Oheň domova

Čo je to oheň domova? Hovoríme o posvätnom BIO ohni domova pochopeného slova, slovom rozhýbeme koordinovane telo v stotine sekundy.

Čo je za tým?

 • pokoj – je Božím synom: vedy, techniky, rozvoja, pokroku, vývoja
 • nikdy, nehovor nikdy, slovo času beží – ,,tik tak“ brúsi ego, tvorí majetok – zdravé orgány tela
 • tichosť je modlitba rána syna pokoja, deň prináša otcovské skúsenosti, podvečer prichádza unavený dedo rozvoja – ,,pýcha/pach poznačený tvrdosťou dňa ,,ý“/
 • obnova je užívanie vnútorného mieru – BIO ohňa pokoja – overenie dennodenne sto Božích právd v stotine sekundy

Čo znamená od ,,A“ po ,,Z“? – od A po Z, znamená kráčať po ceste: Ja som pravda, cesta a život! – Cesta je vetou, ktorá je postavená zo súboru písmen, ktorým môj – tvoj rozum rozumie a tým je prepojený s telom /som, si doma/ a tak sa koordinovane pohybujem/š/. /Dávaj pozor, ktorí ľudia klamú – nemajú cestu ,,Z“ – konečnú, vedú seba do priepasti smrti života – zauzlia sa, majú udusený Bio oheň: ,,šedú – duše´ – zneužívajú ľudské bytosti, pre lenivosť duše – hormonálneho systému/

Každý človek je vo mne a Ja v nich, stíšim sa – zapaľujem posvätné BIO ohne: A – v dlaniach – uchopiť, B – na nohách pre tanec v črievičkách, C – pod krídlami – podpazuší mám/š/ v ramenách silu, D – držím pevne kolená – smer cesty vykročiť vpred, E – tým rastiem vysoko ako topoľ – nosím BIO opasok Jánošíka /noša kij´/ pre zdravé funkčné orgány ,,kontinenty v celku tela ,,BIO ohne planéty Zem“ človeka:

 1. pľúca, hrubé črevo: Ázia ,,zákazka života“
 2. obličky, močový mechúr: Amerika ,,múdrosť života“
 3. pečeň, žlčník: Európa ,,zvládnuté pokrokové učivo v praxi života“
 4. srdce, tenké črevo: Afrika ,,kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou“
 5. žalúdok, pankreas, slezina: Austrália ,,vytrvalosť života“
 6. rozum: Severný pól ,,vyššie Ja v rutine života“
 7. hormonálny systém: Južný pól ,,sloboda psychiky a fyziky života“ – jadro všetkého a každého

Boh nám dal sedem pevných hmatateľných oblastí a tým má – dosiahol siedmy deň voľno, aby si človek strážil hormonálny systém, pozrel sa každý sám na hmatateľný dôkaz:

 1. myšlienkami /vietor/ – rozumový Bio oheň – pozor na blížneho, aby ti nesfúkol oheň života
 2. slovami /oheň/ – jazykový Bio oheň – pozor, v stotine sekundy zapáliš, alebo zhasneš BIO oheň
 3. skutkami /voda/ – pohybový Bio oheň, ďakuj, hýbe ťa posvätný BIOOHEŇ
 4. odbornosťou /zem/ – pevná zem pod nohami – získam/š/ všadeprítomný v prítomnej chvíli Bio oheň

Mám fyziku muža, alebo ženy?

 1. sťahujem riť, keď čisto rúrou čúram, držím v ruke rúru – penis, mám BIO oheň života, som muž – ,,UM Ž“, používam rozum, nachádzam ,,Ž“ – konečnú: poriadna robota sa chváli sama
 2. rozťahujem nohy, keď čúram, otváram rúru – BIO ohňa života, som deva – ,,VEDA“, žena /NA E Ž v prítomnej chvíli – podá BIO oheň energie, robota za robotou ide od ruky, myslí to, do všetkého dá plodný dych života, inteligentne kráča s dobou v stotine sekundy, zdravo funguje, je napojená na sto právd Božích

Dnešný dátum 06.09.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný základ pre zapálenie BIO ohňov, jedno, či si deva, alebo muž: A – v rukách mám/š/ BIO oheň pre uchopenie čohokoľvek, kdekoľvek, B – v kroku v tanečných črievičkách mám/š/ BIO oheň pre krok kamkoľvek, kdekoľvek, C – v krídlach – podpazuší mám/š/ BIO oheň, udržíš čokoľvek, kedykoľvek, D – v kolenách, v kolesách mám/š/ BIO oheň, meniť obratne smer v stotine sekundy, ku komukoľvek, ku čomukoľvek, E – som, si vysoký ako topoľ s pevným BIO ohňom, pásom ohňa kmeňu života kdekoľvek prídem, kamkoľvek pozriem, alebo počuť o mne hovoriť
 2. 2 x 2. = stíš sa, BIO oheň sa rozpína v tebe, alebo sa sťahuje – tvorí tehličky svalov
 3. 1 x 3. = daj všetkému čas, užívaš dennodenne BIO oheň života v stotine sekundy
 4. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, každý BIO oheň sa ukotvuje vo svojej podstate: A – má svoje miesto v hormonálnom systéme, čo je to vo štvor – cípej hviezde, B – má svoje miesto v päť – cípej hviezde, keď si dovolíme pokrokovo žiť – učiť sa nové, C – má svoje automatické ovládanie – rešpekt pred odbornosťou, to hovoríme o šesť – cípej hviezde, D – tak následne je chránený život každej jednej bunky: ,,Ja som vo vás a vy ste vo mne“ – cit človeka pre zapaľovanie BIO ohňov – pevná zem pod nohami
 5. 1 x 9. = pre múdrosť ľudí – ,,id úľ“ v pokojnej mysli je dĺžňom života kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek …

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť