Padlí anjeli.

Ja som cesta pravda a život. Kto, verí vo mňa, ten bude mať život večný.

Veta, ktorá sa týka každého človeka, každej situácie. Každá situácia má svoje Ja. Je to zákazka života. Keď hľadáš pravdu, veríš v boha, v dokonalosť božiu, v čistú priezračnú pravdu. Všetko, čo sa ti nepáči, je začiatkom cesty. Hľadáš vytrvalo pravdu, odmenou je radosť života. Nehľadáš pravdu, alebo manipuluješ s pravdou, odmenou je bolesť života. Každý úmysel je odmenený. Hneď na začiatku cesty, máš úmysel, ten ťa dovedie do osobného víťazného konca. Každý človek si víťazný koniec, naprogramuje sám. Vyberám si medzi radosťou života a bolesťou života.

Každá situácia má 108 kariet, alebo 106 kociek božej láskyplnej pravdy. Kocky, alebo karty sa delia na fyziku a psychiku. Psychika, je nebo v človeku. Fyzika, je zem v človeku. Psychikou vyživujeme fyziku. Fyzikou overujeme pravdu božiu. Tak uveríme, čo je pravda a čo je lož. Pri vytrvalosti pravde, naberáme silu z duše. Duša je jadro v každej bunke. Aktivovaná pravda jedincom Ja. Situácie sa nám opakujú, ako vzorce života. Použili sme správny vzorec, nachádzame silu v tele a radosť zo života.

Nahnal nám niekto manipulačný strach zo života, alebo sa brzdíme s krivdou – s lekciami života? Všetko sa deje preto, aby sme spoznali pravdu – inteligenciu človeka. Pravda v človeku horí, ako funkčná jadrová elektráreň. Keď máš strach, neaktivuješ bunky, jadrovú elektráreň. Prídeš o hlavu, v ktorej sídlo má rozum. Rozumom riadiš svoje trilióny buniek. Každá bunka má piatu čakru, jadrový mlyn v tele. Keď s ľuďmi manipuluješ prídu bunky o hlavu, v bunkách vytváraš Černobyľ, vybuchnutú elektráreň vo svojom tele – vyhorený človek.

Preto, prosme a ďakujme za každú situáciu. Pracujeme s emóciami. Emócie sú padlí anjeli v človeku. Prečo padlí? Pretože vieš prosiť, si, sme hladní po pravde. Vieš ďakovať, lebo si, sme sýti pravdou.

Padlí anjeli sú váhy duše. Duša je dokonalým internetom pre telo. Prosíš, aktivuješ plynový pedál. Ďakuješ, aktivuješ brzdný pedál. Si funkčné božie dieťa. Vieš, čo je noc? Nevedomosť človeka. Vieš, čo je deň? Vedomosť človeka. Skryté váhy v človeku. Viditeľne použitá duša – dokonalý internet v rutine života človeka.

Kde máš prosiť, aktivovať radosť života a kde ďakovať, udržiavať radosť života, rozhoduje každý sám. Je to slobodná vôľa, dar boha, každý si vyberá sám, akou cestou pôjde.

Vaše nie, nech je nie, vaše áno, nech je áno. Pracuješ s čistým krištáľovým stĺpom života. Je to čistá pravda. Čistú pravdu voláme receptúrou. Kráčaš so zdravým rozumom. Nohy ti stoja v srdci. Ľavá noha riadi neokysličenú krv. Pravá noha riadi okysličenú krv. Človek dostal do vienka cit, riadi svoju krv, svojim rozumom.

Spoznávaj, čo je pravda a čo lož. Nehľadaj vinníkov, premárniš svoj život. Hľadaj majstrov života, naplníš svoj život. Majster života ponúka rozkvet života v neobmedzenom časopriestore. Všetko má pravdu života. Len pravda života zasýti telo. Hovoríme jej manna. Čistý boží pokrm.

V Bardejove 22.09.2020

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť