Popol cesta

Dôveruj, ale preveruj. Vďaka mesiacu vidíme na oblohe drevo kríža, po ktorej každý sám zdravo kráča. Na polceste sú emócie ega pre spracovanie situácií pre následné skúsenosti. Čítame z obrázka: žiaria vpravo – nepoznané chute života a žiaria vľavo – poznané a udržiavané chute života, tu okolo Matky zem /každý človek je matkou zem/ putuje pán mesiac/ zvládať situáciu v každom okamihu v ročnom období/, aby v človeku sa udržal zdravý hormonálny systém.

Na oblohe vidíme jasný úkaz mesiaca poníženia a povýšenia, prácu s emóciami a brúsenie svojho ega, preto dôveruj, ale preveruj pravdy okolo seba, časom budeš počuť a vidieť, ako sa dá rozum brúsiť na čistý kryštál, ale aj obalamutiť – v sebe zničiť hormonálny systém – zmení sa na soľ.

Dôveruj, ale preveruj, udržuj v sebe kryštál – načúvaj Bohu Univerzum, hľadaj nové zátišia s úctou k blížnemu, v každom a vo všetkom hľadaj a udržiavaj Amorov lúč lásky, tak v sebe udržiavaš vždy novú a novú ,,Omar studňu“ – ochutnávaš nové zrelé plody života – svojich charizmatických chvíľ – slín života.

Dnešný dátum 15.08.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ hormonálneho systému na oblohe a aj v človeku, ktorý je osobnou mikrozemou
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom pre načítavanie informačného poľa pre daný okamih
 3. 2 x 2. = stíš svoje ego, len tak budeš v sebe vnímať všetky fázy života
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, udržiavaš si zdravý, vitálny hormonálny systém
 5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, cez blížneho a všetko krešeš posvätný oheň pravdy, pre udržanie zdravého hormonálneho systému
 6. 1 x 8. = pre zákazku života, poučme sa polcestou: neponižuj – nepovyšuj, aby si sa nestratil v žiare ako mesiac, alebo neblúdil oslepený klamstvom v tme

Posilnime sa s dvojicou čísel dnešného dátumu každého dňa:

 1. 15 – si kapitánom svojej lode /dnes je sviatok Nanebovstúpenie panny Márie – sviatok požehnania úrody/ – váž si sám seba, načítavaj zo žiary svetla blížneho, je to blížneho rebro, z ktorého krešeš posvätný oheň a tvoríš svoj kryštál
 2. 08 – štábny nadrotmajster – ráno nesľubuj večer pre spoznávanie nových právd – charizmatických chvíľ života
 3. 20 – generálmajor – každý deň príde večer a pýta sa: Udržuješ odbornosť? – pre zdravý hormonálny systém v kolobehu života preverovaný človek človekom
 4. 23 – je noc a preveruje sa v tvojom tele, hodnosť generála svojich kryštálových buniek, ako udržiavaš pevnú statiku kríža polcesty vo svojom tele

Polcesta človeka: za odbornosťou kráčaš po dreve kríža statiky hormonálneho systému, keď počuješ vnútorné slovo, aký krok poznaný /overený/ – nepoznaný /neoverený/ máš urobiť, to znázorňuje obrázok a tabuľky:

 1. myseľ – noc – sýpka – zima – sever – Advent prídu Vianoce
 2. slovo – ráno – siať – jar – východ – pôst príde Veľká noc
 3. skutok – deň – pestovať – juh – obdobie zmŕtvychvstanie pána prichádzajú Turíce – najväčší sviatok našich predkov – slovo je praxou živé /preverované slovo v praxi/
 4. odbornosť – večer – žať – západ – obdobie cez rok prichádza sviatok Nanebovstúpenie panny Márie – výsledky žatvy tvojej osobnosti

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.08.2023

Vytlačiť Vytlačiť