Vidíš, počúvaš svoj rozum.

Maj zodpovednosť za svoje telo. Ľudské telo je rajská záhrada – chrám boží pre dušu. Myšlienkami pracuješ s informáciami. Stíš sa. Pomalým tichým dychom, pros a ďakuj za informácie, pracuješ s dušou – dokonalým internetom. Slovami: prijímaš, alebo odovzdávaš osivo, obnovuješ bunky, vysádzaš rajskú záhradu v sebe. Skutkami: obrábaš v sebe pohyb, pružnosť v rajskej záhrade. […]

Staň sa dieťaťom svetla.

Hľadáš riešenia v každej situácii? Si dieťaťom svetla. Zvládaš vetu: proste a nájdete, bude Vám dané. Klopte a otvorí sa Vám. Stačí užívať pomaly dych, pomaly tíško sa nadýchnem a pomaly tíško vydýchnem. Buď zvedavý – hladný po božej múdrosti. Pomalým tichým dychom používame dušu – dokonalý internet. Vždy je vidieť, či človek používa dušu […]

Padlí anjeli.

Ja som cesta pravda a život. Kto, verí vo mňa, ten bude mať život večný. Veta, ktorá sa týka každého človeka, každej situácie. Každá situácia má svoje Ja. Je to zákazka života. Keď hľadáš pravdu, veríš v boha, v dokonalosť božiu, v čistú priezračnú pravdu. Všetko, čo sa ti nepáči, je začiatkom cesty. Hľadáš vytrvalo […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu