Ja, som cesta, pravda a život, kto verí vo mňa, žiť bude na veky

Rozložme si vetu:

„Ja“- Každý zdravý človek je inteligentný.

Som cesta – každý zdravý človek má emócie. Zlá emócia označuje krajnicu cesty – stĺpiky, zábradlia, dopravné značky. Nerešpektovanie okraju hrozí spadnutie do priepasti – do priekopy. Okolo cesty rastú stromy, až preletíš priekopou a vrazíš do stromu, čaká človeka smrť.

Pravda a – je stred cesty, alebo kraj rýchlostných ciest. Hľadáš inú možnosť, hľadáš rýchlejšiu cestu. Rýchlejšiu cestu si človek volí sám. Naši predkovia prechádzali spôsobmi, kde všetko opracovali ručne, lebo nemali elektrický prúd. Prišiel elektrický prúd, začali používať stroje. Prišli počítače, začali používať automatiku.

Tu hovoríme o dobrej emócii, kde vidíme svoje vrcholy šťastia ručné, strojové, automatické. Hľadáme možnosti. Hľadáme písmeno A, hľadáme pokrok, cez svojich blížnych.

Život – zdravé myslené, povedané slovo, dáva človeka do zdravého pohybu, dáva človeku úsmev pohybu. Je to už zdravý gejzír minerálov v ľudskom tele. Čo berie človeku život? Keď zotrváva v negatívnej myšlienke, používa negatívne slová. Tak sa potom násilne pohybuje, lebo nemá olej pre telo – pozitívna myseľ tvorí pozitívne slovo, aby následne bola radosť z pohybu, vytvoriť dielo rúk, nabité láskou. Daruješ sám sebe život.

Kto verí – veríš v dokonalý boží poriadok? Každá aktivovaná emócia Nie, sa rozžiari ako žiarovka, je tam energia, je tam prúd. Výraz žiarovka potrebuje prúd – energiu, aby sa rozžiarila a milosrdenstvo Ježiša Krista má rovnaký skrytý význam. Ježiš je slovo, ktoré má skrytý význam, vystihuje receptúru. Kristus je skutok, skrýva tajomstvo, náboj lásky: naslovovzatého odborníka.
Vo mňa – aktivované milosrdenstvo Ježiša Krista – naslovovzatý odborník, má stály čas: TERAZ dokonalý večný internet.

Žiť bude – čo robíš, dotýkaš sa s pokorou a úctou, zvládol si lásku: ďakuješ. Použitý dokonalý večný internet.

Na veky – zostáva stály náboj lásky slova a činnosti na veky, pre časy minulé, prítomné aj budúce. Láska má jeden čas TERAZ. Je to bohatstvo duše, dokonalého internetu na ceste pre telo človeka.

Človek žije medzi dvoma slovami PROS a ĎAKUJ, kroť svoje emócie, aby si jazdil vo svojom pruhu. Rozdeľ ľudí podľa pocitu. Na okraj cesty postav slovo pros, sú to tvoje stĺpiky, zábradlie, dopravné značky. A na stred cesty postav slovo ďakuj, sú to zvládnuté vrcholy tvojej osobnosti mysle, slov, skutkov, voči seba a svojim blížnym. Zvládnuté vrcholy osobné a svojich blížnych, zvládnutý dobrý pocit.

Človek, prestaň byť len číslom, koľkokrát si to skúsil, ale skúšaj ďalej, aktivuj v sebe dokonalosť. Používaj svoju dušu – dokonalý internet, aby si používal rozum, prehrávač duše.

Príklad: minule sa mi nepáčila vypočítavosť môjho blížneho. Cestu k pozemkom si cudzí človek prepisoval na svoje meno. Bol to majetok môjho otca, dal roľu na prístupovú cestu, lebo železničná trať, starú cestu zahatila. Lenže, to bola dohoda dvoch gazdov. Môj otec si to nedal na papier na geodézii, ale všetci, ktorí mali tam pozemky, si prišli po podpis môjho otca a dali si to na papier. Tak to urobila aj moja stará mama, po nebohej mojej mame. Tento cudzí človek, prišiel za mnou a hovorí mi: Podpíš, vypíš sa, veď máš tam len pár štvorcových metrov. Zámerne nehovoril pravdu, že tieto metre sú k pozemku mojej starej mamy, ktoré prešli na mňa, a teraz sú aj k pozemkom môjho nebohého otca. Väčšina ľudí mu naletela na jeho omamné nepreverené slová, jeho reči.

Dlho som bojovala s emóciou, keď som to videla na katastri. Viem a mám skúsenosť, že čo robí moje telo, keď ide príliš dlho po krajnici. Mať vinníka, padať do priepasti. Kopať si vlastný hrob. Nemať pevnú zem pod nohami.
Sadla som si, vyložila nohy a sama sebe som povedala. Potrebuješ to riešiť! Ale ako? Prišla myšlienka! Spýtaj sa, vyšli myšlienku do priestoru, ako to budú riešiť inteligentní ľudia o sto rokov! Opakovala som túto novu autosugesciu! Na moju myšlienku prišla takáto odpoveď: „Keď ešte človek a ľudia nepoužívali rozum!“ rozosmialo má to, lebo viem, že človek kapacitu rozumu používa veľmi nízko, lebo prosením napaľuje nové programy cez svoju dušu – dokonalý internet. A ďakovaním ukladá programy vo svojej mysli pre svoje gény, aby sa žilo jeho krvi a blížnym inteligentne, pre koordinované pohyby tela.

Buďme správni voliči. Volíme pre seba cestu. Nepochybujme o sebe, lebo prichádzame o prístupovú cestu k dokonalému pohybu.
Vyprosme si, stíšme sa, pri nespokojnosti hľadajme prístupovú cestu k bohatstvu svojej duše, aby vydala, prezradila tajomstvá. Spracuj emóciu NIE.

Emócia NIE je tvoja nabíjačka pre spojenie s dokonalou bytosťou pre danú problematiku, aby si ju videl a počul. Tvoja ochrana vstať, keď padáš. Ležať a spať môžeš, len keď ti to vonia a chutná, lebo nad sebou máš hmatateľne používaný rozum. Význam v šesť- cípej hviezde.

Emócia NIE, je tvoj duchovný obchod. Kupuješ v mysli, kupuješ v nebi. Myseľ je pre človeka nebo. Myseľ sa ako prvá spája s dušou, aby posilnila myseľ jazyk – slovo, ktoré hovoríš. Jazyk – dáva slovo do pohybu telom. Blížni robia človeku korunu, stromu letokruh novej sukne, keď človek hľadá nové možnosti uspieť vo svojom živote, aby vyživoval svoje telo chrám boží.
Tak človek zvláda znamenie na nebi. To, čo nevieš je tvoj Spln, krajnica cesty. To, čo vieš je tvoj Nov, je to za tebou, stred cesty: slnko. Je ti to nad slnko jasné. A čo je pod slnkom? Bohatstvo osoby Ja. Pretransformovala sa energia z duše do tela.

Používaš človek lásku? Pohyb!
Overuješ slová v praxi?
Transformuješ energiu z duše do tela. Pre dušu – dokonalý internet, staviaš chrám boží.
Emócia NIE, je základný kameň nevedomého človeka, aby našiel emóciu Áno, stal sa vedomým človekom. Tak transformuješ energiu z duše do tela. Staviaš si chrám boží.

S pozdravom a úctou Matejová

V Bardejove 24.03.2019

Vytlačiť Vytlačiť