Základ ľudskej inteligencie

Z čoho sa skladá ľudská inteligencia? Ľudská inteligencia sa skladá z tela a duše.

Telo človeka sa skladá z buniek. Jedná jediná bunka v tele človeka a každá bunka skrýva program. Program matky zeme voláme zdravá matka. Obiehajúci mesiac je prevencia života. Zem a mesiac tvorí základ ľudského života. Tento základ sa umiestnil pod slovami: od pása dole, od pása hore.
Duša človeka má deväť programov- deväť planéty slnečnej sústavy, voláme ich čakry. Duša človeka má starý názov: Mojžišov horiaci ker. Od pása dole je učenie o päťcípej hviezde. Učenie sa zameriava na korene života, tri čakri, tri planéty. Od pása hore je učenie koruny života o šesťcípej hviezde a o ochrane života, ktorá má štrnásť časti ako krížová cesta.

Na akých základoch je postavená ľudská inteligencia?

Ľudská inteligencia je postavená na fáze mesiaca. Pripomeňme si fázy mesiaca. Spokojnosť, gramotnosť situácie pre ľudskú inteligenciu, nám tvorí nov. Mesiac sa ďalej pohybuje s názvom: dorastajúci kosák – prvá štvrť, dorastajúc mesiac – spln. Spln je pre človeka štart k poslaniu hľadať spokojnosť, vyplniť prázdnotu, nájsť nov- nájsť plnohodnotný život. Za splnom sa ďalej pohybuje mesiac okolo zeme: ubúdajúci mesiac, posledná štvrť, ubúdajúci kosák. Vrátiš sa späť na nov.

Po akej priamke kráča človek, ako vesmírna bytosť, ktorá má pretransformovať energiu z duše do tela?

Človek pred sebou tlačí guľu nespokojnosti. Nespokojnosťou nazývame emóciu Nie. Tu nám stále slúži mesiac v splne. Je to energia chladu, mínusových hodnôt.

Človek pred sebou tlačí guľu spokojnosti. Spokojnosťou nazývame emóciu Áno. Tu nám stále slúži mesiac Nov. Je to energia teplôt, plusových hodnôt. Emócia spokojnosti sa nazýva Nov.

Preto pros a ďakuj za spoznávanie svojej inteligencie. Čas ukáže či si na sebe pracoval. Na to ti odpovie tvoje vlastné telo, ktoré sa skladá z buniek a každá jedná bunka je tvoja zem. Okolo každej bunky kráča prevencia- mesiac, kontroluje svoje územie.

Tu sa nachádza povestný kríž pre človeka. Zložený zo slov: nov, prvá štvrť, spln, tretia štvrť. Územie pre revíznu kontrolu má smer zeme, ako sa krúti koleso, hodiny. Mesiac sa točí sprava doľava. Zem sa točí zľava doprava.
Mesiac podáva hlásenie:

1. dorastajúci mesiac: tu na zemi kraľuje pani zima, územie pre myšlienky človeka.
2. dorastajúci kosák: tu na zemi kraľuje pani jar, územie pre slova človeka.
3. ubúdajúci kosák: tu na zemi kraľuje pán leta, územie pre skutok človeka.
4. ubúdajúci mesiac: tu na zemi kraľuje pán jesene, územie pre získanie blížnych- pokroku človeka.

Pozrime sa na odkazy našich predkov. Poďme sa hlbšie pozrieť na kľúčové slová:

– Myseľ: my- ľes. Aký je tvoj les? Si spokojný?- ďakuj, aby ti nezhorel. Si nespokojný?- pros dávaj pozor, aby ti nezamrzol.
– Slovo: lov- os! Alebo vol- os? Hľadáš slovo, ktoré vystihuje inteligenciu pohybu. Lovíš os matky zeme. Alebo sa chváliš, ľutuješ, stávaš sa neplodným volom, strácaš os matky zeme.
– Skutok: kus- tok! Alebo kut- sok? Každé slovo je overované pohybom, vytvára skutok. Je kus toku na tvojej ceste. Pros a ďakuj, aby tvoj tok energie bol stále plynulý. Alebo sa ľutuješ mrzne ti energia, vyvyšuješ vyhorí, vyparí sa ti energia, lebo si porušil príkaz. Máš vinníka, máš soka.
– Blížni: ži- Níl- b! Ži v pokoji so svojimi blížnymi, blížny je tvoj tok energie rieky Níl menom duša. Stlač svoje pery a opakuj písmeno veľké B. život bez zubov – bez krivdy.
– Blížny: byl- žni? Žneš byľ, aby si pochopil nové?

Úloha: pozri sa na slová fáz mesiaca, ktoré sú odkazom našich predkov.

V Bardejove: 29.1.2019

S pozdravom a úctou Matejová

Vytlačiť Vytlačiť