Staň sa dieťaťom svetla.

Hľadáš riešenia v každej situácii? Si dieťaťom svetla. Zvládaš vetu: proste a nájdete, bude Vám dané. Klopte a otvorí sa Vám. Stačí užívať pomaly dych, pomaly tíško sa nadýchnem a pomaly tíško vydýchnem. Buď zvedavý – hladný po božej múdrosti. Pomalým tichým dychom používame dušu – dokonalý internet. Vždy je vidieť, či človek používa dušu – dokonalý internet. Vidieť a počuť o ňom dobré chýry múdrosti. Každý si zadá v prítomnej chvíli úmysel kvality života, aký život chce žiť. Preto vyzývam deti svetla, aby pomaly učili svojich blížnych užívať dušu – dokonalý internet nachádzať múdrosť života. Pokoj Vám! Svoj pokoj Vám dávam! Tieto vety hovoria o mieri v mysli. Stíš svoju myseľ pri amokoch, radostiach dňa, pomalým dýchaním, aby ti duša odovzdala a prijala múdrosť života. Múdrosť drží vzpriamenú hlavu života. Telo človeka je závislé od múdrosti, aby sa človek postavil na svoje nohy. Jasný dôkaz majú mapy života na mojej web stránke. Myšlienky človeka majú vyhradené políčko: vzduch.

Takzvaný ,,neschopný“ človek pri emócii ,, nie“, má plyn, prázdnotu vzduchu. Potrebuje byť detsky zvedavý, spracovať energiu pomalým tichým dychom. Pracovať s neokysličenou krvou vo svojom srdci. Takzvaný ,,schopný“ človek pri emócii ,,áno“, rýchle spotrebováva vzduch, až vzduch prepáli, voláme ho vyhoreným človekom. Preto pomaly tíško dýchame, aby sme si dávkovali čistý kvalitný vzduch nabitý informáciami pokroku.

Nevedomosť človeka neospravedlňuje. Buď človek pochopí a používa dokonalý boží systém: Vaše áno, nech je áno, Vaše nie, nech je nie!, alebo zdroj duše informácií, odvrhne. Zdroj duše dáva možnosť udržať si zdravý rozum dokonalou informáciou. Stíšením a detskou zvedavosťou si obnovujeme bunky. Každá bunka je napojená na situáciu, v ktorej sme uspeli. To znamená, použili sme gazdovský rozum, aby všetko malo hlavu – nebo, a pätu – vedeli sme sa realizovať- zem. Každá situácia človeka prebieha podľa vopred zvolených pravidiel. Pravidlá sú určené od začiatku stvorenia sveta.

Ako liečiteľku, najviac ma zaujímali pravidlá života. Je to o štrnástich autosugesciách, točených energiou v štrnástich lekciách. Zaujímavosťou je, že štrnásť autosugescií je z krížovej cesty. Pochopená hĺbka života. Preto vyzývam všetkých, ktorí cítia, že im slúži zdravý gazdovský rozum, aby boli verní svojmu srdcu. Tíško sa zamýšľali nad realizáciou dňa.

Vždy požehnať, to čo sa Vám nepáči, sebe, aj blížnym, prebúdzať sa z noci – múdrosť života, po tuhej zime. Poteší sa zdravá myseľ človeka. Boh do každého človeka vložil rajskú záhradu.

Vždy hovoriť, pátrať po pravde, mať, zháňať dobré semeno- osivo pre budúcnosť, prebúdzaš sa do pekného rána, jari života. Poteší sa zdravý jazyk človeka.

Dôveruj, ale preveruj. Ži deň pohybom tela, žiješ, vychutnávaš leto, božiu dokonalosť života. Potešíš sa svojou odmenou zdravého tela.

Všetko, čo má hlavu a pätu má gazdovský rozum, má večer, jeseň života. Stíš sa, ďakuj, pestuješ v sebe rajskú záhradu. Poznáš vôňu – afrodiziakum, múdrosť života odovzdávaním dobrého, overených informácií.

Tvoj úmysel ťa prezradí. Zobudil si v sebe spacieho Adama- dušu- dokonalý internet, aby telo Eva ti mohla verne slúžiť. Zdravé telo človeka je rajskou záhradou- chrámom božím pre dušu.

V Bardejove 28.09.2020

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť