Postoj človeka

Zvedavý postoj človeka k človeku vytvára liečivú silu, sprístupňuje nové informačné polia pre pokrok ľudstva. Otázka znie. Sme len inteligentné stroje, ktoré zachytávajú ľudskú dokonalosť a tak vytvárajú umelú inteligenciu? Alebo všetko vysvetľuje podobizeň slov:

  • umelo
  • imelo

Mám/š/ pevnú zem pod nohami? Alebo sa vyhováram/š/ na čokoľvek, kdekoľvek?

Dnešný dátum 09.04.2024 /09. apríl 2024/ nám pripomína pevnú zem pod nohami:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre poctivosť – nepoškvrnenosť rodu, som/si/: A – imelo – cudzopasník, nie je žart, ale fakt, B – umelo, slovo rozložíme na ,,um“ a ,,elo“ – telo, prosím, nezabúdaj na neho, je to poslanie človeka. Posilňuje, alebo ničí rody, ktoré nemajú pevnú zem pod nohami.
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre detskú zvedavosť, spracovávať toxické látky na minerálne pre časť zdravého rodu
  3. 2 x 4. = pre plodnosť života, všade okolo seba vidíme a počujeme spracovaný uhoľný kameň – inteligenciu a nespracovaný uhoľný kameň – choroby psychické a fyzické
  4. 1 x 9. = pre múdrosť života, viditeľne a počuteľne hmatáme, čucháme, chutnáme zdravý alebo chorý rod, kde každý detskou zvedavosťou otvára nové možnosti pre pokrok alebo zánik

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.04.2024 /09. apríl 2024/

Vytlačiť Vytlačiť