel šlabikár. Prvá až tretia časť, ako roztáčame, alebo likvidujeme duchovno – Svoju dušu. Eviduje sedem čakier, ktoré prechádzajú emóciou, ktorá vyrába človeku kyslík. Až sa človek dostáva nad problémy, a prijíma ich ako supermarket, kde nakupuje cez svoju zvedavosť kvalitu citu, nadobudnutú časom.
Zľahka si pripomenieme sedem čakier, v ich jednoduchosti:
1. čakra – Miluj svojho blížneho, ako seba samého!
2. čakra – Tvorivosť človeka
3. čakra – Možnosti rozkvetu človeka
4. čakra – Prosím a ďakujem
5. čakra – Počuť
6. čakra – Vidieť
7. čakra – Rozumieť

Vibrácia prvého kruhu duchovna, ide zo srdiečka cez slovo „Prosím a Ďakujem,“ je to štvrtá srdcová čakra.
1. Potrebujem modernizáciu: Prosím o informáciu – receptu, projektu, návodu na použitie – zaznamená informáciu slova – pohyb duše.
2. Potrebujem overiť  slovo modernizácie: Ďakujem za informáciu – receptu, projektu, návodu na použitie – vidím pohyb tela.
3. Potrebujem plánovať: Ďakovať za recept, projekt, návod na použitie – za využitie kapacity mozgu.
Vibrácia druhého kruhu duchovna: Hľadám možnosti, tlačím na tretiu čakru, aby sa otvorila komunikácia pokroku – piata čakra.
Vibrácia tretieho kruhu duchovna: Hľadám tvorivosť, tlačím na druhú čakru, aby sa otvorila šiesta čakra tretieho oka, vidieť tvorivosť, v ktoromkoľvek čase, priestore.
Vibrácia štvrtého kruhu duchovna: Hľadám medziľudské vzťahy, tlačím na čakru číslo jeden, aby sa otvorila siedma korunná čakra, rozumu človeka: Pochopiť modernizáciu pokroku, vývoja človeka.
Mozog funguje v štyroch etapách, ako mesiac:
1. Nov: Nevieš, rozmýšľaš, medituješ, modlíš sa, prišiel problém pre pochopenie
2. Dorastajúci mesiac: Komunikuješ, ukladáš slová, rozoberáš ich na písmena, aby sa stali dôveryhodnými pre tvoj mozog, ktorý budú brúsiť tvoji blížni.
3. Spln: Tu hmatateľne vidno či máš talent, pre zhmotnené slovo, alebo nie. Máš talent, naskočíš na cit a kvalitu. Nemáš talent, rešpektuješ kvalitu a cit slova receptu, projektu návodu na použitie.
4. Ubúdajúci mesiac: Slová receptu, projektu, návodu na použitie posúvaš ďalej myšlienkami, slovami a skutkami blížnym, pre rýchly rozkvet ľudstva.
Telo človeka funguje v trinástich etapách ako znamenia na nebi, tak na tvojom tele – pohyb hviezdnej oblohy v tvojom tele.
1. Kozorožec – vzniknutý problém – poslanie človeka – SOS
2. Vodnár – hľadám kvalitu a cit problém vyriešiť
3. Ryby – som nad vecou a som si istý, že vo všetkom je kvalita a cit výnimočných ľudí
4. Býk – bojujem ako býk v aréne za dokonalý recept, projekt, návod na použitie, bojujem za vzácne slovo pohybu
5. Baran – som majiteľom vzácneho slova pohybu: Recept, projekt, návod na použitie: Dokument slova
6. Blíženci – hľadám blížneho, ktorého oslovilo slovo pohybu. a. Slovo pohybu: Recept, projekt, návod na použitie a rozhodol sa ho absolvovať. b. Rešpektuje, že je to krása, ale práve nemá na to čas. c. Ešte nie je na to pripravený.
7. Rak – tu sa prejaví talent človeka v obore, talentovaní hýbu svetom. Netalentovaní ľudia v obore majú rešpekt pred talentom. Stále im v rukách zostáva recept – slovo, bez pohybu, ale druhým môžu fandiť, aby sme žili v bohatstve, dané od Boha.
8. Lev – talentovaní v obore sa zdokonaľujú, vytrvajú v činnosti až do konca – stáť sa superstar
9. Panna – čistota prítomnej chvíle, ťa vždy odhalí, že si vzácny unikátny človek – stal si sa superstar.
10. Váhy – chvíľková spokojnosť, to čo je za nami u talentovaných ľudí v obore. Stále pozeráme čo je pred nami, materiál pokroku, aby posilňovalo telo – náradie duše pre modernizáciu a kvalitu citu, nadobudnutú v čase, priestore.
11. Škorpión – vždy bude čo vylepšiť, zdokonaliť, opraviť, vynoviť … .
12. Hadonos – tu sa odráža tvoja kvalita života. Tvoj vrchol v prítomnej chvíli. Tvoj červený diplom sa rozlieva po celom tele. Voláme to krv. Vinie sa ako had.
13. Strelec – očkom mihneš a vidíš, kde si, ktorý vozeň, ťa má na starosti. Jasne vidno a počuť ako nastupuješ do vozňa lebo problém riešiš. Ale vidno aj počuť, pod ktorý vozeň hádžeš svoje náradie: Svoje fyzické telo.
Naučme sa spájať trojicu: Svoju dušu – myslieť, rozum – plánovať a telo – trénovať, pre šťastný život jedinca tu na zemi.
S pozdravom a úctou Matejová
V Bardejove 05.06.2017— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť