Dajme stenu preč, urobíme krok dopredu

Pre tých, ktorí chcú zbierať smotanu napredovania, ponúkam materiál slová: „Lucifer“Rozdeľ slovo na tri kôpky: „L“- „uci“ – „fer“Písmeno „L“ rozpíľ na tri časti.Vznikne ti jeden mäkčeň a dva dĺžne.Doplň chýbajúci mäkčeň a dva dĺžne, aby slová boli bez chýb:„učí fér.“ Slovo nechaj vyčasovať v prítomnom čase, – prítomná sila,minulom čase – mení minulosť budúcom […]

Ohnivý koč

Pripravujme si sane, prichádza k nám: „dedo mráz!“ – ohnivý koč. Prekonáme vetu?: „Stačí sa nám vedieť tváriť, že to vieme?Prekonáme závisť? –„skutok útok!“ Máme poriadok v čase:Plánovanie času, celku. Hneď – vlastníš Amorov šíp, láska k remeslu, k profesií. 24 hodín – mať na to, šikovnosť človeka. 3 dni – dostať sa z depresií, […]

Život človeka v kocke

Naša sviečka života, aby horela potrebuje šesť steny – kocku, ktoré určujú zdravú životnú silu človeka. Využitia duše, manželstvo medzi telom – Eva a dušou – Adamom.Prvá stena dopredu: stena srdca, tenkého čreva, stena ohňa, stena zázrakov – snívanie. Čím viac snívaš tým viac smerov života si vytváraš. Pozri čo ťa brzdí a odstráň to. […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu