Šomranie – zemetrasenie v človeku

V človeku je veľká sila Matky planéty Zem. Pri stíšení a detskej zvedavosti čistí a spevňuje človeka vo viere – v slove, pre skutok. Medzi ľuďmi je rozšírené známe šomranie, ktoré spôsobuje v človeku škody zemetrasenia, padá statika, vyhráva oheň síry Sodomy a Gomory. Pri každej malej, veľkej nezhode stíšme sa, aby Matka Zem vedela prijať naše ukotvenie, dôkazom má byť čistenie od strachu, zlosti, pýchy, krivdy, …, a tak cez mocný, funkčný hromozvod, mozog prijíma nové nápady pokroku, objaví sa nový výhonok nového kvetu, pre blaho svoje a blaho ľudstva. Emócia ,,Nie“ pri detskej zvedavosti, rozpúšťa v človeku ľady, opustia nás chladné mraky zimy života, príde k nám emócia ,,ÁNO“ – nápad, ak človek načúva, alebo je vypočutý, vytvára priestor, pre prijatie novej pokrokovej informácie z vesmíru. Od nepamätí človek dvíha oči k ,,Univerzum – muž hľadaj inú možnosť“. Tak sa dopracujeme k novému nápadu, k emócii Áno, aby si sa nenudil, ale pokrokovo žil. Človek sa rozhýbe do výkonného pohybu, lebo nová Jar je nápad, a teší sa slniečku, pre nové leto realizovať slovo – ,,A slovo sa skutkom stalo.“ Vždy príde jeseň života: ,,Poriadna robota sa chváli sama,“ odhalí náš úmysel, kde človek napreduje, alebo schytá šach – patogén – diagnózu, a tak mat – smrť, statika človeka sa rozpadá pre vyvyšovanie, alebo ponižovane.

Človek v sebe nosí zrkadlo planéty Zem a vesmíru. Pri stíšení sa, zvláda šomranie – zemetrasenie, a tak následne naberá na sile – nabíja sa, kojí sa z vesmíru zvanom ,,Univerzum = muž ver inú možnosť.“ Muž je slovo, ktoré človeka spája s receptúrami a s Univerzum, kde svojou čistou zvedavosťou aktivuje si programy pokroku, aby sa dala obhájiť veta: ,,Slovo robí muža – vesmír,“ pre vetu: ,,A slovo sa skutkom stalo.“ Z vesmíru na planétu Zem a na človeka pôsobia planéty, galaxie…, človek pri stíšení ukotví sa – stotožní sa s planétou Matkou Zem, aby zrodil v sebe tvorivosť – aktivoval nový program, a bol plodný ako planéta Zem. Z histórii vieme, že sa píše o legendárnych vojnových výpravách, bojoch medzi ľuďmi, ale Boh nám dáva na známosť vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“- detskou zvedavosťou riešiť problém používame dokonalý internet ukotvený v človeku, ešte je vždy v dnešných časoch nepochopený program pokroku, pre aktívnu pružnosť tela. Šírenie nepravdy – šomranie je odpájanie sa od vesmíru, a tak následne sa nám vytrácajú muži zo života – receptúry, stráca sa remeslo, vyhára ľudské žiarivé svetlo, a tak sa tvorí v človeku púšť – neplodnosť aktivity.

Planéta Zem je živá, žije krokom v kolobehu života, kde vegetácia prebieha každý rok. Hovorí sa, že pred 8000 rokmi bola kremíková doba, človek nemusel zomrieť. Pre pýchu v človeku, vládu prevzala Sodoma Gomora, horí – vládnuca horiaca síra – nespracované emócie na planéte Zem už 8000 rokov, tak žijeme uhlíkovú dobu. Človek uteká celé tisícročia so svojimi emóciami ako Lót so svojimi dcérami: ,,s nádychom a s výdychom,“ aby sa naučil prosiť – ukotviť energiu na planéte Zem, aby z ducha svätého počal – prišiel nápad, a tak v sebe rozmrazí nové pokrokové informačné programy, pre koordinovaný pohyb tela. Za vytrvalosť nácviku pre tanečný krok nového remeslo v pokore ďakujme, kým remeslo zdoláme v kvalite a v čase pre olympijský výkon – ,,zvládnutá norma v praxi.“ Za olympijsky výkon ďakujme, udržujeme v sebe vyššie Ja v rutine života, aby náboj pre výkon bol stále aktívny, pre kraľovanie mysle, slov, skutku a odbornosti, lebo inač vyhorí jadro informácií a nasťahuje sa tam patogén – nový vodca v bunke človeka, ktorý naruší telu jednotu. Človek v tele pre informácie má jedného vodcu, aby tam vládla harmónia vyššieho Ja v rutine života, preto za majstrovské dielo ďakujme, uspávajme energiu pohybu, aby výkon remesla rozkvetu, sme mohli kedykoľvek rozbehnúť v prítomnom čase. Pýcha je oheň požiaru, ktorá sa valí ako láva sopky, spáli človeku telo, a tak následne prichádza o koordinovaný pohyb. Duch vodca tela je nadobro vyhnaní z tela von. Pýcha vyháňa z tela von zdravého ducha, a tak sa telo rozpadá ako domček z karát.

Človeka čaká Diamantová doba, uvedomenie si, že stíšením sa, zvládame každé šomranie pre aktiváciu prijímača rozumu – spojenie hromozvodu z jadra bunky v tele, pre nové informácie a zdravý pohyb tela. Planéta Zem sa čistí spolu s človekom, až prijmeme výzvu – emóciu ,,NIE“ a aktivujeme si poriadok pre pohyb tela, prebieha revízia buniek, podľa prítomnej vesmírnej oblohy. Stišujme sa, tak v sebe kopírujeme nebeskú oblohu, pri každom zaváhaní, neistote siahnime po novej aktualizácii programu, aby sme čistí kráčali vpred vo svojom tele, s aktivovaným funkčným programom, pre zdravý koordinovaný pohyb.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 08.09.2021

Vytlačiť Vytlačiť