Záblesky

Človek používa záblesky radosti a starosti. Rozložme si kľúčové slová života:

 1. radosť: ar – dosť /zatvorenie žiary sily trenia človeka s kýmkoľvek a kdekoľvek/
 2. starosť: stať – ros /otvorenie žiary sily človeka s kýmkoľvek a kdekoľvek/

Nepovyšuj udalosti záblesku dňa života, vytváraš hyeny pre seba, rodinu, obec, štát, národnosť, kontinent, planétu Zem, poškodzuješ žiaru svetla v slnečnej sústave

Neponižuj udalosti záblesku dňa, strácaš kresadlo dotyku citu žiary ohňa života pre rozum, jazyk, nohy, ruky, čistotu človeka: byť tvorivý inteligentný človek

Dnešný dátum 01.08.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný základ cesty pre žiaru života, žiť v záblesku sily
 2. 1 x 1. = som, si božím dieťaťom, stíš sa, svojím citom rozumu, jazyka, rúk a nôh dotykom citu krešeš čistý posvätný oheň dňa života
 3. 2 x 2. = stíš sa, úmyslom krešeš, alebo likviduješ posvätný dotykový oheň života
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko pracuje na dvadsiatich poliach, má štrnásť fráz pre rešpektovanie rastu, alebo likvidácie prúdu životnej energie
 5. 1 x 8. = pre zákazku života, všetko a každý podlieha zákonu dokonalosti Boha Univerzum

Dvadsať polí stavby človeka:

Štrnásť fráz pre inteligenciu prúdu životnej energie nás vyzýva prijať nový kalendár, pre úctu: kraľovania myšlienkami, slovami, skutkami a slobodu: psychiky a fyziky 14 x 26 = 364, podrobný kalendár je rozpísaný: Tri a pol času zo dňa 27.10.2022

 1. som Božím dieťaťom
 2. stíšim sa
 3. dávam všetkému čas
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
 12. pre vyššie Ja života
 13. pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 14. pre slobodu psychiky a fyziky

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.08.2023

Vytlačiť Vytlačiť