Slovo a skutok /4/

Človek je stvorený pre slovo a následný skutok, tak tvorí, alebo ničí svoju existenciu. Dnes si zopakujeme lekciu patriacu k štvrtej čakre. Rozum so zdravou slinou na jazyku, rozšíri nozdry čuchu, vyčistí zrak, zbystrí sluch, zmocnie hmat.

Dnes nás posilňuje dátum 25.06.2023

  1. 2 x 0. = pevný základ: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“
  2. 3 x 2. = stíš svoje telo, tak počuješ rozum s dušou komunikovať
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, každá emócia má svoju cestu hore a dole, je to EKG v miliónkrát tenšom prevedení, ako je kancelársky papier – práca s egom
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, len cez blížneho načítame nové, je to naša osobná cesta rozkvetu a udržiavanie inteligencie dedenej z generácie na generáciu
  5. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, pôst od kritiky prináša nové ciele. Advent pre myseľ, aby prišli Vianoce. Pôst pre slovo, aby prišla Veľká Noc. Turíce pre skutok, aby prišlo Nanebovstúpenie pána. Celoročná úcta k blížnym, tak príde slávnosť požehnania úrody – objavia sa nám naslovovzatí odborníci vo svojom fachu

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 25.06.2023

Vytlačiť Vytlačiť