Svetlo aury má svoj poriadok

Na úvod chcem podotknúť, že vychádzam z absolútna: „Dokonalosti vesmíru.“
1. Duchovný svet – za tým vidím Boha. To čo vidíme na oblohe, hviezdy, slnko a mesiac- to je pre človeka maxi vesmír.
2. Každý človek je pánom svojho vesmíru = ľudské telo nazývame EVA, ktorá sa skladá z buniek – hviezd.
3. Slnko – duša, biblický názov muž spiaci Adam, duchovný rímsky názov: „Ježiš“.
4. Pohyb zaznamenáva mesiac. Voláme to fázy mesiaca. Duchovný rímsky svet to nazýva: „Kristus“.
5. V bunkách máme mikrovesmír.
6. Učme sa komunikovať, vytvárať dúhu medzi mikro vemírom – našim telom a maxivesmírom – Božím spravodlivým systémom.
7. Slovo prosím je nočná obloha – nepoznáš, nevieš je to otázka pre maxi vesmír, energia sa dvíha hore, ako lietajúci tanier – spodná parabola.
Slovo ďakujem je odpoveď univerza – tvoj dobrý pocit, ktorý má svoje váhy: “Miluj svojho blížneho, ako seba samého.” Energia prichádza z univerza dole, ako padák, aby pristála. Naučme sa komunikovať s univerzom, staňme sa pre seba spievajúcim stromom CEDER. Tvoja vrchná parabola.

Budeme vychádzať zo skratky slova BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj. Každý systém má posvätné pravidla. Skúsime si ich spoločne pozrieť. Dokonalý príbeh má pätnásť časti. Základné body tvoria hodiny času každého jedinca. To všetko podlieha kvadratickej závislosti.

V prípade, že jedna veličina závisí od druhej mocniny druhej veličiny, hovoríme o kvadratickej závislosti. Jednoduchým príkladom je závislosť obsahu štvorca od strany štvorca S = a 2 (a na druhu) alebo závislosť dráhy rovnomerne zrýchleného pohybu od času.

Naše telo závisí od duše, zdroja energie.
Ale poďme pekne po poriadku.
1. Najprv zdroj nula, slnko, naša duša, dokonalý Internet, vševediaca pamäť. Túto energiu voláme spojenie s Nebeský Otec. Mínusovú energiu poznáme ako noc, nočnú oblohu pod nohami človeka, kritika je pristúpená a znázorňuje ju zašliapnutý had – pôst – nevedomý človek.
2. Pohyb procesu rastu, tvorivosti ide do plusu – deň – vedomý, v tvári slnečný človek.
3. Úsečku nám uzatvára vrchol poznania, keď z učňa sa stáva majster. Viem, som gramotný, som nositeľ svetla. Lúč lásky sa správa ako pero, píše. Poskytuje mi nápady, receptúry, projekty. Rešpektujem, som účastníkom svetla. Neviem, kritizujem som negramotný, lúč svetla pôsobí na človeka, ako ničivý laser, zubatá, kat – vytvára v človeku skazu, diagnózu, smrť.

Materiály máme otvorené poďme sa pozrieť, čo ponúka bod štyri?
4. Šťastný štvorlístok nás zoznamuje s tabuľkami, ktorý robí štvorec a kruh, ktorý nepustí: „Kvadratickú závislosť“ – vytvára elipsu – parabolu – nulu – auru človeka .
vzduch oheň voda zem
sever východ juh západ
zima jar leto jeseň
sýpka siať pestovať žať
nádej viera láska životná sila

5. Päť cípov v kruhu je závislosť na človeku, rýchlokurz napredovania. Učiteľ a učeň. Nepoužívaš rozum, ani dušu.
6. Šesť cípov – hexagram. Porozumieť, začať používať svoj rozum. Dôveruj, ale preveruj!
7. Šesť cípov a stred. Závislosť na jadre, duši človeka.
8. Hudba má svojich päť čiar a štyri medzery, kde každý spieva svoju pieseň ročných období. Zvolíme rýchlokurz alebo sme samoukom pokroku. Pravidla citu štyroch ročných období nepustia ako zdravú ruku majstra. Tam je päť čiar a štyri medzere.
9. Sudoku. Všetko má svoju revíznu kontrolu. Štvorec neoklameš.
10. V hexagrame nachádzame desať bodov: „Desať boží prikázaní“. Tieto prikázania znamenajú slová: „ Prosím“ 1.siať, 2. polievať,3. klíčiť, 4. rodičovskú zodpovednosť, 5. okopávať, 6. narásť, 7. zakvitnúť, 8. opeliť, 9. zarodiť, 10 zožať, dať do sýpky – „Ďakujem“.
11. „FUTBAL“ – ukáž čo vieš! Rastieš, strieľaš góly – si unikát. Vymýšľaš nové pokrokové receptúry.
12. Hodiny času. Zverokruh. Dvanásť mesiačikov. Používal si pohyb každý mesiac? Tam sa točia štyri ročné obdobia – dvanásť mesiacov v roku.
13. Lúč lásky ukazuje na jadro – dušu menom muž Adam – dokonalý internet – vševediacu pamäť – slnko, Ježiš – Je – ži – š.
Je to pre človeka hodinová ručička. Vyvoleným sa stáva ten, kto si zvolí cestu a chce niečo dosiahnuť.
14. Lúč lásky ukazuje na blížneho – minútovú ručičku. Daj mu čas, až sa rozhodne konať a trénovať v čom je dobrý. Potrebuje sa dostať zo zimy do jari. Až príde jeho „JAR“, daj mu na učenie stoštyridsaťštyritisíc minút, čo sú tri mesiace. Dopraj mu tréning: „LETO, “ aby sa naučil, zavŕšil svoje učenie – „JESEŇ“, stáva sa rovnocenným partnerom. Niekto potrebuje dlhší čas, do roka a do dňa -ľahká mozgová disfunkcia. Usilovnosť človeka závislosti rýchlo opúšťa. Každý chce byť rovnocenný – každý chce byť Pán.
15. Sekundová ručička. V sekunde vieš, či si majiteľom programu. Mozog ti pracuje, lebo si v obraze: „ĎAKUJ.“ Ak sa tvoj mozog ešte s takou problematikou nestretol, nie si majiteľom programu – si negramotný: „ PROS“.

Záver:
Každý má svojho obra. Počuli ste o džinovi vo fľaši? – to je v našom tele zatvorená, nepoužívaná energia. Človek, ktorý spolieha na druhých.
Keď džina používame, dávame, vytvárame si priestor, ktorý vyžaduje našu zvedavosť a tichosť, aby sme sa stáli mysliacim, tvorivým človekom. Energiu z obra transformujeme do tela. Ak sa z obra stane Janko Hraško, ktorý nám poháňa naše kone – energiu duše = dokonalý Internet -spolupracuje s naším rozumom. Tak človek má džina v džbáne – človek myslí a ukazuje.
Ak ubližujeme svojmu obrovi, ničíme, zatracujeme svoju silu:
1. Keď „musíme“- obra bijeme, týrame ho. Energia sa nám rozlieva mimo telo, do našej aury, začínajú sa nám tvoriť kvasinky.
2. Dokazujeme druhým – obra prikovávame, energia nevyužitá – skamenie.
3. Ak sa chválime – obra podpaľujeme – narušujeme imunitný systém.
4. Keď si neveríme alebo sa ľutujeme sa – obor vädne ako kvet bez vody, nehrá, nespieva – plesnivie.
5. Posudzujeme človeka (zo psa slanina nikdy nebude), porovnávame sa – obra pílime na márne kúsky – odpájame sa od zdroja energie menom duša.
Slobodnou vôľou človeka je stať sa Božím dieťaťom alebo zotrvať v starých koľajach: „Byť padlým anjelom“. Volíš si cestu sám.

S pozdravom a úctou Matejová V Bardejove dňa: 15.02.2016— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť