Nová doba meria štyri časy

V novej dobe všetci potrebujeme jasne zachytiť svoj čas v kolobehu života. Čas je zlatou mincou v človeku. Tvorí ho zlatý dukát. Prvá strana mince zlatého dukátu oznamuje človeku, že má psychiku. Psychika je Božským duchovným bytím v človeku. Psychikou sa aktualizujú všetky zmysly na precítenie tela. Precítenosť zmyslov je stálou exkurziou dokonalosti u Boha Univerzum, pre osobné objednávky človeka. Druhá strana mince zlatého dukátu oznamuje človeku, že je fyzickým kráľom svojho tela. Naštartované, precítené, duchovné zmysly sú spojené s funkčnými orgánmi tela, ktoré následne rozhýbu končeky rúk a nôh, tak sa svojou vytrvalosťou dostaneme až do rutiny života so svojim vyšším Ja, žiť dokonalosť s čistým právoplatným dukátom odbornosti vo svojom remesle – profesii, ktorí merali poctivo svoj čas, v kolobehu života, k dosiahnutiu svojho vrcholu, k citlivým znalostiam. Každý sám kráča k vrcholu, aby hospodáril v kolobehu života so svojim časom, pozri krátku tabuľku, pre dosiahnutie právoplatnej Božej mince, stáť sa Božím dieťaťom:

  1. čas mysle je zima – noc – sever
  2. čas jari je slovo – ráno – východ
  3. čas leta je skutok – deň – juh
  4. čas jesene je odbornosť – večer – západ

Keď ľudská inteligencia zvláda pochopiť kolobeh života, vie, kde sa meria spravodlivý čas, všetky štyri smery podliehajú štrnástim kontrolám. Pre pokrok života je použitá päť – cípa hviezda, pre overenie pravdy ľudskosti v kolobehu života, a tak sa stávame admirálom svojich činov, preplávame do šesť – cípej hviezdy čistého, blaženého, chráneného raja na planéte Zem.

Každý nový vytvorený priestor pokroku má systém. Pre zmenu prijatia nového systému, sa človek citlivo zamýšľa, kde zachytí slovo, ktoré overí skutkom a tak následne vzniká odbornosť. Pri učení systému v kolobehu života sa merali, merajú a bude sa každému rovnako merať čas na psychickej a fyzickej úrovni, aby človek precitol na tvorivú inteligentnú bytosť a prijal znak zlatej mince, pre záslužný, blažený život človeka, pre stály bonus, pripravený od Boha Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.05.2021

Vytlačiť Vytlačiť