Streda

Vyhrajme sa s písmenami a slovom streda: ste dar, dratse, ster da, tas ret, seat de, art sed. Človek človeku je darom – pergamenom pre načítanie v informačnom poli. Zanechaným pergamenom sú mramorové stĺpy – čitateľná známka hmatu citu v tele, ako myseľ ženie svoje zmysly ako ovce do podsvetia a neba, aby načítali informácie pre inteligentný pohyb tela, je úsečkou rohov: ,,jar a jeseň“ – čo si zasial to budeš žať, pre druhú úsečku rohov tela: ,,zima a leto“ – zima sa spýta, čo si robil v lete: ,,zmysly použité rozumom v dennodennej praxi.

Dnešný dátum 28.04.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ stisku pre zdarný ster pergamenu z informačného poľa čohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, ku komukoľvek
  2. 3 x 2. = stíš sa, stisk zmyslov je informačný, rozpoznáva a nastavuje chute pre pohyb tela
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, každý stisk zasiahne jadro zmyslov, prebehne z jadra jadrovou rýchlosťou: A – začína sa rozbiehať dychom pre čuch ,,chemická reakcia“, B – pokračuje sluchom ,,matematický výpočet, C – prebehne jadrom a zastaví sa v rozume pre ,,fyzické zmeny cez všetky druhy fyziky“, D – odtlačok sa hmatateľne prejaví na auru ,,zemepis“, E – prebehne druhýkrát jadrom, zaznamená zmenu chutí ,,dejepis“, F – vybehne presýpacími hodinami hore a nastaví zrak ,,biológiu“, G – vráti sa späť do jadra bunky
  1. 1 x 4. = pre plodnosť života – dôveruj, ale preveruj svoj stisk zmyslov pre načítavanie z pergamenu informačného poľa, každý má ,,Ja“ a všetko okolo je informačným poľom pergamenu
  2. 1 x 8. = pre zákazku života, jar – slovo a jeseň – odbornosť je Bohom daná, ako predloha úsečky pergamenu, zima – myseľ a skutok – leto je ľudská skúška človeka, stáť sa inteligentným tvorom

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 28.04.2023

Spomienka: dnes by môj otec mál 100 rokov, zomrel pred siedmimi rokmi

Vytlačiť Vytlačiť