Zubatá vagína

Zubatá vagína
Je dokonalá výpoveď zeme, našej babičky, spracovaného hororu o prepojení duše s telom.
Tento horor je realita úmyslov človeka, kde zlyháva prípojka duše, odhalenie času, kde sme spravili rozhodnutie a vynechali sme svoje srdce- cit. Tým sme pripravili na seba pásť, rastúcu energiu guľového blesku= smrtiacu vagínu.
Kedy prichádzame o duchovný penis, prípojku duše= bezcitnosť človeka: „Dopad, krach v rajskej záhrade, babička vypovedá.“
Hlavolam. Zorať horor, klapka scéna
 detské nevinné hry- silný, alebo slabý geneticky program
 teória- rapkanie ústami
 čas konania, rozhodnutia, volanie prírody, nová Jar
 znásilnil si dcéru- násilne konanie bez hľadania lásky
 dopad zajtrajšia, znásilnená matka= bezvedomie, kóma
 revízia- overenie statiky, vyrozprávať sa, byť pochopený, byť informovaný- dokonalý internet= duša
 Overenie v praxi, na slovo vzatého odborníka s donútenými príkazmi, umelo sebou, alebo cudzím príkazom vytvorené mantinely
 znevážená autorita otca
 odklonenie sa od zdravej cesty silou, alebo psím brechotom
 opičia pýcha, dokazovanie si, stávka- následné overenie statiky- skúška správnosti
 súrodenecké vzťahy- všetci sme deti božie: „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“
 nárok na motelovú odmenu spiacej energie, vytvára zubatú vagínu= smrť tela
Poučíme sa, alebo budeme do nekonečna rapkať ústami, až naše vlastné ústa nás odstrihnú od náboja energie duše? Budeme správne používať svoje mantinely- ruky= chlieb náš každodenný? Ukážeme druhým ako narábať s mantinelmi= rukami? Brať si duchovného chleba, kde ťa v prípade potreby zasýti.
Štyri základné životné pravidla:
Myslí!!!
 Rozmýšľaj- zakoreníš sa= príjem energie z duše- navštívenie vševediacej pamäte
Hovor!!!
 Rozprávaj bez mantinelov= dávaj nádej, hľadaj víziu= pokrok, vývoj človeka- katalógy možnosti vývoja a výživy človeka
Konaj!!!
 Čin s mantinelmi = poznaná viera- silný pohlavný úd= vzácna čistá technológia rúk odborníka- dokonalé silné mantinely človeka
Užívaj!!!
 Udržaná sila penisu = prípojka duše. Dokonalosť božieho plánu. Láska.

S pozdravom a úctou Anna Matejová
V Bardejove dňa 18.06.2014 11:44— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť