Olympijské ohne v človeku

Dnes máme prvého septembra, deň sviatku – čas rastu, niečo nové sa naučiť. Pod nátlakom sa samy, na plné hrdlo rozkričali dnešné časy, ukazujú smer, že sa nám treba zamerať na učivo: ,,čistotu slova“ pre následný skutok: ,,A slovo sa skutkom stalo“. Čistota slova je energia rastu, zložená zo siedmych čistých, pružných, olympijských ohňov pre každú chvíľu, do akej situácie sa dostaneme, aby sme zneškodnili v sebe trest – vyhnanie z raja: pre pýchu, neistotu, strach, krivdu – nespracované emócie …, ktoré následne vytvárajú v človeku patogén.

Človek je dieťa planéty Zem, pri stíšení sa energia ukotví – stotožní sa s planétou Zem, a tak človek naberá silu – nakojí v sebe Božie dieťa, tak sa živý mannou zo všetkých strán nebeskej oblohy priamo z Univerza. Božie dieťa má rešpekt pred zvládnutím svojej puberty, ktorého informujú, že kráča a vždy bude kráčať po ceste svojho života so štrnástimi autosugesciami pokroku. Skryté tabuľky: sebadisciplína človeka, disciplína prírody, disciplína remesla, bonus zdravia pre človeka

 1. som Božie dieťa, sejem, nové remeslo
 2. stíšim sa, polievam, prihlásim sa
 3. sebe, blížnemu, systému dávam čas, dávam čas, čakám na duchovného – telepatického, alebo fyzického majstra
 4. pre plodnosť života, pukne klíček, majster sa ma ujal
 5. pre prijatie blížneho, klíček má priestor, rešpektujem ho
 6. pre prijatie nového slova – nápad, identický druh plodu, spoznávam teóriu
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni, živý rast, živý pohyb
 8. pre zákazku života, úroda schádza, zoznamujem sa s praxou, pľúca, hrubé črevo, aktivuje sa zmysel čuch
 9. pre múdrosť života, úroda rastie, vytrvalosť v praxi, obličky, močový mechúr, aktivuje sa zmysel sluch
 10. pre vytrvalosť života, úroda zakvitla, úspech v praxi, žalúdok, pankreas, slezina, aktivuje sa zmysel chuť
 11. pre zvládnuté pokrokové učivo – prax života, opelenie úrody, vyučený odborník, pečeň, žlčník, aktivuje sa zmysel zrak
 12. pre vyššie Ja v rutine života, úroda zarodila, vštepená odbornosť učenia, funkčný rozum, aktivujú sa zdravé zmysly
 13. pre kraľovanie mysle, slova, skutku, odbornosti života, zber úrody, odovzdávanie skúsenosti, srdce, tenké črevo, aktivuje sa zmysel hmat
 14. pre zdravú psychiku a fyziku života, uskladnenie úrody, potvrdenie Božieho umeleckého diela, duša – duch, aktivuje sa jadro človeka

V tele človeka sú bunky, ktoré sa spájajú s planétami oblohy Univerzum – čítaj slovo naopak = muž ver inú možnosť. Každé spojenie má svoj úmysel, za všetkým hľadajme človeka. Keď situáciu ponižujeme, alebo povyšujeme sú to použité – zaznamenané kroky na šachovnici, kde láska neexistuje, len tvrdý pád kto z koho, otázkou je, za aký čas dostaneme šach mat. Šach je patogénom človeka, mat je smrťou človeka. Keď sme detský zvedavý a máme rešpekt pred dokonalosťou, zažijeme čistý príbeh s čerešničkou na torte, ktorá v sebe nosí charizmatickú odmenu pre človeka.

Človek v sebe nosí uhlíkovú dobu – prácu s päť – cípou hviezdou, len keď si sám zvolí slovo, situáciu preveriť v praxi, ako to v živote chodí, tu jasne vidíme už polobohov, nohy zvieraťa udupali pokrokového človeka s emóciou nie, ľudia s kamenným srdcom počítali s nevedomosťou človeka, a chcú naspäť z človeka urobiť divocha. Prišlo, príde a vždy bude zúčtovanie človeka, po akej ceste kráčal, vždy vidieť a počuť rozhodnutie zdravého rozumu: po šachovnici, kde človek zneužíva človeka, alebo po Božej ceste, kde človek človeku napomáha v raste, a tak následne hlava človeka – vedomosť, posúva inteligenciu človeka do Diamantovej doby. Človek má presne zmapované situácie – preverené informácie, ako to v živote chodí, učí nás učivo pracovať s informáciami, ponúka nám mapu šesť – cípej hviezdy a tabuľky: ,,Manuál života“, a tak si následne človek vedome zapáli sedem olympijských ohňov života. Zopakujeme si smer podľa piatej čakry, spoznávať remesla matičky Zem, ktorá vždy mala a bude mať hlavu i pätu, lebo v dnešných časoch, kat nám hrozí – strašenie ľudí, hrubé narušovanie ľudskej slobody, chce nás pripraviť o múdrosť – rozkvet rozumu. Stíšme sa, a tak nájdeme v sebe sedem olympijských ohňov pre zdravý život človeka na planéte Zem: Rôzne smery ako zapáliť olympijské ohne, som opisovala v predošlom článku: ,,Ja som vo vás a vy ste vo mne“.

 1. olympijsky oheň pre čuch pracuje s prvkom kov, vyživuje pľúca, hrubé črevo, posilňuje zmysel čuchu
 2. olympijsky oheň pre sluch pracuje s prvkom voda, vyživuje obličky, močový mechúr, posilňuje zmysel sluchu
 3. olympijsky oheň pre rozum človeka pracuje so svetlom, prideľuje výživu orgánom tela, posilňuje ovládanie zmyslu rozumu
 4. olympijsky oheň pre hmat pracuje s prvkom oheň, vyživuje srdce, tenké črevo, posilňuje zmysel hmatu
 5. olympijsky oheň pre chuť pracuje s prvkom zem, vyživuje žalúdok, pankreas, slezinu, posilňuje zmysel chuti
 6. olympijsky oheň pre zrak pracuje s prvkom drevo – strom, vyživuje pečeň, žlčník, posilňuje zmysel zraku
 7. olympijsky oheň pre jadro udržiava ducha – dušu človeka pri živote, posilňuje a používa jadro, rozhoduje detská zvedavosť ako to funguje, spoznávať postupy činorodej práce, zatracujeme sa plnou dôverou v človeku, preto dôverujme, ale preverujme, nekupujme mačku vo vreci!

Naučí sa človek čisto jednať so svojou mysľou, slovom, skutkom pre odbornosť? Toto je sloboda zdravia, človek sa stál už dávno polobohom. Vie, kedy je zviera – nemá precítené informácie pokroku, ale má možnosť zmeniť to – preskúmať, zmeniť zvieracie nohy – dupať, že to nejde, človek dá sa na cestu polobohov, ktorý skúma, overuje slová v praxi, a tak prijíma tvorivé ruky a pevné nohy – výsledok činorodej, vykonanej kvalitnej práce. Vie, že je človek, má precítené informácie pokroku, kedykoľvek túto činnosť vie použiť pre pokrok, blaho života, kde je viditeľne použitý zdravý rozum, potvrdený vetou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Skutok používaný pre rozkvet ľudstva.

Verím, že človek chce zostať zdravý, slobodný, v plnom rozkvete, aby mohol prijímať nové informácie pre zdravý chod na planéte Zem. Stíšme sa, aby sme prekonali chaos tejto doby, tak nám budú nápomocné obidva svety: svet otca Adama – slovo a svet matky Evy – skutok, pre známu vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Slovo je otec – spermia, matka je skutok – vajíčko! Len keď bude slovo plodné, a sila pre skutok, tak sa vajíčko odhalí, prejaví svoj činorodý čin – poriadna robota sa chváli sama, pre rozkvet človeka na tvorivej planéte Zem.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 01.09.2021

Vytlačiť Vytlačiť