Pevné váhy komunikácie života

Dnes si pozrieme dokonalosť Božiu vo váhach, obežného lúča lásky – sukňu hlavy i chvosta – hada slnečnej sústavy rovnocennosti, mať jasné vízie pre zdravý chrám Boží – telo – fontánu letokruhu pre obnovu buniek.

Na obrázku nám pribudlo dvanásť učeníkov a Ježiš. Vidíme a počujeme, koľko poznávacích systémov nám ponúka svet, aby sa planéta Zem dostala z otroctva ponižovania a povyšovania späť ku inteligencii Univerzum. Na obrázku vidíme stred letokruhových váh – sukní hlavy a päty – srdca bitia systému pre nosnosť krídel: ,,čo je hore je i dole a čo je dole je i hore“ – čo rozviažeš alebo zaviažeš … otvoríš … zablokuješ.

Začíname so stredovým číslom jedenásť pre pohyb obnovy buniek, prípadne si zopakujeme desať Božích prikázaní, kde súčet všetkých čísel vydelíme dvoma, s prekvapeným súčtom jedenásť, tak obhájim/š/ šťastný let statiky vesmírom:

 1. 12 a 10 = 22 22:2=11, spojitosť štvrtej s druhou čakrou
 2. 13 a 9 = 22 22:2=11, spojitosť piatej s prvou čakrou
 3. 14 a 8 = 22 22:2=11, spojitosť šiestej s nultou čakrou
 4. 15 a 7 = 22 22:2=11, spojitosť siedmej s mínus prvou čakrou
 5. 16 a 6 = 22 22:2=11, spojitosť prvej časti aury s mínus druhou čakrou
 6. 17 a 5 = 22 22:2=11, spojitosť druhej časti aury s mínus tretou čakrou
 7. 18 a 4 = 22 22:2 =11, spojitosť tretej časti aury s mínus štvrtou čakrou
 8. 19 a 3 = 22 22:2=11, spojitosť slobody psychiky a fyziky s mínus piatou čakrou
 9. 20 a 2 = 22 22:2 =11, spojitosť s Univerzum s mínus šiestou čakrou
 10. 21 a 1 = 22 22:2=11, spojitosť s dospelou zodpovednosťou s mínus siedmou čakrou

Dnešný dátum 05.04.2024 /05. apríl 2024/ nám pripomína krídla spravodlivosti a zodpovednosti váh v komunikácii života:

 1. 3 x 0. = pevnosť základu tlaku v prietoku krídel tvoriacich sukní, so zákonom – poriadkom desať Božích prikázaní
 2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre príjem nových informácií: A – v myšlienkach si snežným pluhom sukní, stíšim/š/ sa, zachraňujem/š/ seba a blížnych zo snežného kráľovstva, dávam/š/ pozor na senzory pokoja, tak nájdem/š/ presný cieľ, B – stíšim/š/ sa, pre pokojné slovo – receptúru napredovania – trefné slovo, C – stíšim/š/ sa po druhýkrát, pre pokojný skutok, slovo potrebuje certifikát overenia v praxi života, D – certifikát odbornosti praje plodnosť Božskej inteligencii, zachytáva hlavu a pätu
 3. 2 x 4. = pre plodnosť života, všetko má určený zdravý plodný funkčný …pár, funkčných presýpacích hodín – sukní letokruhov života
 4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, dávaj pozor na snežný pluh, ponížim/š/ ,som/si/ v priekope, povýšim/š/, som/si/ v čelnej zrážke, všetko má pevný tón na notovej osnove – žiť charizmatické chvíle života – vo vejárovej – kyvadlovej Božej sukni

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.04.2024 /05. apríl 2024/

Vytlačiť Vytlačiť