Pevný krok je vedomosť

Automatické písanie: 30.05.2022 13:00 Život kráča svojou cestou do neznáma. Pevný krok je vedomosť. Neznámy krok je nevedomosť, zdravá túžba človeka spoznávať neskrotené – tajuplné Univerzum pre vyjadrenie všetkého, čo sa nám v živote deje.

Stíšme sa, sú to kroky – Božie hlasy, ktorými spoznávame, alebo poznáme zvuk. Zvuk je tancom Univerzum pre Bohaté dni človeka na planéte Zem.

Vzdávajme úctu Univerzum, aby sa všetko odtajilo, bludárstvo vyšlo na povrch a Božia čistota oznámila zvesť nového pokrokového učenia pre deti planéty Zem.

Jasné, žiarivé, zdravé je učivo pre tých, ktorí načúvajú Bohu Univerzum, preto sa nedajme vykoľajiť bludármi, ktorí trpia besnotou – kritikou. Stíšme sa, poznávacia Božia hudba zaznieva v každý čas a po každý čas. Amen.

Kto uteká pred životom nezapustí korene, nepatrí nikam. Kto pracuje na sebe, zapustí korene, tak patrí všade. Prestaňme histerčiť, čas kráča ďalej, použime zdravý rozum srdca, len tak sa budeme s blížnymi liečiť z tranzu besnoty – kritiky a tak spolu odhaľovať, poznávať vedomé kroky života.

Denník www.immanuel.eu obsahuje učivo so spojitosťou planéty Zem a čakry sú slnečnou sústavou človeka – dokonalého internetu v človeku.

Používajme štrnásť znakov – kódov pre zdravé telo: vyššie Ja (12), ktoré je otcom rozumu slova a múdrosť života (9), stávame sa matkou realizovaného činu podľa slova rozumu. Prax (11) je známkou celibátu pre výkon zákazky života (8). Svojou vytrvalosťou (10) kraľujeme (13): myšlienkam, slovám, skutkom, odbornosti, udržujeme si zdravú podstatu jadra – psychiku a fyziku (14), s následným tvorením základného koreňa vety pre spravodlivosť: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, – čo praješ – robíš druhým, praješ – robíš sebe, seješ semeno spravodlivosti podľa váh Boha Univerzum. Psychika a fyzika je jadrom podstaty kompasu života, ktorý následne tvorí statiku: 1. si Božím dieťaťom v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti, 2. stíš sa v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti, 3. dávaj všetkému čas v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti, 4. pre plodnosť života v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti , 5. pre prijatie blížneho v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti, 6. pre prijatie nového slova – nápad v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti, 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti podľa vesmíru Univerzum.

Prebúdzajme seba s horeuvedenými bodmi, je to súčasťou prírody matky planéty Zem pre pohyb človeka – remeslo, tým dávame úctu vesmíru – otcovi, kde každý z nás je ukotvený v čakrách slnečnou sústavou: 1. Slnko – dokonalosť, 2. Merkúr – tvorivosť, 3. Venuša – možnosti, 4. Zem – otec a matka, 5. Mars – počuješ Boha Univerzum, 6. Jupiter – vidíš čin Boha Univerzum, 7. Saturn – rozumieš činu Bohu Univerzum, 8. Urán – blana kvetu života, prvá časť aury, 9. Neptún – žiarivá škrupina plodu života, druhá časť aury, 10. Pluto – čerstvosť, zrelosť života, tretia časť aury.

Kým si v prítomnej chvíli?

  1. histerčiš? Veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, je frázou pre brúsenie tela, hľadáš stratený lúč lásky, ktorý je výživou Univerzum – slúži rozkladu, používaš zatvorené srdce, aby si mohol začať od začiatku na čistom stole, s pracovnou novou žiarou svojho srdca.
  2. stíšením a detskou zvedavosťou používaš rozum, získavaš nápady pre čin. Svojou činnosťou si Amorom, ukazuješ svoj lúč lásky – poriadna robota sa chváli sama – slúžiš tvorbe, máš otvorené srdce.

Pozrime na slová: ,,nikdy – dniky, musím – mís um, nič – čin“. V živote plynú dníky pre mís umu činu.

Život nie je o súťaži, ale o zábave, ktorá nás brúsi – vychováva v inteligentnú podobu, pre charizmatické – radostné chvíľky života. Slovo je kvetom života, skutok je plodom života – a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami pre zdravú inteligenciu na planéte Zem.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 30.05.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková 31.05.2022, Mária Bednárová, Iveta Pavelová

Vytlačiť Vytlačiť