Pán ťa volá, prechádzaj bránami Stvoriteľa

Štvorec na špici visí dáva do pohybu myslenie, prvky : vzduch, oheň, voda a zem. Stredom prejdeme prvou bránou. Za touto informáciou sa dostanete do kruhu, kde objavia štyri  živly: vietor, oheň, voda a zem. Kde nájdeme spôsob ľudského myslenia. Myslí ako zviera v potravinovom reťazci. Živly máme pod kontrolou a vytvárame energiu, keď máme rešpekt pred vetou: […]

Odpúšťaj, začneš žiť

Odpúšťaj, začneš žiť. Uvedomiť si – nastáva odpustenie, odblokovanie, človek napreduje. Posúva sa z vedľajšej koľaji. Uvedomením si, používame energiu napredovania. Svojou kritikou žijeme v potravinovom reťazci. Uvedomením si, že kritika je blok energií napredovania človeka. Zostávaš spať. Zaspávaš svoju dobu konania. Kedy zaspávaš, prespíš svoj čas? Svojou ľútosťou, pýchou, strachom, zlosťou, závisťou, nenávisťou… a […]

Systém Slovanov

Systém Slovanov sa vracia, Štyri živly: oheň, voda, vzduch a zem. Princíp oheň sa skladá s troch časti sú to:A: dych – element kovB: tlkot srdca – element oheňC: pozitívne myslenie – slnko, svetlo Kuj železo pokiaľ je horúce – živel oheň.Prišla myšlienka, je to materiál. Tvoj dych sú mechy, ktoré rozdúchavajú oheň. Tlkot srdca […]

Veronika a Ježiš

Veronika a Ježiš. – Biblické bytosti so zaujímavou inscenáciou. – Pokúsim sa vám dať iný pohľad, iný scenár. – Veronika, ver on i ka. Ver- veriť, on- je energia mysle, i sa mýli, Ka má jed. – Veronika, opačné prečítané slovo: „A kino ver“- dokonalá veta. – Situácie si rozložíme na tri kôpky, fajn -1, dobrá –3, zlá –5. […]

Dokonalosť božieho plánu

Všetko je nám dané. V našej kľudnej atmosfére používame dušu. Skrytý plán použitia.Krst Klopanie Boha na dvere.Všetko čo sa nám nepáči, prichádza nový gejzír energie- obnova buniek. Je to zdroj energie vysokého napätia. Je to začiatok nového remesla. Pohybu energie v našom tele. Máme dve možnosti: naučiť sa to, alebo rešpektovať. Odštartovaná, uvoľnená energia.Sviatosť zmierenia – Spoveď […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu