Kristus svetlo sveta v človeku

Kristus svetlo sveta v človeku je jasná myseľ odborníka pre čin, ktorý následne blížnym napomáha k rozkvetu, preto si najprv predstavíme učivo a tabuľky kolobehu života pre štvor – cíp, aby sme svoje zmysly – tabuľky pre päť – cíp, mali vždy pripravené pre dokonalosť božiu: pre šesť – cíp. Učivo a tabuľky sme predstavili […]

Šomranie – zemetrasenie v človeku

V človeku je veľká sila Matky planéty Zem. Pri stíšení a detskej zvedavosti čistí a spevňuje človeka vo viere – v slove, pre skutok. Medzi ľuďmi je rozšírené známe šomranie, ktoré spôsobuje v človeku škody zemetrasenia, padá statika, vyhráva oheň síry Sodomy a Gomory. Pri každej malej, veľkej nezhode stíšme sa, aby Matka Zem vedela […]

Olympijské ohne v človeku

Dnes máme prvého septembra, deň sviatku – čas rastu, niečo nové sa naučiť. Pod nátlakom sa samy, na plné hrdlo rozkričali dnešné časy, ukazujú smer, že sa nám treba zamerať na učivo: ,,čistotu slova“ pre následný skutok: ,,A slovo sa skutkom stalo“. Čistota slova je energia rastu, zložená zo siedmych čistých, pružných, olympijských ohňov pre […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu