Prvá kniha Mojžišova – Stvorenie sveta /Prezentácia k prednáške/

1. Myseľ a telo
2. Opis nudy, opičiť sa po niekom, múdrosť nechávať na boku
3. Duša
4. Použitie duše – svetla
5. Vedomosť – svetlo, nevedomosť – tma
6. Maj možností toľko ako hviezd na nebi, používaj múdrosť a oddeľuj nevedomosť – noc od vedomosti deň
7. Tak učinil Boh myslenie človeka, ktorý vytvára múdrosť čistú vodu – obhájiť svoje zdravie, šťastie a psychickú pohodu. Neznalosť človeka – choroby – zlý kód DNA. Znalosť – zdravý kód DNA
8. Nebo je pozitívne myslenie človeka, očakávaný Mesiáš
9. Vrana k vrane sadá, aká šťastná chvíľa, keď sa zídu dvaja traja v jednom názore na vec. Nastane tam rozvoj – učenie má gazdu – vývoj človeka
Keď sa zídu dvaja traja, ktorí vidia iba svoje blaho, za krátky čas aj to najväčšie bohatstvo sa rýchle minie
10. Každá múdrosť sa dá využívať v mnohých odboroch, má more možností
11. Každé nie je nové semeno napredovania – D3, stíš sa, použi dušu – D4
12. Človek, ktorý vie používať svoju dušu (stíši svoje telo, aby počul svoju dušu), všetko má svoj čas, niečo rodí hneď a niečo ako strom časom – D5
13. Zvládnutie noci – problémov, výhovoriek. Koľko je hviezd na nebi, toľko je možností napredovania a majú jedného vodcu – mesiac, ktorý každý deň mení svoju tvár
A/ Opisuje človeka, ktorý je nevedomý – obloha bez mesiaca
B/ Opisuje človeka, ktorý chce sa učiť po novom – mesiac v tvare „C“ pokore pozerá do svojho srdca
C/ Opisuje človeka, ktorý je odborníkom, učencom diela – mesiac v splne rozumie dielu- Mesiáš, vie použiť jazyk – Ježiš, vie ukázať činnosť Kristus v človeku , používaná duša, živé dielo.
D/ Opisuje človeka, ktorý má na svojich ramenách skúsenosť – mesiac v tvare „D“ ukazuje ti chrbát, možnosť tvojho napredovania.
14.Tvoje „nie“ ohlasuje ročné obdobie – zima, tvojim stíšením sa prichádza teplo jar, opačne čítaj slovo: „RAJ“, vydržíš do konca svojho diela, máš žatvu rajské leto. Užívaš trojicu múdrosti, troch kráľov. Byť nevedomý, používať jeseň – smrť – zubatú, je to kritika, zavrhnutý stavebný materiál, stáva sa uhoľným – zničené ľudské telo, chrám boží, košieľka duše.
15. Každý problém je liekom pre našu nudu, uč sa problémy riešiť, aby tvoje telo dostávalo silu svetla z tvojej tichosti – z duše.
16. Deň – skúsenosti používanie slnka – majster, pán činnosti , noc – ľudské problémy toľko, koľko hviezd na oblohe. Uč sa, aby si ako mesiac menil svoj postoj k životu – učeník.
17. Je požehnaním učiť sa od veľkého majstra – východ slnka, aby dielo nám na veky slúžilo – západ slnka. Dokážeme meniť svoj postoj ako mesiac?
18. Prijmeme noc, prestaneme meniť svoju knihu života a začneme ju písať. Použijeme biblického Noe? Párovanie zvierat do korábu – vyriešiť alebo naučiť ostatných .
19. Každé NIE má svojho učiteľa. Každé ÁNO má svojich žiakov.
20. Človek potrebuje snívať, používať vzduch a vietor.
21. Človek potrebuje sebadisciplínu, aby bol gazda v malom mori, tak po skúške tu na zemi mohol fungovať aj s telom vo vesmíre ako presýpacie hodiny rýchlosťou mysle.
22. Každý má svoju šancu, verte si, prajte každému, množíte a používate bohatstvo svojej duše, potrebuje sa vám to páčiť čo robíte.
23. Všetko má svojho žiaka – večer, všetko má svojho majstra – ráno, východ slnka
24. Vo všetkom potrebujeme vedieť chodiť, všetko má svoj mikroskopický poriadok
25. Všetko nepoznané –divé máme v sebe krotiť má svoju múdrosť, má svoj poriadok
26. Táto všetká energia je duša človeka a programy v duši
27. Tichosť človeka – muž a večné nespokojné telo – žena
28. Uvedomenie si, že stíšením tela – ženy, používame programy duše – muža, tak plne vyživujeme svoje telo.
29. Každé nie je semeno, pokrm napredovania pre telo, na používanie duše
30. Každé zviera je výsledkom správne načítanej technológie = byliny
31. Všetko čo sa deje je o sebadisciplíne, vedieť pocity zaradiť a mať v nich jasno ako za volantom, kedy a prečo používam plynový pedál, kedy a prečo používam brzdný pedál a načo slúži volant- tvoje ruky – čo ty môžeš. Všetko je o človeku, nie o ľuďoch, strácaš volant.
2/1 To je vývoj človeka na zemi
2/2 Stíš sa po každej činnosti, aby celok šesťcípej hviezdy- hexagram mohol používať jadrovú energiu – slnko, dušu tvoju obalenú ľadom.
Energia kovu – Prvý deň, každý dej je výsledok chemickej vojny v človeku
Energia vody – Druhý deň, matematicky sa vypočítava múdrosť človeka
Energia slnka – Tretí deň, používa sa pri tom jadrová fyzika. To všetko ovláda človek, energia rozložená medzi dušou a telom
Energia ohňa – Štvrtý deň, žiarenie tela voláme aura – zemepis človeka. Môžeme meniť genetickú bunku
Energia zem – Piaty deň, dejepis, pouč sa z minulosti. Máš možnosť dopraviť energiu do svalu, orgánu, meniť kód DNA
Energia drevo – šiesty deň, biológia- tvoja prekonaná zlosť, zdravá hrdosť je tvoj rast, tvoje dielo
2/3 Tak je spustený dokonalý plán Boží
2/4 Taký je poriadok vo vesmíre— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť