Pozícia rozumu

Pozícia rozumu vedie k štyrom krokom: gazdovský rozum/myseľ/, zdravú plodnosť života /slovo/, zdolávať emócie – žánre života /skutok/, kráčať po vytýčenej ceste v kolobehu života /odbornosť/. Rozum je prehrávačom programov, kde si nastavujeme pre seba, rodinu, obec, štát, kontinent emocionálne programy, kde matka Zem a otec Univerzum sleduje v človeku: A – besnotu, B – cestu v kolobehu života

  1. myseľ prehrávač programov pre štyri kačičky kolobehu života
  2. slovo je receptúrou pre pružnosť života – Jojó – slovo má začiatok a koniec
  3. skutok je kvalitou slova života
  4. odbornosť je meditáciou života – odovzdávania reálneho a telepatického učenia

Dnešný dátum 19.05.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ cesty v kolobehu života, zvládať emócie – žánre života
  2. 1 x 1. = som, si Božie dieťa, mám/š/ v sebe ukotveného otca slova Univerzum a matku Zem realizátora tvorivosti
  3. 2 x 2. = stíš sa, načúvaj v sebe hudbu života – emocionálne žánre, ktoré sa následne ukladajú do depozitára, tak v sebe buduješ inteligenciu slova Boha Univerzum a skutku matky Zem
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, zdravý gazdovský rozum načúva slovu Univerzum a matky Zem s jasným dôkazom skutku
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni v nás aktivujú programy žánrov, ktoré nemáme spracované – uložené v depozitári
  6. 1 x 9. = pre múdrosť života, Boh je dokonalosť, vytvoril múdrosť v Univerzum, na planéte Zem a každý v sebe potrebuje upratať myseľ vedome vie, ktorý žáner premieta, rozhodnosť koriguje každý sám: A – uložiť, B – neuložiť žáner do depozitára: A – chcem, B – nechcem načúvať otcovi slova Univerzum a skutku – rozmanitej rozkvitnutej matky Zem v kolobehu života. Božie mlyny Boha Univerzum melú pomaly, ale presne, dôkazom učenia zvestujú astrológovia …, matka Zem nám ide príkladom, ukazuje rok čo rok, ako to v živote chodí, zvláda živly života: 1. vzduch – myseľ, oheň – slovo, voda – skutok, zem – odbornosť. Mám/š/ v poriadku funkčný depozitár otca a matky vidím/š/ možnosti. Mám /š/ pod kontrolou depozitár, som, si vedomý dôsledkov živlov. Je tu tretia možnosť, ako sa zatratiť: … Človek je strojcom svojho šťastia.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť