Žabí princ

Každá princezná – poriadna robota sa chváli sama, má žabieho princa – slovo, ktorému načúvame pri koordinovanom pohybe. Čo je to kritika? Kritika je kastrácia žabieho princa – skleróza – narušovanie informačného poľa, čo vidíš na druhých, čakaj na sebe – robíš mini ster pre seba: ,,Nesúď, odsúdiš sám seba“. Aké máme možnosti spravodlivosti Božieho dieťaťa?

Pri spracovaní ega používame laser zmyslov mini ster, keď človek je pánom dvoch – troch laserových zmyslov: čuch, sluch, zrak, hmat, chuť“, poriadna robota vyslobodzuje žabích princov – tu skoč, tam skoč, Ty vieš najlepšie.

Brúsme svojich žabích princov v sebe úprimným bozkom – mini sterom, jemným pohybom malých svalov, aby veľké svaly stavby tela sa koordinovane pohybovali.

Žabí princ v človeku sídli v rozžiarenej žiare v piatej čakre – počuť slovo – raj človeka. Pri vyslobodení žabieho princa používame rozžiarenie v tretej čakre. Upriamime svojich päť zmyslov na brucho, alebo krížové kosti, tým vedome aktivujeme tretiu čakru – nové možnosti života. Pomalým sledovaním svojho dychu v bruchu, alebo na krížových kostiach rozžiarime tretiu čakru, žiara sa rozťahuje a sťahuje ako srdce.

Čo je žabí princ? – Mať viditeľnú a počuteľnú moc porozumenia – oporu oddychu v náručí blížneho na dosah ruky.

Pripomeňme si mini ster duchovných žiaričov v čakrách pre vývoj človeka:

 1. čarovná palica mini ster: ,,pros – vidíš a počuješ klopať na riť hovno a ďakuj – vidíš a počuješ klopať pri dverách pýchu ohňa – symbol vyhorenia, alebo silu vône – afrodiziakum“
 2. odbornosť je viera v dokonalosť – žiarič v siedmej čakre – svätožiara prstenca planéty Saturn – čistička človeka
 3. myseľ je hromozvodom, ukotvenie v nultej čakre – odstraňovač hovna zo života, aktívnej žiariacej ihly mini steru hromozvodu
 4. hodiny času sú statikou pre vyváženie ega, jedno, v ktorej časti dňa sa nachádzaš, som, si súčasťou žiary
 5. slovo je žiaričom tlaku – rebríkom do neba, každý štartuje na nultom šteblíku, jasne vidíme seba a blížnych, o ktorý šteblík človek bojuje a akými spôsobmi
 6. skutok je žiaričom štvrtej čakry, jasne vidíme, ktorý okruh žiarič zasahuje – kontrola veľkých i malých svalov
 7. nebo – siedmy žiarič odhaľuje človeka, ako jeho ego žiari a kde a s kým svoje ego rozvíja, počuť piatu rozžiarenú čakru
 8. žiarič možností žabieho princa pre spravodlivosť pokroku človeka, rozvíjanie nového – žiarenia v tretej čakre

Dnešný dátum 05.01.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = nultá čakra ukotvený koreň života pre žabieho princa – vedieť koordinovane vyskočiť ako žaba
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, všetci obhajujeme dokonalosť
 3. 2 x 2. = stíš sa, koordinovaný pohyb sa volá tvorivosť, skrytá sila v druhej čakre
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko krásne je viditeľnou a počuteľnou kvalitou rodičovského bozku k dieťaťu, má natrénované jemné, nežné pohyby malých i veľkých svalov
 5. 1 x 5 = pre prijatie blížneho – tvoji žabí princovia oslobodení i neoslobodení tvojím egom pre dokonalú tvorivosť života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.01.2023

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť