10. Božích prikázaní vytvára energiu pevnej aury

V spodnej častí článku je obrázok s čakrami, pozeraj na obrázok tak, že v Biblii je matkou Abram + Sáraj = neplodné slovo, Abrahám + Sára = plodné slovo. Mojžiš je realizátorom skutku. Pozeráme na obrázok, kde sú znázornené čakry a aura človeka: 8, 9,10. Desať Božích prikázaní riadené človekom štyrikrát: mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou. Tým vytvoríme číslo štyridsať – každý sa formuje – uzemní sa – preverí sa skutkom. Energiou strachu kráčame neplodnou energiou ,,Abram + Saraj“ – sme sirotami, strácame v sebe otca – autoritu slova Energiou múdrosti kráčame plodnou cestou – máme v sebe otca – plodné autoritatívne slovo. Naši predkovia uctievali vonkajšiu energiu, vnútorná energia bola zanedbaná: ,,Abrahám + Sára“, pre tvorivé hojivé fialové lúče svetla. Energiou zlosti strácame v sebe matku – sme sirotami pohybu. Energiou vytrvalosti zvládame svoj pohyb – tvorivé hojivé fialové lúče svetla – živého Mojžiša v sebe. Úcta našich predkov k vonkajšej energii, zanedbáva vnútornú energiu. Užívaj dokonalé váhy života Ja a blížni, alebo situácie.

Všetko sa zrkadlí v tele človeka: strach podchladzuje telo, pýcha je ohňom, človek vyhorí. Múdrosť je dotyk dokonalosti. Vytrvalosť je cirkuláciou pohybu – pochod po šestnástich eskalátoroch: cesta poznávania tam a späť, je udržať poznanie pre mierové ciele človeka, tak udržujeme zdravé orgány tela. Počítajme 16 lekcií ,,Manuál života“ otvára cestu tam, a 16 lekcií ,,Manuál života“ udržiava silu späť v mierovom zdraví – stále zrkadlo človeka – zdravý úmysel (spracovaný strach, zlosť, pýcha …), plus zdravé orgány tela vytvárajú číslo jeden, tak spolu tvoríme číslo 33. Pozri článok ,,Novovek z 26.02.2022″. To číslo je vzácne – večná pravda na stálych cestách životom.

Ako sme dopadli so sebou a s kolektívnymi riadiacimi zložkami, s vodcami desiatich božích prikázaní, posúďte sami: cirkev – myseľ, politika – slovo, lekár – skutok, sudca – odbornosť

Čestnosť života sa vždy vyplatí, je to vzácny pohyb energií v čakrách. Zlaté vajíčko je slovo otec, smaragdové vajíčko je skutok matka, rozpoznávaj obrázky otca a matky:

Dodatok významu: 8. čakra je prvá časť aury, 9. čakra je druhá časť aury, 10. čakra je tretia časť aury.

Verím, že sa človek vymaní z otroctva ponižovania a povyšovania hviezdneho boja triedenia ľudí na chudobných a bohatých, šikovných a pomalých … . Človek s človekom tvorí fialový liečivý lúč lásky – pochopenie, ktoré v nás zvíťazí a začne žiť novú éru poznávania nových možností: spoznávať tajomstvá Boha Univerzum.

Viac o 10. Božích prikázaniach som opisovala v nedeľu v kolónke: Hviezda: Vyživujme svoju auru 24.09.2022

Dnešný dátum čísel 29.09.2022: 4x 2. – stíš sa, 2x 9. – múdrosť života 2x 0. – stály základ života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 29.09.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť