Vodivosť informácií

Počuť a vidieť, znamená: svojim dychom čistím/š/ svoju nádrž vody pre informácie rozumu, tým dávam/š/ priestor svojmu srdcu, lebo mám/š/ spracované informácie vo svojom žalúdku, ktoré čistotou zraku otvárajú nový svet

Rozložme si vetu:

 1. svojim dychom /čuch – pľúca, hrubé črevo/
 2. čistím/š/ svoju nádrž vody /sluch – obličky, močový mechúr/
 3. pre informácie rozumu /psychika – rozum, um/
 4. tým dávam/š/ priestor svojmu srdcu /hmat – srdce, tenké črevo/
 5. lebo mám/š/ spracované informácie vo svojom žalúdku /žalúdok, pankreas, slezina/
 6. ktoré čistotou zraku /zrak – pečeň, žlčník/
 7. otvárajú nový svet /jadro/

Dnešný dátum 01.04.2024 /01. apríl 2024/ nás informuje o čističke tela:

 1. 3 x 0. = pevný základ pre vitalitu, mať v poriadku trafostanicu – vodivosti ku všetkému a každému
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pre prijímanie a odovzdávanie spracovanej čistoty menom láska
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre krásu prijímania a odovzdávania materiálu pre následné spracovanie brúsenia seba samého menom láska a tým liečim/š/ svojich blížnych. Všetko príde v takej kvalite, ako som/si/ trpezlivo a vytrvalo veril/a/ v dokonalosť /nabalený bumerang/
 4. 2 x 4. = pre plodnosť života, všetko má jasný cieľ, som/si/ čistička pre hľadanie a nachádzanie lásky

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť