Vytrvalosť ôsmych čísel

Dátum sa skladá z ôsmych čísel každého dňa, ktoré sa počítajú od novu po spln pre zvládnutie statiky inteligencie. Jedno, kde si sa svojím životom zaradil/a/, počujem/š/ a vidím/š/ hmatateľné vône chutí v každej profesii, prechádzam/š/ po základoch 14-tich čísel:

 • robotník
 • roľník
 • kresťan
 • dospelá inteligencia
 • detská inteligencia
 • karty
 • šachy
 • zverokruh
 • čísla od novu po spln

Rozloženie 14-tich čísel dospelej inteligencie:

 1. som /si/ Božím dieťaťom – opakujúca sa fráza čísla dňa, pre zrelosť statiky – poznania inteligencie
 2. stíšim /š/ sa – opakujúca sa fráza čísla dňa, pre zrelosť statiky – poznania inteligencie
 3. dávam/š/ všetkému čas – opakujúca sa fráza čísla dňa, pre zrelosť statiky – poznania inteligencie
 4. pre plodnosť života – opakujúca sa fráza čísla dňa, pre zrelosť statiky – poznania inteligencie
 5. pre prijatie blížneho – opakujúca sa fráza čísla dňa, pre zrelosť statiky – poznania inteligencie
 6. pre prijatie nového pokrokového slova ,,nápad“ – opakujúca sa fráza čísla dňa, pre zrelosť statiky – poznania inteligencie
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni – opakujúca sa fráza čísla dňa, pre zrelosť statiky – poznania inteligencie
 8. pre zákazku života – opakujúca sa fráza čísla dňa, pre zrelosť statiky – poznania inteligencie
 9. pre múdrosť života – opakujúca sa fráza čísla dňa, pre zrelosť statiky – poznania inteligencie
 10. pre vytrvalosť života – slovo pre prax života, kontrolovaná statika po prvýkrát
 11. pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi života – slovo pre prax života, kontrolovaná statika po druhýkrát
 12. pre vyššie Ja v rutine života – slovo pre prax života, kontrolovaná statika po tretíkrát
 13. pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou – slovo pre prax života, kontrolovaná statika po štvrtýkrát
 14. pre slobodu psychiky a fyziky – slovo pre prax života, kontrolovaná statika po piatykrát

Deväť opakujúcich sa čísel na nule, na nultom bode, pod číslom ,,8″ – základ života. Porozmýšľajme, rozšírme si obzor, akú stratégiu významu majú čísla ,,8 a 9″ v mojom, tvojom živote? Čo používali škodcovia sveta pod číslom ,,8 a 9″ pre udržanie krpatenia – kŕča – uzla pri brzdenom ohni svetla poznania?

Pod číslom deväť vnímame hudbu notovej osnovy s notami: celá, polová, štvrtinová, osminová, šestnástinová – pohyb prstov na rukách, nohách – päť čiar a štyri medzery

Dnešný dátum 10.04.2024 /10. apríl 2024/ pracujem/š/ s ôsmymi číslami vždy na nultej pozícii: ,,základ života“, pozri obrázok:

 1. 3 x 0. = máme trikrát nulu, nulu počítam/š/ z tabuliek 21. Stojím/š/ na pevných základoch stvoriteľa pre dokonalosť – štart olympijských hier so 14-timi číslami
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, pre pochopenie mojej/tvojej/ inteligencie, polovice pochodne ohňa: od novu – nového – nepoznaného, po spln – zvládnutý oheň svetla poznania
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ svoju psychiku a fyziku, dostávam/š/ sa do vnútorného pokoja, v mojom/v tvojom/ vnútri máme takzvaný televízor pre každú príležitosť, ako postupovať k vrcholu s pochodňou ohňa svetla k poznaniu
 4. 2 x 4. = všetko má svoju plodnosť na čokoľvek pozeráme alebo počúvame, má hmatateľnú vôňu chutí: A – má kroky statické, takzvané kríž – plodné, B – má kroky hovno-vité – neplodné, narušenie statiky – výsmech kríža

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 10.04.2024 /10.apríl 2024/

Vytlačiť Vytlačiť