Privítajme nový deň

V každú chvíľu začína nový deň, pre spásu tela a duše.

 1. tela – leta
 2. duše – šedú /dĺžeň na ú je uvedomením emócií pre brúsenie a nastavenie ega – rešpekt pred dúhou života/

Dnešný dátum 31.08.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ prísľubu farebnosti leta
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom pre nachádzanie dúhy života – dvadsať možnosti pre kombináciu ľudského života: myslieť, hovoriť, trénovať, ukazovať – zvládnutie hormonálneho systému pre plodnosť života
 3. 2 x 2. = stíš sa, len tak odstrániš šedý závoj zo svojich zmyslov a tak príde farebné leto – dych života: hľadanie v sebe múdrosť života je Amorov lúč lásky – nádych, nájdeš v sebe Omarovu studňu lásky – výdych
 4. 2 x 3. = daj všetkému čas, tak strhneš šedý závoj zo svojich zmyslov a pripravíš sebe, rodine, obci, štátu, národnosti, kontinentu /orgány tela/ planéty Zem /celistvosť človeka/, cez lúč lásky /čakry – slnko s planétami planéty Zem/, rozhovory s Bohom Univerzum
 5. 1 x 8. = pre zákazku života: zákazkou života je strhnúť šedosť kritiky: ,,truľo“ a nahradiť to aktivitou prekonania pýchy mysle a použiť múdrosť rozumu ,,túľ or“ – /dĺžeň na ú je použitý ukazovák pre aktivitu/ pre leto sľubu plodnosti života
 1. prvý Boží príkaz: som otec Univerzum, som Matka planéta Zem /Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal/
 2. druhý Boží príkaz: som, si sloboda psychiky a fyziky, tak sa stávam zodpovedným Božím dieťaťom /Nevezmeš meno Božieho nadarmo – každá chvíľa je o brúsení ega/
 3. tretí Boží príkaz: zdravá bunka je sviatkom dvadsať štyri hodín dennodenne /Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil – každá chvíľa je posvätná, sám rozhodneš, ktorou cestou pôjdeš – si finančný správca svojej psychiky a fyziky: do plusu k vitalite, alebo do mínusu ku chorobám/
 4. štvrtý Boží príkaz: škrupina plodu života je rovnodennosť /Cti si otca svojho – voniaš svojím dychom škrupinu plodu života, i matku svoju – na planéte Zem je leto – rastieš a noc – nevieš je zima – spíš/
 5. piaty Boží príkaz: blana kvetu života je rovnocennosť /Nezabiješ – nevyvyšuj, neponižuj, buď stále detsky zvedavý, jedno, koľko rokov máš/
 6. šiesty Boží príkaz: rozum slova pre skutok má rešpekt pred kompasom života, vyživuje hormonálny systém /Nezosmilníš, maj rozum vždy čistý pre detskú zvedavosť – oplodňuješ seba pre svoj rast/
 7. siedmy Boží príkaz: slovo života vidieť v kolobehu života /Nepokradneš víziu v kolobehu života/
 8. ôsmy Boží príkaz: slovo života počuť v základoch života /Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu – len v tichosti prerazíš šedosť búrok so svetlom múdrosti života/
 9. deviaty Boží príkaz: slovo je otcom Univerzum a skutok je matkou planéty Zem /Nepožiadaš manželku blížneho svojho – osobnosť človeka komunikuje s Univerzum a tým si vyživujeme svoje telo pochopením a uvedomením leta dúhy farieb života/
 10. desiaty Boží príkaz: možností slova pre tvorivosť skutku /Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je – všetko má možnosti pre skutok, čas ukáže, čo v sebe v prítomnej chvíli použiješ: šedú – kričiace, hladné telo po informáciách, kde duša je nemá /AMEN/ ako ryba, alebo dúhu – žiaru svojho leta – tela, brúseného ega pri komunikácii s Bohom Univerzum/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 31.08.2023

Vytlačiť Vytlačiť