Čistota planéty Zem

Čistota planéty Zem má svoje pravidlá spojené s Univerzum. Pripomíname si desať Božích prikázaní z iného uhlu pohľadu, kde vidíme a počujeme dúhu, po ktorej slobodne kráča každý a všetko, v tom spočíva múdrosť, kresanie ohňa – načítavanie poznatkov z informačného poľa. Otázka znie: sme pripravení dobrovoľne zanechať otroctvo? Čo je otroctvo? Každý človek je ako kúsok puzzle, spolu tvoríme obraz – pomôcky pre život sú skúsenosť – duchovné náradie. Na vychytaný výkon má právo každý, ktorý sa dosahuje svojou vytrvalosťou, tým skladá dúhu farieb – desať Božích prikázaní, ktorá je zhmotnená v katedrále svätej rodiny v Barcelone. Dokážeme plánovať raj dúhy – schody do neba pre seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem v načúvaní Boha Univerzum? Pozrime sa na nové mapy, ktoré som videla na dovolenke.

Hľadanie dúhy podľa desať Božích prikázaní:

Pracujeme s dvoma súbormi: kohút a vajce – aká som, si tvorivá sliepka pre seba, rodinu, obec, štát, národnosť, kontinent v načúvaní planéty Zem a Boha Univerzum pre strom poznania – výsledky tvorivej práce pre seba, rodinu, obec, štát, národnosť, kontinent v načúvaní planéty Zem s Bohom Univerzum

 1. som, si Božím dieťaťom, komunikujem/š/ s Bohom Univerzum /Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal/
 2. Matka planéta Zem kontroluje každého a všetko ako je dodržiavaná sloboda psychiky a fyziky /Nevezmeš mena Božieho nadarmo/
 3. 24 hodín dennodenne sa kontrolujú včelie mriežky – zdravé bunky /Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil/
 4. rovnodennosť života tvorí zdravý plod života /Cti si otca svojho i matku svoju//otec noc – kresanie ohnivého slova cez každého a všetko a matka deň – dokonalý pohyb pre každého a všetko/
 5. rovnocennosť je blanou kvetu života /Nezabiješ/
 6. kompas života upevňuje rozum – korunnú čakru /Nezosmilníš/
 7. kolobeh života si potrebuješ dovoliť vidieť /Nepokradneš/
 8. základ života je počuť slovo, kde sa práve nachádza hudba života /Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu/
 9. dokonalosť má otca a matku /Nepožiadaš manželku blížneho svojho/ – slovo – otec sa overuje v praxi – s matkou
 10. tvorivosť má možnosti /Nepožiadaš majetok blížneho, ani ničoho, čo jeho je/ skúsenosti sú náradím človeka pre spracovanie situácie v prítomnej chvíli/

Hľadanie svetla života podľa desať Božích prikázaní:

Korálky ruženca: Každý a všetko má rovnaké podmienky, je tu stála predloha pre kontrolu: kohút a vajce a strom poznania

 1. som, si Božím dieťaťom, vychováva nás plodná Matka planéta Zem /Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal/
 2. 24 hodín dennodenne sa kontroluje rovnodennosť /Nevezmeš mena Božieho nadarmo/
 3. rovnocennosť má kompas života /Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil/
 4. kolobeh života je základom života /Cti si otca svojho i matku svoju/
 5. dokonalosť pre tvorivosť /Nezabiješ/
 6. možnosti pre otca a matku /Nezosmilníš/
 7. počuť a vidieť /Nepokradneš/
 8. rozumieť kvetu života /Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu/
 9. plod života je zdravou bunkou /Nepožiadaš manželku blížneho svojho/
 10. sloboda psychiky a fyziky pre komunikáciu s Bohom Univerzum /Nepožiadaš majetok blížneho, ani ničoho, čo jeho je/

A slovo sa skutkom stalo. Slovo je informačné pole lode človeka, ktoré sa plaví po rieke desať Božích prikázaní. Tvorivá sila tečie /krv/, vlieva sa do mora /srdca/ a mieša sa s oceánmi /skúsenosťami vytvorené v pote tváre/, tak viditeľne a počuteľne zanecháva stopu života.

Čo vyžaduje nová doba? Nová doba vyžaduje zrušiť podnikanie – maskované otroctvo, jedno v ktorej oblasti, vždy je to obohacovanie sa druhými, upozorňuje nás na to veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – ničí kresadlo živého ohňa.

Dnešný dátum 10.07.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = stály základ dúhy života
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom /prvý Boží príkaz/
 3. 2 x 2. = stíš sa, načúvaš otcovi Univerzum – slovu, pre pohyb v matke planéty Zem – skutku /druhý Boží príkaz/
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, každá dokonalá tvorivosť vychytáva Božie zátišia /tretí Boží príkaz/
 5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni: ,,nepokradneš“ /siedmy Boží príkaz/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť