Lekcia ôsma z učiva: „Manuál života.“

Rozkvet človeka: oplodnenie života – revízia dokonalosti, Biblický Adam krotí živly na prvky

Môžeš/m/ sa posunúť k lekcii osem, prijať prvú zásluhu života, tvojho/môjho/ posvätného ducha – psychiky, pre tvojho/môjho/ tela – fyziky. Vždy buď na pozore, všetko má mínus a plus, ruky nech ti pripomínajú archeológa v každom momente života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, uložená energia človeka: archív.

Venuješ/m/ sa čistote „blany vajíčka“ alebo „kvetu stromu života“, je to zhmotnený Urán života, Armádny generál života, patrí to k dvanástej autosugescii: viem remeslo, profesiu – pre vyššie Ja v rutine môjho života. V ôsmej lekcii pohybu energie je svadobným prsteňom – psychika, pre predlohu: pre kohút a vajce – blana života a predlohu: strom poznania – kvet života.

Získal/a/ si /som/ kvet života – blanu života v praxi, prsteň ženícha biblického spiaceho Adama pre fyzickú úroveň biblickú Evu matku života: zvládnutá psychika, rozkvet osobnosti. Na obrázku vidíš/m/ kríž – statiku fyziky zobrazujúci myšlienky, slová, skutky, odbornosť a uložené kocky do šesť – cípej hviezdy fyziky. Viď obrázok, vidíš/m/ tvoju pravú ruku: 8888 – ruka – pľúca, hrubé črevo, 9999 – malíček- obličky, močový mechúr, 10101010 – prstenník – žalúdok, pankreas, slezina, 11111111 – prostredník – pečeň, žlčník, 12121212 – ukazovák – rozum, 13131313 – srdce, tenké črevo, 14 – dlaň jadro podstaty, pripravená predloha lekcie na svoj výkon, zvládnuť ôsmu lekciu: kvet života – blanu života v praxi – klinový remeň – prsteň života! Nech je, ako je, nikdy sa nevzdávaj, hraj rolu profesionála v každej prítomnej chvíli, máš/m/prijať materinský cit lásky, obhajuješ prsteň života.

Rozlož a zapamätaj si lekciu osem, pozri tabuľky pre štvor – cíp – základ orientácie v prítomnej chvíli, ktorý si dostal v lekcii mínus tri, aby si počul/a/ a videl/a/ smery zodpovednosti a tabuľky – šesť – cípu, ktoré si získal/a/ v lekcii tri, pri získaní a obhájení zodpovednosti pre prijatie materinského citu mať svetlo života.

Tabuľky mínus tri: Prsteň ženícha z každej oblasti.

V ôsmej lekcii života sa zhmotňuje prsteň ženícha. Kohút a vajce je blana života a pre strom poznania je kvetom života. Poctivý prsteň života pracuje s ľudskou psychikou, obkolesená skrotenými živly na prvky – darmi tvojou/mojou/ fyzikou.

Máš zvládnutú krížovú cestu? Vstávaj z hrobu začínaš/m/ číslom 14, robíš/m/ previerky skrotených živlov na prvky.
Vyznáš sa v tabuľkách, vieš to rozlúštiť? Začínaš/m/ číslom 14, zdravé jadro psychiky, inteligencia človeka.

Čistý, zdravý prsteň života psychiky urobí pevný kruh klinového remeňa, zvládla živly života(emócie – pudy človeka), skrotila živly na prvky, pre prsteň života – pohladenie charizmy, obhájiš/m/ dar inteligencie človeka:

  1. Prvý kruh psychiky obkolesil fyziku, robíš/m/ kruh od 1 – 13 spojíš s číslom 14: prsteň psychika podáva skrotený dar – živel vzduch na prvok vzduch – človek užíva inteligenciu mysle
  2. Druhý kruh psychiky obkolesil fyziku, robíš/m/ kruh od 1 – 13 spojíš s číslom 14: prsteň psychika podáva skrotený dar – živel ohňa na prvok oheň – človek užíva inteligenciu slova
  3. Tretí kruh psychiky obkolesil fyziku, robíš kruh od 1 – 13 spojíš s číslom 14: prsteň psychika podáva skrotený dar – živel voda na prvok voda – človek užíva inteligenciu skutku
  4. Štvrtý kruh psychiky obkolesil fyziku, robíš kruh od 1 – 13 spojíš s číslom 14: prsteň psychika podáva skrotený dar živel zem na prvok zem – človek užíva inteligenciu odbornosti

Vidíš a počuješ hovoriť ôsmu lekciu, nápis hore na kríži sa spojil: 11111111 – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi môjho života, prináša prsteň života – klinový remeň skotených živlov – emočných pudov človeka svoj dar pre 12121212 – vyššie Ja v rutine môjho života v odbornosti pre fyziku. Čo máš/m/ napísané Ty/Ja/ hore na kríži? Je tam zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi – spríjemnil si si chvíľu života a vyššie Ja v rutine života?

Vidíš a počuješ hovoriť ôsmu lekciu, nápis dole na kríži sa spojil: 4444 – pre plodnosť môjho života, prináša prsteň života – klinový remeň skrotených živlov – emočných pudov človeka na prvky svoj dar pre 9999 – pre múdrosť môjho života v slove pre fyziku. Kto u teba/pre mňa/ stojí pod krížom? Je tam múdrosť a plodnosť?

Udržuješ iskru života v sebe, v blížnom, pre posvätný oheň života tvojho/môjho/ napredovania?

Viď kruhy skrotených živlov na prvky: vzduch, oheň, voda, zem

Zvládaš/m/ kvet života – blanu života, uzavrel si bunku na psychickej úrovni. Vždy použiješ/m/ tabuľky, aby si/som/ mohol/a/, všetko so všetkým porovnať. Každá lekcia má príslušné tabuľky a mapy k príslušným lekciám, aby si/som/ zvládal/a/ svoju ľudskú úroveň. Som si vedomý/á/, že všetko má svoje miesto. Čím početnejšie tabuľky, tým väčšia oporná barlička života pokroku človeka pre ľudstvo na planéte Zem, pre deti slnečnej sústavy.

Všetko je postavené na plodnej múdrosti života, zvládnuť nové pokrokové učivo v praxi, získaš/m/ svojou vytrvalosťou, obhájiš/m/ v sebe svetlo slnečnej sústavy. Na každom človeku vidíš/m/, počuješ/m/, že má plodnú múdrosť svetla, má zvládnuté svoje Ja, je to zodpovedný pokrokový človek a má pevnú zem pod nohami, chráni materinským citom svoju osobnosť klinovým remeňom – prsteňom života – skrotených živlov na prvky. Prsteň života je zárukou pokroku čistoty, chráni svetlo života, má život – receptúry z večnej knihy Univerza. Našiel/a/ si vieru v pokrok života, pre rozkvet ľudstva a môžeš žiť s láskou svoj život v každom remesle – profesii.

Zvládol/a/ si ôsmu lekciu stavby kvetu života, podľa stromu poznania, alebo blany, podľa „kohút a vajce,“ máš Armádneho generála života? Vieš kedy máš/m/ prsteň života? Bojuj so svojou nevedomosťou, podceňovaním sa, znič v sebe ľahostajnosť a hľadaj inteligentnú cestu k sebe a k blížnemu, nachádzaš/m/ iskru života. Požehnávaj – praješ/m/, napájaš/m/, živíš/m/ posvätného ducha života. Učíš/m/ sa hľadať dôvody, spríjemniť si chvíľu života. Máš/m/ v sebe iskru života, prsteň svetla života – praješ svetlo života sebe a blížnemu. Si/som/ čestným človekom, prinášaš/m/ sebe a blížnym svetlo života. Tvoje/moje/ úsilie má nové návyky, vieš/m/, čo je správne, nové pokrokové. Máš/m/ zdravú blanu života, zakvitnutú bunku. Môžeš/m/ sa posunúť k lekcii deviatej, máš/m/ možnosť obhájiť: Generála života – plod života – škrupinu života, tvojho/môjho/ posvätného ducha – psychiky a tvojho/môjho/ tela – fyziky. Buď vždy na pozore, nech ti ruky pripomínajú archeológa v každom momente života, maj na pamäti zdravý základ života, pre dary života: Palec ti pripomína tvojho/môjho/ posvätného ducha života, ktorý má prsteň života: ukazovák – ti pripomína tvoju/moju/ myseľ života: dar vzduchu, prostredník – ti pripomína tvoje/moje/ slovo života: dar ohňa, prstenník – ti pripomína tvoj/môj/ skutok života: dar vody, malíček – ti pripomína tvoju/moju/ odbornosť života: dar zeme. Všetko má mínus a plus pre plnosť svetla života – zvládnuté váhy života človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 04.02.2021

Vytlačiť Vytlačiť