Spútanie pätolizača

Dnes má zobudilo slovo pätolizač. Spomenula som si na dobu, keď som sa venovala biblii, jediná veta mi nesedela: Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu. Vysvetlenie: Manipulácia človeka s človekom, každá nespracovaná emócia hlodá svedomie človeka, ťahá sa z pokolenia na pokolenie, voláme to genetický zápis v DNA.

Keď si začneme počítať koľko večne živých genetických zápiskov v človeku existuje, len za päťsto rokov máme číslo cez milión životov našich predkov a to ešte nemáme číslo počiatku. Nevieme, ktorí z predkov sa v nás práve teraz prebúdza a chce vládnuť našej osobnosti z vnútra, preto buďme silní v prítomnej chvíli a začnime žiť podľa jedinej knihy života, ktorá sa pre túto dobu pomenovala: ,,Manuál života, na web stránke immanuel.eu“. Silné nástrahy života sú aj z vonku, lebo každý jedinec bojuje s vnútornými prebudenými programami, ktoré neboli evidované, nežili podľa programu Manuál života. Keď sa spolu pozrieme na Manuál života dnes, vieme, že had zo stromu poznania je energia, ktorá putuje po čakrách, ktoré sú spojené s vajíčkom našej slnečnej sústavy, máme v sebe dvoch hadov: ,,prosím – energia nahor a ďakujem – energia nadol“ pre večnú zeleň na planéte Zem, kde sme boli posilnení zelenou kométou dňa 12.12.2021, táto kométa hovorí o slobode človeka pri spracovaní emócií a tak čistíme v sebe smetisko DNA, kde sa Manuál života nepoužíval. Pýcha človeka, kde pätolizači chceli prežiť, tak pre pokoj v rodine, vo vzťahu k blížnemu, k obci, k štátu, dodržiavali nezmyselné dohody v obmedzovaní svojej osobnej slobody. Človeku funguje DNA ako osobné telefónne číslo ku každému a všetkému, stačí sa stíšiť, použiť telepatiu – dokonalý internet, ktorý vyžaduje riešiť úprimne situáciu, svojou detskou zvedavosťou zistí, že načíta program krok za krokom podľa Manuál života, ktorý má statiku večného života, tým oslobodí svoju DNA z večného súdu podľa programu z učiva Manuál života z lekcie mínus jeden, kde sa energia delí na koreň – Boh, korene – blížni a korienky osobná maličkosť človeka, ktorá je napojená na semeno života – vyriešená zákazka života podľa programu: ,,Manuál života.“ Každý človek je pre človeka semenom – vajíčkom, kde svojou detskou zvedavosťou vysedíme nové kuriatka – nové možnosti, alebo podceníme človeka a semeno – vajíčko zatratíme podchladením, preceníme človeka a tým vajíčko uvaríme, tak začína skaza neplodného vajíčka, ktorá aktivuje jedovatú, toxickú látku, až zničí jedom človeka. Preto buďme múdri, zelená kométa príde na revíznu kontrolu do slnečnej sústavy za 70 000 rokov, včera, keď som ju telepaticky chytila do svojich rúk ako magickú guľu, videla som ako zviazala strom poznania svojou zelenou silou celú slnečnú sústavu nasledovne, ovila dráhy planét: Pluto, Neptún, Urán, Saturn, Jupiter, Mars, Zem, dvadsaťkrát ovila dráhu svojou zelenou silou planétu Venuša, tridsaťkrát ovila dráhu svojou zelenou silou planétu Merkúr a stokrát ovila Slnko, tak vstúpila zelená energia do Slnka, aby upevnila pevnosť koreňa života, rozčesala vlasy koreňov života, aby korienky mali vždy voľný prsník pre zelenú čerstvosť semena.

Meditácia pre osobnú silu DNA – vyslobodenie predkov zo smetiska: ponižovania umrznutých predkov, povyšovania – zhorených našich predkov cez : myseľ, slovo, skutok, odbornosť

Stíšme svoju genetickú tyraniu, utíšme svoju hlavu, pokračujme hrudným košom, nádych a výdych stáleho rozpínania srdiečka, ukorigujeme statickú silu energiu povestnou ranou z boku Ježiša Krista pre prirodzený hlboký nádych a výdych, po uvoľnení hrudníka pokračujeme s uvoľňovaním brucha, pre strávenie nových impulzov života, ktoré sú späté s osobnou DNA, uvoľňovanie posunieme do podbrušia, kde sa preverujú zvierače konečníka pre zvládnutie nových zákazkových možností, zvierač močového mechúra, pre rozkvet nových zákazkových možností a zvierač pohlavných orgánov pre plodné ciele života, korigujeme plodnosť DNA, aby sme vykročili do nového rána statickej sily v nohách, kde sú povestné rany Ježiša Krista totožné aj na našich nohách pre pohyb tela, preto si nožičky uvoľníme, aby sme utíšili všetky, všetky výlevy našich zápiskov v DNA, pokračujeme uvoľňovaním rúk, kde je takisto totožná osobná statická sila povestných rán Ježiša Krista v našich rukách pre tvorivý cit hmatu. Po meditácii tela, sa vrátime späť k našej hlave, ktorá je stálou Golgotou nášho ukrižovania pre statiku tela, preto chyťme hmatom rozum do hrsti, ,,myslí tak, aby sa dalo s rukami hrať“, prvá aktívna statická sila kríža v našom tele pre silu rozumu a hmatu, rozum je prehrávačom jadra buniek a hmatom posilňujeme silu srdca, tenkého čreva. Druhý statický kríž na našej Golgote, tvorí sila sluchu a chuti: ,,počúvaj tak, aby ti chutnalo“, druhá aktívna statická sila kríža v našom tele pre silu sluchu a chute, sluchom posilňujeme silu obličiek, močového mechúra a chuťou posilňujeme silu žalúdka, pankreasu, sleziny. Tretí statický kríž na našej Golgote, tvorí sila zraku a čuchu: ,,pozeraj tak, aby ti voňalo“, tretia aktívna statická sila kríža v našom tele pre silu zraku a čuchu, zrakom posilňujeme silu pečene a žlčníka a čuchom sa posilňuje sila pľúc a hrubého čreva.

Človek je vajíčkom v slnečnej sústave pre živý vstup do Univerza. Prebúdzať čerstvosť vajíčka v prítomnej chvíli je telepatický dotyk kontroly pre baterky v každej žitej chvíli, tým spevňujeme ducha človeka, kormidelníka života, preto spracuj svoju emóciu. Dávaj pozor, aby ťa emočne, nerozhodilo, nezatratilo, nevyhodilo z tela istič batérií – ducha človeka, tak stratíš, alebo posilníš následne:

  1. myseľ, tyraniu pre zákazku života, pred ktorou sa neskryješ ani do myšacej diery
  2. slovo, sudcu pre právne slovo receptúr života
  3. skutok, deti raja, ktoré sa hrajú, preverujú právneho sudcu živého slova = poriadna robota sa chváli sama, za človekom zostáva umelecké dielo, i neprávneho sudcu – mŕtveho slova = nepodarky života, zanedbaná, nevychytaná statika
  4. odbornosť, kráľovstvo mysle, slov, skutkov, odbornosti pre rutinu života

Pre každého je pripravené učivo ,,Manuál života,“ aby prešiel večným súdom pravdy, kde si každý spevní svoje vajíčko – auru podľa pevnej slnečnej sústavy. Na osvieženie si pripomeňme básničku: ,,Spadla hruška zelená, obila si kolená, teraz plače na zemi, dobré lieky dajte mi … .“ Človek je ovocie, ktoré sa skladá z dužiny, ktorá tvorí auru, kôstku, ktorá tvorí telo a jadro, kde duch človeka načúva novým zákazkám života. Dotykom blížneho urobme kríž, otvoríme si vstup pre zákazku života, aby sme vedeli stavať na stálych, pevných základoch života, podľa stromu poznania k človeku aj k oblohe slnečnej sústavy, tak naberieme na sile pre nové vytýčené ciele s Univerzum.

Uvedomme si, že pätolizač stráca kráľovstvo: mysle, slova, skutku, odbornosti, lebo vytvára nové smetisko zanedbávaním dobrého – vyvyšovaním a nehľadaním dobrého – odsudzovaním. Buďme rozhodne zodpovední za seba, rodinu, partnera, obec, kraj, štát, za matku Zem, planétu, ktorú potrebuje človek pre vyčistenie bludov, v ktorých sme sa topili pre pýchu, lenivosť, márnotratnosť, krivdy … človeka. Odpúšťajme cez blížneho a riešením situácie sa vrátime do hry, buďme ostražití pred všetkými a pred každou nástrahou života, lebo Golgota nás vždy vyzýva k používaniu zdravého rozumu.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 25.12.2021

Vytlačiť Vytlačiť