Stretnutie s Robom o Indii

Keď som počula o Robovi, veľmi som sa chcela s ním stretnúť. Stretnutie bolo pod lesom v krásnej drevenej chatke.
Majiteľ chatky nás privítal a čakali sme na Roba. Pripravoval sa guľáš, chlapi popíjali, fajčili. Tak prišla búrka a za ňou krásny západ slnka. Zrazu sa rozozvučali hudobné nástroje. Počúvali sme živý koncert, kto chcel, mohol sa pridať, všetko bežalo automaticky. Čo nebežalo automaticky, bol to elektrický prúd. Vymenili sa štyri baterky, až sa mohlo začať premietať a rozprávať o Indii.
Zaujal ma majster umenia v Indii, ktorý sedí na ohni, vyžaruje energiu na stopäťdesiat metrov. Prekonať túto hranicu je veľmi ťažko. Až sa hranica prekoná a človek dokáže pristúpiť k majstrovi, môže mu prikladať na oheň. Na tom ohni, tam sedí od … spomínal to.
Ďalej rozprával o majstrov výšky, šírky a dĺžky. O kameňoch mužských, ženských pre stavbu nádherných chrámov.
Skúsim to všetko zoradiť. Pripomenulo mi to rok 2005, keď som nakreslila šesť bodov, ktoré sa oproti pomenovali. Je to škatuľa pre zdroj energií – myslený bod problému.
1. Výška – kvalita života
2. Šírka – žitý cit udalosti /precítené prsty na rukách – ako dielo vieš citlivo vykonať – voláme to
umenie – remeslo.
3. Dĺžka – je čas venovaný daru človeka, ktorý použijem s láskou pre krajší plnohodnotný život na zemi.
Keď si nalistujete tabuľky pre riešenie siedmych bodov na www.immanuel.eu, nájdeme tam 28 možnosti. Zistite, že výšku kvalitu života tvorí úsečka, použitý rozum /svetlo/ a obličky močový mechúr /voda /. Ako vieme v umeleckom remesle tancovať. Šírku života tvorí cit, kde úsečku tvoria pľúca, hrubé črevo /kov / a pečeň, žlčník / strom /. Dĺžku, čiže čas tvorí srdce, tenké črevo / oheň / a žalúdok, pankreas, slezina / zem /. Pýta sa čas! Pre čo Ti bije Tvoje srdce? Takú sypeš zem ľuďom pod nohy, aby sa im ľahšie kráčalo vpred.
Vytvoríme mužský a ženský kameň. Dva trojuholníky zo šiestich bodov. Horný trojuholník je mužský kameň a spodný je ženský kameň.
Možnú výšku tvorí aj alkohol, urýchliť kvalitu života na chvíľku. Možnú šírku tvorili cigarety, precítiť atmosféru zábavy, alebo remesla – všetko tvoje úsilie sa rozplynie. Možnú dĺžku tam tvoril guľáš – spoznáš plnosť plodnosti rozkvetu svojho života z náboja, ktorú tvorila živá hudba.
Ďakujem, že som mohla tam byť. Vyskúšala som si telepaticky sadnúť na oheň majstra. Podarilo sa mi to. Majster na chvíľu odišiel a ja som mohla sedieť na jeho ohni. On odišiel, sledovala som ho kam, po dvoch hodinách som mu podala ruku a vrátila som mu jeho rozhodnutie sedieť na živom ohni, jeho stráženie ohňa, kde sa intenzita vibrácie ohňa, posunula na tisíc metrov a nastavila každému zrkadlo.
Čo to znamená pre každého? Že každý sedí na svojom ohni. Polienka si každý prikladá sám. Chce byť informovaný o zdroji rozkvetu energie – zvedavosť. Každá informácia pochádza zo zdroja. Každý zdroj energie má škatuľu. Kde si určujeme výšku, kvalitu. Šírku cit. A dĺžku dosiahnuť to, alebo nechať to magneticky rozložiť kritikou, alebo ľahostajnosťou. Každý má na niečo dar. S tým darom sa treba naučiť konať. Tomu hovoríme pozerať do svojho taniera ináč vznikne závisť.
Bytosti sú z rôznych svetov, tvrdia, že život na zemi máme len raz. Buď ho využijeme a pretransformujeme energiu z duše zo zdroja života do tela, alebo tu výhodu premárnime. Môžeme tu prežiť dôstojný život človeka, keď začneme používať rozum, dovolíme si kvalitu života – výšku. Čomukoľvek sa venujeme pochopíme šírku, nadobudneme tomu cit. A čo po nás zostane, je vytrvalosť pochopenia v plnom rozkvete. Na to potrebujeme čas.
Ešte raz organizátorom ďakujem, že som tam mohla byť. Bol to skvelý večer pre mňa.
S pozdravom a úctou Matejová
V Bardejove 15.05.2017— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť