Ohniská človeka

Dnes si pripomeňme 4. a 5. lekciu učiva, čo sú to čakry, dokonalý predurčený pohyb energie pre poznanie charizmatického citu. Keď zvolíme možnosti, sme v tretej čakre päť – cípej hviezdy, to znamená, že sme vkročili na územie charizmatického cítenia a to sa nám otvorí šesť – cípa hviezda, posunie nás do štvrtej čakry. Práca s tabuľkami a s obrázkami, pozri článok: Hviezda ,,Dizajn tela je spojený s planétou Zem“ zo dňa 14.05.2022. Dnes sa budeme zaoberať so slovami: chémia, matematika, fyzika, zemepis, dejepis, biológia, jadro. Pozrime, nižšie je obrázok: jeden trojuholník je červený, energia otca – oheň života, druhý trojuholník je modrý, energia matky – voda života. Vytvárajú spolu dve komunikačné centrá, oboje pracujú s troma bodmi.

Komunikačné body otca ohňa červeného trojuholníka je prácou v štvrtej srdcovej čakre:

 1. dejepis – bod A
 2. fyzika – bod B
 3. chémia – bod C

Bod ,,A“, posledná zaznamenaná správa je dejinami QR – DNA, pôsobí na bod ,,B“ fyziky, ktorá sa chemicky spracováva v bode ,,C“.

Komunikačné body matky vody modrého trojuholníka je prácou v štvrtej srdcovej čakre:

 1. biológia – bod D
 2. matematika – bod E
 3. zemepis – bod F

Červený trojuholník – slovo je pre hmotu skutok bodu ,,D“ biológie, ktorá sa matematicky spočítava v bode E, a tým vytvára bod F zemepis – auru človeka.

Bonusom človeka je detská zvedavosť, hľadá možnosti a tak sa všetko mení vychytanou odbornosťou, tým napredujeme, prosperujeme. Všetko sa rozpína a sťahuje ako srdce.

 1. Vnútorná energia človeka – jadro bod ,,G“ je detskou zvedavosťou. Stíšenie sa, je dotykom duše brúsiaceho šperku života, ktorým je telo človeka
 2. Vonkajšia energia človeka je rozpínaním rozžiareného svetla – šatu človeka, nazývaný aurou

V piatej lekcii máme 5. komunikačnú čakru – slovo je ohňom – smerodajným učivom života, ktoré určuje cieľ života. Poďme uzrieť zázrak života: ,,automatiku človeka“: štart je v bode G

 1. bod G – učivo života je lúčom svetla, prehreje sa k bodu A, bod A sa sýti svetlom
 2. bod A, lúč nasýtený svetlom sa presype do bodu B, a sýtia sa spolu svetlom
 3. nasýtený lúč svetla, vytvorí prvýkrát kolmý tlak na jadro v bode B – tlakovú fontánku svetla, lúč svetla prenikne prvýkrát bodom B k jadru, kde je bodom G – učivom života a silou svetla prenikne do bodu ,,C“
 4. v bode C lúč svetla sýti seba a sýtosť sa presypáva do bodu D
 5. nasýtený lúč svetla, vytvorí druhýkrát kolmý tlak na jadro v bode D – tlakovú fontánku svetla, lúč svetla prenikne druhýkrát bodom D k jadru, kde je bodom G – učivom života a silou svetla prenikne do bodu ,,E“
 6. z bodu E lúč svetla sýti seba a sýtosť presypáva do bodu F
 7. nasýtený lúč svetla bodmi E a F vytvorí tretíkrát kolmý tlak na jadro v bode F, lúč svetla prenikne tretíkrát svetlom v bode F k jadru, kde je štartovacím a cieľovým bodom G – učivom života – sýti nás prítomná charizmatická chvíľa – skúsenosť sa stáva učivom života

Slovo je hudbou života, piaty Boží príkaz: ,,Nezabiješ“ – nekritizuj

Dnešný dátum 05.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami pre vývoj autorít: 3 x 0. = stály, pevný základ života,1 x 1. = si Božím dieťaťom, 3 x 2. = stíš sa, 1 x 5. = prijmi svojho blížneho.

Október nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,, VYTRVALOSŤ“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.10.2022

Konzultanti: Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť