Život človeka v kocke

Naša sviečka života, aby horela potrebuje šesť steny – kocku, ktoré určujú zdravú životnú silu človeka. Využitia duše, manželstvo medzi telom – Eva a dušou – Adamom.Prvá stena dopredu: stena srdca, tenkého čreva, stena ohňa, stena zázrakov – snívanie. Čím viac snívaš tým viac smerov života si vytváraš. Pozri čo ťa brzdí a odstráň to. Brzdy, alebo palivo človeka? Ja ti chcem len dobré! Na to ani nepozeraj! Ty si niekto! Toto je len pre boháčov! Toto si nemôžeš dovoliť! Toto človeka len zničí! Čakám už len na smrť! … .

Zlé veci treba biť, dobro sa chváli samo.

Každý má niečo. Stena zázrakov je preto, lebo boh urobil dokonalý systém. Od nás záleží, tu vidieť našu iniciatívu objavovanie funkčných technológií nášho snívania. Má to kontrolku – naše telo. Náš pohľad je pohľadom do slnka, zlomený lúč: „Čo praješ iným, praješ sebe.“ Tu sám sebe birmuješ, uvedomenie sna, do prevádzky – reálna prax.Druhá stena – dozadu: stena zem, stena istoty, zázemia. Tu sa dáva do popredia rodina. Pýtam sa, je táto stena správne vyživovaná? Rodičia. Manžel , manželka aké majú návyky, aké gény zdedili deti? Čo majú odtrénované? Na čo všetko si nárokujú? Ako funguje rodina? … .

Pozrime sa, na stene nápis: „elementom zem,“ je tu náš žalúdok, pankreas, slezina – stanovený čas stráviť. Hormonálny systém – stanovený čas oplodniť, alebo vynosiť dieťa. Stena vyžadujúca lásku, pochopenie, prijatie.

Podľa mňa za chrbtom je stena bohatstva. Na tejto stene má byť naše víťazstvo Šikovnosť trojice jedinca: umu, jazyka a rúk. Tvoja výzbroj – pre pomazanie chorých – učiť druhých, obhájiť zdravý kód DNA – majster remesla, profesie.Tretia stena: stena po ľavici naklonená srdcu, je to stena pečeň, žlčník, stena dreva. Každý, kto systém pozná vie, že tú sídli sila zlosti, aj podľa sedem hlavných hriechov. Ale podľa sedem sviatostí tu je sídlo: „Kňažstvo.“ Tu je stena priateľov – vrana k vrane sadá, kde poznajú naše chyby, slabosti. Spoločnými silami hľadáme riešenie, trpezlivo ich overujeme v praxi. Hneváme sa, len sami na seba – spracovať materiál na svoju mieru, dá námahu. Hľadáš vrchol svojej spokojnosti v kategóriách excelencia – vážiť si odborníka – remeslo.

Prvý vrchol zdolaný s názvom jeho excelencia – pochopený celok, vieš prácu urobiť celú. Od A po Z. Precíznosť činnosti zdolávaš vyšší stupeň excelencie. Svetová ojedinelosť, talent – najvyšší stupeň excelencie. Odborníci žatvy, majstri remesla profesia dostanú zelenú, vo svojom srdci aj od verejnosti? -aby na planéte zem bolo všetkého dostatok. Raj na zemi. Potrebné sú každé ručičky, aby každá duša sa nasýtila.

Bez činnosti vyhasína oheň, vytratí sa duša, telo stuhne. Keď žijeme z trápenia iných, zbierame zvyšky energie hodené psom – ľudom ,ktorí si vynucujú svoju pozornosť. Nepoužívajú svoju veľkosť svojej originálnej duši.

Štvrtá stena, stená pravice: Stena tvojho zamestnania. Medziľudských vzťahov. Stena kovu. Vytváraš vzácnu energiu?, alebo energiu skratov? Ako to je na pracovisku? Upozorňujem stena kovu je stena pľúc a hrubého čreva! Čo tvoj dych a tvoj konečník? Svedomito trénuješ -posiľňuješ výdych, otváraš svoje srdce – prijatie nového, otváraš zvierače.
Si ochotný trénovať, aby si posilňoval druhu stenu, stenu za svojim chrbtom? Prijímaš krst remesla, profesie – časom meníš kód DNA.Piata stena: stena podlahy, stena vody. Obličky močový mechúr, chrbtica. Energia ktorá počíta s tebou. Tam kde stojíš máš svoje poslanie. Keď vieš, ukazuješ s citom, keď nevieš držíš hubu a prizeráš sa, aby si formoval svoju myseľ a ruky. Tu sídli múdrosť človeka daná bohom podľa výberu. Máš slobodnú vôľu, hľadať múdrosť diela, alebo hlúpo dôverovať. Dôveruj, ale preveruj matematická skúška správnosti – Sviatosť pokánia.

Šiesta stena: stena stropu. Stena pozitívnej mysle. Jasne v mysli vidíme pohyb rúk, energiu skúsenosti, aby ste naplnili skutok, pochopili celok poznávame – premenenú obetu – sviatosť oltárnu.

Tak životná svieca v každom chráme má možnosť prežiť.
Tu vidieť, s kým sedávaš. Siedmy pád, slová v siedmom páde dávajú v Šarišskom jazyku veľký význam. Hovorím tomu neveriaci Tomáš. Dávaj prsty do rán cirkvou opakovaných posvätných slov a pochopíš vetu: „Skaly, skaly pevne tam pukali, pane, pane zmiluj sa nad nami!“

Až si narušíme dve steny ,začína choroba. Až jej zbúrame dve steny, svieca nám zhasne. Žijeme už len z génov, do vybratia zásob a tak čakáme len na smrť. Pre našu lenivosť prichádzame o manželstvo. Čo boh spojil človek nech nerozlučuje.

Každý z nás má hriešnu Evu – gény – zlé návyky. Každý z nás má v sebe spiaceho Adama, budeme ho prebúdzať? – zaujímať sa v meditácií o riešenie, myšlienke, mentálne úprimne poznať ako na to. Použijeme dokonalý Internet napojenie na boha.

Použije človek dar nebeského otca v trojici?

Prvá trojica voči sebe samému, mať silné zdravé múdre steny:
Veriť, že všetko má riešenie, pevná zem pod nohami, využitá možnosť napredovania – voda
Veriť, že bohatstvo a zázemie je to čo vieš, čo máš natrénované, kryje ti chrbát – zem
Veriť, že jasná myseľ, mať vo veci jasno, čo je čo, uvážený naplnený čin, zázrak – svetlo

Druhá trojica múdrosti voči blížnemu, mať silné zdravé steny:
Mať dostatočný počet snov, každá negatívna energia je otázka ,na ktorú potrebujem odpovedať – udržať si oheň
Mať, kde sa vyrozprávať, aby sme pochopili, prijali novú Jar, zväčšili si obzor – letokruhy – drevo, stromu poznania
Mať, s kým trénovať, vedieť ,do ktorého radu sa postaviť, prijatie svojich blížnych i vzdialených – kov, energia životná sila, svätá dvojica: „majster – nádych a učeník – výdych.“immanuel— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť