Vody obnovy na zemi – druhý deň stvorenia

Žijeme v časoch spovede vody obnovy SVETLA s duchom svätým, kohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek, čokoľvek, odpájam/š/ sa od celebrít zo všetkých zotročených časopriestorov v prítomnej chvíli tu a teraz: ,,Dnes je 26.03.2023, /povedz si aktuálny deň v ktorom žiješ/ som, si spojený s Univerzum.

Posvätné vody ponižovaním, povyšovaním kazíme materiál pokroku bez vnútornej detskej zvedavosti, strácame, likvidujeme /strachom, hnevom, krivdou, závisťou … pýchou/ zamoria sa hnusom vody, alebo sa vyparia štvorprúdové toky riek /okysličovanie krvi v pľúcach/ depa, tak telo podľahne skaze.

Detskou vnútornou zvedavosťou obnovíme duchovné rieky sluchom, ktoré pretekajú z duše do tela. Trikrát sa stretneme s Noe: dnes po druhýkrát pracujeme so sluchom, aby sme spoznali zvierací inštinkt: pomaly pokojne dýchame bránicou, spracovávame materiál pokroku premeny negatívne pre pozitívne: kritiku, vinu, strach, zlosť, krivdu … pýchu. Aj dnes použijeme štvor, päť a šesť – cípu hviezdu s tabuľkami, prejdeme druhú a piatu čakru, tu je materiál pre slobodu psychiky a fyziky – gejzír SVETLA života: ,,Previerka učiva chodu na zemi s druhov dvojicou“, vždy nám ide o hlavu, o piatu krčnú čakru: ,,Pohyb jadrovej energie“ – počuť Boha

Obrázok druhej a piatej čakry pri stvorení sveta s Noe – holubica sa vráti späť, nám pripomína druhý Boží príkaz: ,,Nevezmeš mena Božieho na darmo.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-12.png

Štvor – cípa hviezda upevňuje zákon: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, je gejzírom vody: ,,SVETLA ŽIVOTA“ čísla 14 – slobody psychiky a fyziky, dnes máme druhé políčko poznania: slovo

 1. krstí vodou gejzírom ,,SVETLA ŽIVOTA „ – sloboda psychiky a fyziky tvorí jadro – čísla 14, leje vody svetla života pre čísla: 1,2,3,4,5,6,7, aby získalo číslo 13
 2. duchom svätým je požehnávanie – rešpekt pred číslami: 8,9,10,11,12, aby čísla 13 boli pevnou reťazou pre depo srdca /hmat/

V päť – cípej hviezde sa stretávame s názvami:

 1. 9 – druhý deň pokračujeme číslom deväť, ktoré má následovné výrazy a významy
 2. voda – prvky tela
 3. obličky, močový mechúr – orgány tela
 4. sluch – zmysel tela
 5. slaná – rozpoznávanie chutí tela
 6. hudba – rozpoznávanie zrelosti
 7. korytnačka – zvieratá v čínskej medicíne
 8. Abrahám – prorok tela
 9. Rod – Slovanský Boh tela
 10. múdrosť života – poslanie života

V šesť – cípej hviezde sa stretávame s názvami:

 1. 9 – druhý deň pokračujeme číslom deväť, ktoré má následovné výrazy a významy
 2. druhý deň stvorenia
 3. voda – prvky tela
 4. obličky, močový mechúr – orgány tela
 5. sluch – zmysel tela
 6. slaná – rozpoznávanie chutí tela
 7. hudba – rozpoznávame zrelosti
 8. spodná strana – spodná stena /podlaha/ – šesť stien človeka
 9. malíček – všetko spočítaš na jednej ruke
 10. matka – zrod a rozšírenie obzorov mysle
 11. utorok – deň týždňa
 12. modrá farba – farebné výstražné označenie pre chod tela
 13. čarovný koberec – svet rozprávkových zázrakov
 14. Ty – osobné zámená, energia, ktorá sa týka jedinca: tela a duše
 15. Od koho? Od čoho? – sedem pádových otázok pre stvorenie sveta
 16. Abrahám – prorok v človeku
 17. Rod – Slovanský Boh v človeku
 18. matematika – chemická reakcia v človeku
 19. Amerika – kontinent v človeku
 20. myši – moja prvá náuka s Univerzum
 21. čierny – slovanské zvieratá
 22. satan – výzva človeka /prvá časť trojice/
 23. satanem – spracovaná výzva človeka /druhá časť trojice/
 24. tas amen – pochopená výzva človeka /tretia časť trojice/
 25. obžerstvo – sedem hlavných hriechov
 26. spoveď – sedem sviatostí
 27. druhé čítanie – druhá časť svätej omše

Päť pohybov v prvej čakre – pracujeme s päť – cípou hviezdou, pre prípravu spovede SVETLA s duchom svätým: /Noe vypúšťa holubicu, ktorá sa vrátila späť na koráb – Ježiš vyzýva neveriaceho Tomáša, aby mu vložil ruky do jeho rán/ hľadaj vieru v Boží zákon – každý z nás je sám, lieči si svoje rany, kde nebol pochopený, prežíval strach, krivdu, zlosť, závisť … pýchu.

 1. pozícia 8, vyvíja tlak na pozíciu 10 a 11
 2. pozícia 9, vyvíja tlak na pozíciu 11 a 12
 3. pozícia 10, vyvíja tlak na pozíciu 12 a 8
 4. pozícia 11, vyvíja tlak na pozíciu 8 a 9
 5. pozícia 12, vyvíja tlak na pozíciu 9 a 10

Sedem bodov sa spája, aby sa energia rozprúdila v piatej čakre – pracujeme so šesť – cípou hviezdou pre spoveď SVETLA s duchom svätým: mať vieru v Boží zákon

 1. zákazka života /8 – kov/
 2. múdrosť života /9 – voda/
 3. vyššie Ja v rutine života /12 – svetlo/
 4. kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou /13 – oheň/
 5. vytrvalosť života /10 – zem/
 6. zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života /11 – strom/
 7. sloboda psychiky a fyziky – Svetlo gejzíru života /14/

Jedno čomu človek verí, dôležité je, mať záujem poznávať Boží zákon. Jedno k čomu sa myseľ v danej chvíli odkloní, vždy /ne/posilní dychom depo srdca /okysličovanie krvi v pľúcach/. Pozrime si detailne päť a šesť – cípu hviezdu, dych života sa nachádza v účtovnom políčku: slovo, kde sa vodopádom valia vody medzi čuchom a sluchom v šesť – cípej hviezde.

Dnešný deň 26.03.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = všetko má pevný základ pre spoveď svetla – čistého slova, pre spoveď duchom svätým – výsledky zvedavosti čistej mysle pre slovo v praxi
 2. 3 x 2. = stíš sa, riadiš si múdrosťou svoje štvorprúdové depo srdca /okysličovanie krvi v pľúcach/
 3. 2 x 3. = daj všetkému čas, kým vypneš uši – Od koho, Od čoho? a začneš Ty – svoje depo srdca si riadim sám – sama. Otázka znie: A – chcem silnieť – načúvam svojmu srdcu, ako robí pravidelné kruhy na vode a dotykom kruhov blížneho sa posilňujem, B – osobné Ja, nepoužíva slobodnú vôľu, je likvidované – udupané nárazmi srdca svojich blížnych, C – pýcha nenačúva blížnemu, tým si likviduje mantinely života, zničí si depo srdca
 4. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova, každú chvíľu používame dušu, keď vypneme vonkajší svet a zapneme vnútorný svet pre aktuálne kroky života, ktoré voláme: pochopenie situácie, ktoré prechádzajú depom /bránou/: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, dnes sa už nečičíka, dnes sa depo pružne otáča, sme v novej dobe, už nejaký ten čas, hovorí obraz minulosti
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 20171206_153351-1-816x1024.jpg

Odkazom postavení hviezd v tento deň prináša revolúciu celému svetu a evolúciu Božieho zákona, 30.06. oslávime osem/zákazka života/ rokov obnovy. Pracuj na sebe, sny sa stávajú skutočnosťou, majú štyri fázy srdca depa: o čom premýšľaš, o čom hovoríš sa stáva skutkom – si odborníkom svojho tela.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť