Dokonalosť božieho plánu

Všetko je nám dané. V našej kľudnej atmosfére používame dušu.

Skrytý plán použitia.Krst

Klopanie Boha na dvere.
Všetko čo sa nám nepáči, prichádza nový gejzír energie- obnova buniek. Je to zdroj energie vysokého napätia. Je to začiatok nového remesla. Pohybu energie v našom tele. Máme dve možnosti: naučiť sa to, alebo rešpektovať. Odštartovaná, uvoľnená energia.Sviatosť zmierenia – Spoveď

Kráčanie po vode.
Uvoľnenú energiu zdravotníctvo volá voľný radikál. Je to nepár, ktorý za každých okolností, chce sa párovať, až zničí fyzické telo. Preto treba emócie tíšiť, aby zasiahla duša a našla odpoveď na danú otázku. Duša – náš kľud pozná každú odpoveď. Dokážeme sa modliť, prosiť, požehnávať- venovať tomu minutú ticha, aby prenos energie dostal sa do tela?

Hľadáme odborníka ktorý nám poradí ako sa treba obracať v danom prípade?Sviatosť oltárna – Prijímanie

Rozhovor s Bohom.
Prvý dotyk svetla. Dotyk slobody, pomoci, napredovania. Iskrička šťastia. Každé svetlo má tri fázy: iskričku- naskočenie, veľký oheň vášne – ovládanie remesla, udržanie ohňa – pokora človeka pred dokonalosťou božou. Oheň spravodlivosti, miluj blížneho svojho ako seba samého vyžaduje: česť mysle, česť skutku, česť slova. Sviatosť oltárna je česť mysle.Birmovanie

Hľadanie, prepísanie do ľudského jazyka.
Veľký dar človeka ruky. Myseľ a ruky. Svoj kríž nesieme na ramenách. Odskúšať všetko čo ponúka zdravá myseľ: „Miluj blížneho svojho ako seba.“ Tak človek napreduje vo vede, technike, rozvoji, pokroku a vývoji. Čas je najlepší lekár. Hneď sa dá len zabiť, zničiť, odstreliť. Nechaj všetkému čas, nechaj svoju myšlienku odskúšať, aby prešlo energetickým poľom slobody.Sviatosť pokánia

Štiepaný ľudský prejav, jazyk.
To čo si dokázal a je to funkčné ostane medzi ľuďmi a prekoná veky. To čo si spackal, treba odpúšťať odblokovať energiu a skúšať nanovo. Váhy, dokonalé váhy ťa nepustia. Každá energia sa odráža na tele. Telo ťa zradí aj prezradí tvoju myseľ. Úprimnú odmení. Pyšnú a súdiacu – ľutujte ma čo som prežil, nevyužité bohatstvo duše ničí diagnózou. Preto poznáme slová prosím a ďakujem. Štart a cieľ.Kňazstvo

Úroda, bohatstvo človeka.
Človek narástol cez svoje skúsenosti ako strom. Potrebuje sa zmeniť na vietor. Naučiť sa pekne rozprávať. Každé slovo má byť darom pre iných ľudí. Potrebuje prestať nahlas rozmýšľať- krotiť svoje zlé emócie vo svojej tichosti. Slovkom prosím naladiť svoj hlas ako hudobný nástroj.
Slovkom ďakujem udržiavať v sebe oheň veľkosti božieho zámeru.Manželstvo

Spojenie duše – pokojnej mysle, a spojenie tela génov ktoré majú chybné programy. Naučíme sa používať dokonalosť, svoj ľahký dych- vánok, aby sme boha lepšie počuli.

Telo sa volá Eva a duša sa volá Adam. Dokážeme boží zámer správne pochopiť? Boh urobil svoje dielo dokonalé!!!
A., česť mysle – manželstvo s Mesiášom
B., česť hovoriť – manželstvo s Ježišom
C., česť pracovať – manželstvo s Kristom

Človek naberá energiu myšlienkami, slovami a skutkami.Kto s tebou práve kráča

Riešiš problém, ako hlavolam, kráčaš s bohom.
Problém hodnotíš svojou pýchou, alebo ľútosťou chodí s tebou zubatá, berie ti zdravie, šťastie, psychickú pohodu.

S pozdravom a úctou Matejová premena@post.sk www.immanuel.eu
V Bardejove dňa 7.5.2011

Vytlačiť Vytlačiť