Znamenia na nebi

Každý deň koordinovane tancujú na nebi hviezdy pre reálny život v človeku. Slnko je fakľou lásky – dreva kríža, od východu po západ v štyroch ročných obdobiach:

 1. myšlienkami – myslím/š/: zima – iskra ohňa pre funkčnosť tela /pripravenosť zdieľať Amorov šíp lásky/
 2. slovami – hovorím/š/: jar – zakladám/š/ iskrou oheň pre funkčnosť tela /pripravený zamierený Amorov šíp lásky/
 3. skutkami – slovo overujem/š/ v praxi: leto – rozpálenie ohňa pre funkčnosť tela /letiaci Amorov šíp lásky/
 4. odbornosťou – slovo počujem/š/: jeseň – poslušnosť ohňa, mám/š/ spracovaný – koordinovaný Amorov lúč lásky pre reálny život na planéte Zem

Svojím hormonálnym systémom človek reaguje na vnútorný mesiac, pre zmenu podoby v každý deň s viditeľným pohľadom na oblohu a so zrkadlom vôle svedomia svojho vnútra – pracovať na sebe:

 1. zima: nov – myslieť – porozumieť mysľou – prichádza práca pochopiť nový systém slova
 2. jar: pribúdajúci mesiac – slovo hovorím/š/ – ohýnam/š/ chrbát
 3. leto: spln – slovo overujem/š/ v praxi – plná sila človeka
 4. jeseň: ubúdajúci mesiac – slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami ,,odbornosť“ – brucho človeka s dokonalým trávením so súhrou všetkých orgánov tela

Štartujeme orgány tela podľa radostného ruženca – všetko ide ľahko:

 1. ktorého si panna z ducha svätého počala – pripravená myseľ Slnko života ,,Nov dýchať“, pracujem/š/ s prvkom kov, obhospodáriť si pľúca, hrubé črevo s vnútorným lúčom lásky – Slnka zimy
 2. ktorého si panna Alžbetu navštívila – sme pochopení v slove, slovo ohlo mne/tebe/ chrbát – vedome pritákam/š/, pracujem/š/ s prvkom voda, obhospodáriť si obličky, močový mechúr s vnútorným lúčom lásky – Slnka jari
 3. ktorého si panna v Betleheme porodila (Betlehem: be – neistota = bečím/š/ a bečím/š/ ako ovca, tle – iskra ohňa, hem – krv) – slovo overujem/š/ skutkom svojím opakovaným tréningom, tak cítim/š/ mesiac ,,spln“ vo svojich žilách, pracujem/š/ s prvkom živého stromu v sebe, obhospodáriť si pečeň, žlčník s vnútorným lúčom lásky – Slnka leta
 4. ktorého si panna v chráme obetovala – koľkokrát mne /tebe/ treba slovo pretrénovať, aby mne/tebe/ fungoval návyk ,,splnu“ v žilách, pracujem/š/ s prvkom oheň, obhospodarujem/š/ v sebe srdce, tenké črevo s vnútorným lúčom lásky – babieho Slnka leta
 5. ktorého si panna v chráme našla – návyk sa stáva automatickým procesom, stojím/š/ pevne na prvku zem, obhospodarujem /š/ si žalúdok, pankreas, slezinu s vnútorným lúčom lásky Slnka jesene

Dnešný dátum 17.09.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ na nebi aj vo vnútri tela človeka
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, plním si myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou sny života
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, moje telo cíti v stotine sekundy, do ktorého ročného obdobia spadám v prítomnej chvíli so svojím/i/ blížnym/i/, tak pracuje vo mne, v tebe zdravý hormonálny systém pre aktivity dňa
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, stav diania v prvej čakre – Slnka cítim/š/ v rozkroku, podľa mesiaca a ročných období – práca na zdraví človeka s rešpektom: vedy, techniky, vývoja a rozvoja v pokroku myslenia a realizovania sa
 5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni – uvedomiť si, že mesiac každých sedem dní mení svoju podobu, kedy funguje vo mne, v tebe len viagra /návykové látky/ – zaspať na vavrínoch a kedy tvorím/š/ – pestujem/š/ pevné tehličky svalov podľa Slnka: ,,šíp lásky Amora“ a Mesiaca: ,,studňa lásky Omara“ – dôverujem/š/ slovu, ale preverujem/š/ slovo svoje a blížneho v praxi života
 6. 1 x 9. = pre múdrosť života, dve svetlá spolupracujú v dokonalej súhre na nebi: Slnko – šíp lásky Amora (Amor – ,,A mor“ svoju vytrvalosť) a Mesiac – studňa lásky Omara (Omar – ,,O mar“ – drž svoje nálady na uzde, len so slinou v ústach sa pohnem/š/ životom ďalej v prekonávaní trestu ,,Lotovej ženy“ obzerania sa dozadu – čo bolo včera, dnes sa pohol vo mne /v tebe/ vnútorný mesiac na oblohe – v rozume človeka, preto sa každú stotinu sekundy brúsim/š/ so svojimi blížnymi pre zhmotnenie vnútorného Slnka, Mesiaca, Hviezd – v sebe a ku svojim blížnym

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť