Palivo pre múdrosť človeka

Všetko, čo sa mne/tebe/ nepáči, je palivom určeným pre obetu na posvätný oheň, pre svetlo poznania, kde zúbky tvoria zhmotnenú bránu nebies: ,,múdrosťou vytrvalé“. Aká viera – osivo, taká kvalita žatvy – výsledok užívania dokonalého internetu v prítomnej chvíli.

Dnešný dátum 04.04.2024 nás napomína k bleskovej obete – s funkčným hromozvodom pre kvalitu výkonu:

  1. 3 x 0. = pevný základ úmyslu: A – nepáči sa mne/tebe/? Prežívam/š/ psychické peklo – obeta ohňa, B – stíšim/š/ sa – obeta čistoty pre vytrvalú múdrosť – očistec, C – mám/š/ zdarné výsledky? Fyzické telo oslavuje olympijské kruhy – obnovu buniek – orgánov tela
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, kráčam/š/ procesom očisty, všetko má Boží poriadok, ktorý sa zanedbával vedome, podvedome, karmicky, dedične
  3. 3 x 4. = pre plodnosť života, obhajujem/š/ v prítomnej chvíli vedomý, podvedomý, karmický, dedičný dych života. Osem predných zúbkoch: štyri hore a štyri dole viditeľne hovorí: Som živý tok plodnej múdrosti. A – Hľadám/š/ múdrosť vo svojom vnútri, alebo v dave ľudí? B – som/si/ dav ľudí, ktorý o mne/tebe/ nič nevie, alebo všetko vie? C – berie, alebo dáva mne/tebe/ pevnú zem pod nohami?

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 04.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť