Spĺňaš podmienky života?

Dôveruj a overuj.

Človek dostal Boží dar: Múdrosť.

Používaj navigáciu múdro v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odborností. Múdrosť je kolobehom ľudského života.

Stíš sa, pomalým tichým dychom udržiavaš svoju múdrosť- navigáciu pokroku. Si spoluúčastníkom múdrosti svojej rodiny, obce, štátu, našej planéty.

Múdrosť je neustále podnikanie v každej oblasti života. Zakódované cykly princípu múdrosti, sú životným štýlom, aby človek dosiahol v rutine života, vyššie Ja.

Si kráľom svojho života na planéte Zem, si Božím dieťaťom, ak spĺňaš podmienky života.

V Bardejove 18.10.2020

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť